Simplicidade do Evangelho

27 men det som er dårlig i verden, det utvalgte Gud sig for å gjøre de vise til skamme, og det som er svakt i verden, det utvalgte Gud sig for å gjøre det sterke til skamme,

28 og det som er lavt i verden, og det som er ringeaktet, det utvalgte Gud sig, det som ingenting er, for å gjøre til intet det som er noget,

29 forat intet kjød skal rose sig for Gud.

1 Coríntios 1:27-29

For Kristus har ikke utsendt mig for å døpe, men for å forkynne evangeliet, ikke med vise ord, for at Kristi kors ikke skulde tape sin kraft.

1 Coríntios 1:17

og min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms overtalende ord, men med Ånds og krafts bevis,

1 Coríntios 2:4

og når jeg blir ophøiet fra jorden, skal jeg drage alle til mig.

João 12:32