Gentileza

Eders saktmodighet bli vitterlig for alle mennesker! Herren er nær.

Filipenses 4:5

Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet;

mot slike er loven ikke.

Gálatas 5:22,23

Du skal ikke hate din bror i ditt hjerte, men du skal irettesette din næste, forat du ikke skal få synd på dig for hans skyld.

Du skal ikke hevne dig og ikke gjemme på vrede mot ditt folks barn, men du skal elske din næste som dig selv; jeg er Herren.

Levítico 19:17,18

Iklæ eder da, som Guds utvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet, langmodighet,

Colossenses 3:12

La broderkjærligheten bli ved!

Glem ikke gjestfrihet! for ved den har nogen uten å vite det hatt engler til gjester.

Hebreus 13:1,2

Derfor, la oss ikke mere dømme hverandre, men fell heller den dom at I ikke skal legge anstøt eller felle for eders bror!

Romanos 14:13

Omgåes i visdom med dem som er utenfor, så I kjøper den beleilige tid.

Eders tale være alltid tekkelig, krydret med salt, så I vet hvorledes I bør svare enhver.

Colossenses 4:5,6

Så sa Herren, hærskarenes Gud: Døm rettferdige dommer og vis miskunnhet og barmhjertighet mot hverandre,

og undertrykk ikke enker og farløse, fremmede og arminger, og tenk ikke ut ondt mot hverandre i eders hjerte!

Zacarias 7:9,10

La oss derfor, mens vi har leilighet til det, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egne folk!

Gálatas 6:10

Sannelig, sannelig sier jeg eder: Den som tar imot den jeg sender, han tar imot mig; men den som tar imot mig, han tar imot den som har sendt mig.

João 13:20