Gratidão a Deus

For all Guds skapning er god, og intet er å forkaste når det mottas med takk;

1 Timóteo 4:4

Jeg takker ham som gjorde mig sterk, Kristus Jesus, vår Herre, at han aktet mig tro, idet han satte mig til tjenesten,

1 Timóteo 1:12

De som holder sig til de tomme avguder, de forlater sin miskunnhet*. / {* sin miskunnelige Gud; SLM 144, 2.}

Jonas 2:9

Den ulykke han gikk og tenkte på, faller tilbake på hans hode, og over hans egen isse kommer den vold han hadde i sinne.

Salmos 7:17

For det skjer alt sammen for eders skyld, forat nåden kan utbrede sig til dess flere og virke rikelig takksigelse til Guds ære.

2 Coríntios 4:15

For all Guds skapning er god, og intet er å forkaste når det mottas med takk;

for det helliges ved Guds ord og bønn.

1 Timóteo 4:4,5

Og vi, ditt folk og den hjord du før, vi vil love dig evindelig; fra slekt til slekt vil vi fortelle din pris.

Salmos 79:13

og alltid sier Gud og Faderen takk for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn,

Efésios 5:20

Hør, Herre, og vær mig nådig! Herre, vær min hjelper!

Du omskiftet min klage til dans for mig, du løste mine sørgeklær av mig og omgjordet mig med glede,

Salmos 30:11,12

så I med glede takker Faderen, som gjorde oss skikkede til å få del i de helliges arvelodd i lyset,

Colossenses 1:12

Vær ikke bekymret for noget, men la i alle ting eders begjæringer komme frem for Gud i påkallelse og bønn med takksigelse;

Filipenses 4:6

La dem som sier: Ha, ha, vende tilbake for sin skjensels skyld!

Salmos 70:4

Pris Herren, påkall hans navn, kunngjør blandt folkene hans store gjerninger!

1 Crônicas 16:8

Ofre Gud takksigelse og gi den Høieste det du har lovt,

Salmos 50:14

Men jeg er elendig og full av pine; la din frelse, Gud, føre mig i sikkerhet!

Salmos 69:30

så I er rotfestet og blir opbygget i ham og faste i troen, således som I har lært, rike på den med takksigelse.

Colossenses 2:7

Gå inn i hans porter med pris, i hans forgårder med lov, pris ham, lov hans navn!

Salmos 100:4

idet I blir rike i alle ting til all opriktig kjærlighet, som ved oss virker takksigelse til Gud.

2 Coríntios 9:11

Og Kristi fred råde i eders hjerter, den som I og blev kalt til i ett legeme, og vær takknemlige!

Colossenses 3:15

Lov Herren! For han er god, hans miskunnhet varer evindelig.

1 Crônicas 16:34

Vi takker dig, Herre Gud, du allmektige, du som er og som var, fordi du har tatt din store makt og er blitt konge.

Apocalipse 11:17

Til sangmesteren; "Forderv ikke"*; en salme av Asaf; en sang. / {* SLM 57, 1.}

Salmos 75:1

takk for alt! for dette er Guds vilje i Kristus Jesus til eder.

1 Tessalonicenses 5:18

heller ikke skamløs ferd og dårlig snakk eller lettferdig tale, som alt sammen er utilbørlig, men heller takksigelse.

Efésios 5:4

Jeg formaner altså fremfor alle ting at det gjøres bønner, påkallelser, forbønner, takksigelser for alle mennesker,

1 Timóteo 2:1