Ídolos

Iklæ eder Guds fulle rustning, så I kan stå eder mot djevelens listige angrep;

Efésios 6:11

Mine barn! Vokt eder for avgudene!

1 João 5:21

Så skal du da idag vite og ta dig det til hjerte at Herren han er Gud både i himmelen der oppe og på jorden her nede, han og ingen annen.

Deuteronômio 4:39

og ha intet å gjøre med mørkets ufruktbare gjerninger, men refs dem heller!

For det som lønnlig drives av dem, er skammelig endog å si;

Efésios 5:11,12

For pengekjærhet er en rot til alt ondt; av lyst dertil har somme faret vill fra troen og har gjennemstunget sig selv med mange piner.

1 Timóteo 6:10

Så død da eders jordiske lemmer: utukt, urenhet, brynde, ond lyst og havesyke, som jo er avgudsdyrkelse;

Colossenses 3:5

Herren eders Gud skal I følge, og ham skal I frykte; på hans bud skal I ta vare, og på hans røst skal I høre; ham skal I tjene, og ham skal I holde fast ved.

Deuteronômio 13:4

Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen,

eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.

1 Coríntios 6:9,10

Men jeg er Herren din Gud fra Egyptens land, og nogen annen Gud enn mig kjenner du ikke, og nogen annen frelser finnes det ikke.

Oséias 13:4

Intet våben som blir smidd mot dig, skal ha fremgang, og hver tunge som går i rette med dig, skal du få domfelt; dette er Herrens tjeneres arv og den rett de får av mig, sier Herren.

Isaías 54:17

I skal ikke gjøre eder nogen gud ved siden av mig; guder av sølv eller guder av gull skal I ikke gjøre eder.

Êxodo 20:23

Men synes I ikke om å tjene Herren, så velg idag hvem I vil tjene, enten de guder eders fedre dyrket på hin side elven, eller amorittenes guder, i hvis land I bor! Men jeg og mitt hus vi vil tjene Herren.

Josué 24:15

Men dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven;

1 Coríntios 15:56

Jeg beder ikke at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde.

João 17:15

Hold din tunge fra ondt og dine leber fra å tale svik!

Salmos 34:14

La dig ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode!

Romanos 12:21