Namoro e Sexo

Maten er for buken, og buken for maten; og Gud skal gjøre ende på dem begge. Men legemet er ikke for hor, men for Herren, og Herren for legemet;

1 Coríntios 6:13

Og hver den som har dette håp til ham, han renser sig selv, likesom han er ren.

1 João 3:3

2 da profeten Natan var kommet til ham, efterat han var gått inn til Batseba.

3 Vær mig nådig, Gud, efter din miskunnhet, utslett mine overtredelser efter din store barmhjertighet!

4 Tvett mig vel, så jeg blir fri for misgjerning, og rens mig fra min synd!

Salmos 51:2-4

7 Se, jeg er født i misgjerning, og min mor har undfanget mig i synd.

8 Se, du har lyst til sannhet i hjertets innerste; så lær mig da visdom i hjertets dyp!

9 Rens mig fra synd med isop så jeg blir ren, tvett mig så jeg blir hvitere enn sne!

10 La mig høre fryd og glede, la de ben fryde sig som du har sønderknust!

11 Skjul ditt åsyn for mine synder, og utslett alle mine misgjerninger!

12 Gud, skap i mig et rent hjerte, og forny en stadig ånd inneni mig!

Salmos 51:7-12

1 Av David; en læresalme. Salig er den hvis overtredelse er forlatt, hvis synd er skjult.

2 Salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og i hvis ånd det ikke er svik.

3 Da jeg tidde, blev mine ben borttæret, idet jeg stønnet hele dagen.

4 For dag og natt lå din hånd tungt på mig, min livssaft svant som ved sommerens tørke. Sela.

5 Jeg bekjente min synd for dig og skjulte ikke min skyld, jeg sa: Jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren. Og du tok bort min syndeskyld. Sela.

6 Derfor bede hver from til dig den tid du er å finne! Visselig, når store vannflommer kommer, til ham skal de ikke nå.

Salmos 32:1-6

3 For dette er Guds vilje, eders helliggjørelse: at I avholder eder fra hor;

4 at hver av eder vet å vinne sig sin egen make, i helligelse og ære,

5 ikke i lystens brynde, som hedningene, som ikke kjenner Gud;

1 Tessalonicenses 4:3-5