Órfãos

Og de rettferdige gleder sig, de jubler for Guds åsyn og fryder sig med glede.

Syng for Gud, lovsyng hans navn, gjør vei for ham som farer frem på de øde marker, Herren er hans navn, og juble for hans åsyn!

Salmos 68:4,5

Døm den ringe og farløse, la den elendige og fattige få sin rett!

Salmos 82:3

Jeg vil ikke efterlate eder farløse; jeg kommer til eder.

João 14:18

Så sa Herren, hærskarenes Gud: Døm rettferdige dommer og vis miskunnhet og barmhjertighet mot hverandre,

og undertrykk ikke enker og farløse, fremmede og arminger, og tenk ikke ut ondt mot hverandre i eders hjerte!

Zacarias 7:9,10

Herren bevarer de fremmede; farløse og enker holder han oppe, men de ugudeliges vei gjør han kroket.

Salmos 146:9

En ren og usmittet gudsdyrkelse for Gud og Faderen er dette: å se til farløse og enker i deres trengsel, å holde sig selv uplettet av verden.

Tiago 1:27

For jeg berget armingen som ropte om hjelp, og den farløse som ingen hjelper hadde.

Den som var sin undergang nær, velsignet mig, og enkens hjerte fikk jeg til å juble.

Jó 29:12,13

22 I skal ikke plage nogen enke eller farløs;

23 dersom du plager dem, og de roper til mig, skal jeg visselig høre deres rop,

24 og min vrede skal optendes, og jeg skal slå eder ihjel med sverdet, og eders hustruer skal bli enker og eders barn farløse.

Êxodo 22:22-24

Lær å gjøre det gode, legg vinn på det som er rett, vis voldsmannen på rett vei, hjelp den farløse til hans rett, før enkens sak!

Isaías 1:17