Redentor

Til sangmesteren; en salme av David.

Salmos 31:1

I som elsker Herren, hat det onde! Han bevarer sine frommes sjeler; han frir dem ut av de ugudeliges hånd.

Salmos 97:10

han som gav sig selv for oss for å forløse oss fra all urettferdighet og rense sig selv et eiendomsfolk, nidkjært til gode gjerninger.

Tito 2:14

Jeg utsletter dine overtredelser som en tåke og dine synder som en sky; vend om til mig, for jeg gjenløser dig!

Isaías 44:22

Herren er nær hos dem som har et sønderbrutt hjerte, og han frelser dem som har en sønderknust ånd.

Salmos 34:19

Til frihet har Kristus frigjort oss; stå derfor fast, og la eder ikke atter legge under trældoms åk!

Gálatas 5:1

Herre, fri min sjel fra en løgnaktig lebe, fra en falsk tunge!

Salmos 120:2

Herrens, Israels Guds Ånd er over mig, fordi Herren har salvet mig til å forkynne et godt budskap for de saktmodige; han har sendt mig til å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, til å utrope frihet for de fangne og løslatelse for de bundne,

Isaías 61:1

og hun skal føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus; for han skal frelse sitt folk fra deres synder.

Mateus 1:21

Til sangmesteren; av Herrens tjener David, som talte denne sangs ord til Herren den dag da Herren hadde utfridd ham av alle hans fienders hånd og av Sauls hånd.

Og han sa: Herre, jeg har dig hjertelig kjær, min styrke!

Salmos 18:1,2

Jeg vil glede mig i Herren, min sjel skal fryde sig i min Gud; for han har klædd mig i frelsens klædebon, i rettferdighetens kappe har han svøpt mig, likesom brudgommen, som setter på sig en hue prektig som prestens, og likesom bruden, som pryder sig med sine smykker.

Isaías 61:10

Får da Sønnen frigjort eder, da blir I virkelig fri.

João 8:36

Men nu, da I er frigjort fra synden og er trådt i Guds tjeneste, har I eders frukt til helliggjørelse, og til utgang et evig liv.

Romanos 6:22

Herren din Gud er i din midte, en kjempe som frelser; han fryder sig over dig med glede, han tier i sin kjærlighet, han jubler over dig med fryderop.

Sofonias 3:17

Men jeg, jeg setter min lit til dig, Herre! Jeg sier: Du er min Gud.

Salmos 31:15

Hjelp oss, vår frelses Gud, for ditt navns æres skyld, og fri oss og forlat oss våre synder for ditt navns skyld!

Salmos 79:9

Herrens åsyn er imot dem som gjør ondt, for å utrydde deres ihukommelse av jorden.

Hine roper, og Herren hører, og av alle deres trengsler utfrir han dem.

Salmos 34:17,18

Mine leber skal juble, for jeg vil lovsynge dig, og min sjel, som du har forløst.

Salmos 71:23

Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus;

for livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort mig fra syndens og dødens lov.

Romanos 8:1,2