Relacionamentos

Men dersom nogen ikke har omsorg for sine egne, og mest for sine husfolk, han har fornektet troen og er verre enn en vantro.

1 Timóteo 5:8

hedre din far og din mor, og: du skal elske din næste som dig selv.

Mateus 19:19

Og eder gi Herren rikdom og overflod av kjærlighet til hverandre og til alle, likesom vi har den til eder,

1 Tessalonicenses 3:12

Dog, også I skal elske, enhver sin hustru som sig selv, og hustruen skal ha ærefrykt for sin mann.

Efésios 5:33

men for hors skyld skal hver mann ha sin egen hustru, og hver kvinne sin egen mann.

1 Coríntios 7:2

Bedre å være to enn én, for de har god lønn for sitt strev;

Eclesiastes 4:9

Taler jeg nu mennesker til vilje, eller Gud? eller søker jeg å tekkes mennesker? Søkte jeg ennu å tekkes mennesker, da var jeg ikke Kristi tjener.

Gálatas 1:10

Så er mennene skyldige å elske sine hustruer som sine egne legemer. Den som elsker sin hustru, elsker sig selv;

Efésios 5:28

om de faller, kan den ene reise sin stallbror op; men stakkars den som er alene, for faller han, har han ingen til å reise sig op!

Eclesiastes 4:10

Derfor, alt det I vil at menneskene skal gjøre imot eder, det skal også I gjøre imot dem; for dette er loven og profetene.

Mateus 7:12

Dra ikke i fremmed åk med vantro! for hvad samlag har rettferd med urett, eller hvad samfund har lys med mørke?

2 Coríntios 6:14

I menn! elsk eders hustruer, likesom Kristus elsket menigheten og gav sig selv for den,

for å hellige den, idet han renset den ved vannbadet i ordet,

Efésios 5:25,26

Og Gud Herren sa: Det er ikke godt at mennesket er alene; jeg vil gjøre ham en medhjelp som er hans like.

Gênesis 2:18

I hustruer! underordne eder under eders egne menn som under Herren!

for mannen er hustruens hoved, likesom Kristus er menighetens hoved, han som er sitt legemes frelser.

Efésios 5:22,23

I hustruer! underordne eder under eders menn, som det sømmer sig i Herren!

I menn! elsk eders hustruer og vær ikke bitre mot dem!

Colossenses 3:18,19

Og om nogen kan vinne over den som er alene, så kan to holde stand mot ham, og en tredobbelt tråd sønderrives ikke så snart.

Eclesiastes 4:12

5 så legg og just derfor all vinn på i eders tro å vise dyd, og i dyden skjønnsomhet,

6 og i skjønnsomheten avhold, og i avholdet tålmod, og i tålmodet gudsfrykt,

7 og i gudsfrykten broderkjærlighet, og i broderkjærligheten kjærlighet til alle.

2 Pedro 1:5-7