Saúde

La gremmelse vike fra ditt hjerte og hold alt ondt borte fra ditt legeme! For ungdom og morgenrøde er tomhet.

Eclesiastes 11:10

Helbred syke, opvekk døde, rens spedalske, driv ut onde ånder! For intet har I fått det, for intet skal I gi det.

Mateus 10:8

Du elskede! jeg ønsker at du i alle deler må ha det godt og være ved god helse, likesom din sjel har det godt.

3 João 1:2

I skal tjene Herren eders Gud, og han skal velsigne ditt brød og ditt vann. Og jeg vil holde sykdom borte fra dig;

Êxodo 23:25

For den legemlige øvelse er nyttig til lite, men gudsfrykten er nyttig til alt; den har løfte for det liv som nu er, og for det som kommer.

1 Timóteo 4:8

Eller vet I ikke at eders legeme er et tempel for den Hellige Ånd, som bor i eder, og som I har fra Gud, og at I ikke hører eder selv til?

for I er dyrt kjøpt. Ær da Gud i eders legeme!

1 Coríntios 6:19,20

Men da Jesus hørte det, sa han: De friske trenger ikke til læge, men de som har ondt.

Mateus 9:12

Han helbreder dem som har et sønderknust hjerte, og forbinder deres smertefulle sår.

Salmos 147:3