Trabalhar para Deus

For vi skal alle åpenbares for Kristi domstol, forat enhver kan få igjen det som er skjedd ved legemet, efter det som han har gjort, enten godt eller ondt.

2 Coríntios 5:10

12 Derfor, mine elskede, likesom I alltid har vært lydige, så arbeid, ikke bare som i mitt nærvær, men nu meget mere i mitt fravær, på eders frelse med frykt og beven;

13 for Gud er den som virker i eder både å ville og å virke til hans velbehag.

14 Gjør alt uten knurr og tvil,

15 forat I kan være ustraffelige og rene, Guds ulastelige barn midt iblandt en vanartet og vrang slekt, iblandt hvilken I viser eder som lys i verden,

16 idet I holder frem livets ord, til ros for mig på Kristi dag, at jeg ikke har løpet forgjeves eller arbeidet forgjeves.

Filipenses 2:12-16

Og Gud er mektig til å gi eder all nåde i rikelig mål, forat I alltid i alle ting kan ha alt det I trenger til, og således rikelig kan gjøre all god gjerning,

2 Coríntios 9:8

og at I setter eders ære i å leve stille og ta vare på eders egne ting og arbeide med eders hender, så som vi bød eder,

forat I kan omgåes sømmelig med dem som er utenfor, og ikke trenge til nogen.

1 Tessalonicenses 4:11,12

gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet I døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn,

Mateus 28:19

For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige, at vi skulde vandre i dem.

Efésios 2:10

men da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lov-gjerninger, men ved tro på Kristus Jesus, så trodde også vi på Kristus Jesus, for å bli rettferdiggjort av tro på Kristus og ikke av lov-gjerninger, eftersom intet kjød blir rettferdiggjort av lov-gjerninger.

Gálatas 2:16

Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt.

Marcos 16:16

For vi er Guds medarbeidere; I er Guds akerland, Guds bygning.

1 Coríntios 3:9

Det I gjør, gjør det av hjertet, som for Herren og ikke for mennesker,

for I vet at I skal få arven til lønn av Herren. Tjen den Herre Kristus!

Colossenses 3:23,24

Men vær ordets gjørere, og ikke bare dets hørere, idet I dårer eder selv.

Tiago 1:22

Legg vinn på å fremstille dig for Gud som en som holder prøve, som en arbeider som ikke har noget å skamme sig over, idet du rettelig lærer sannhetens ord.

2 Timóteo 2:15