Aniversario de Casamento

Ĉi tiun tagon faris la Eternulo; Ni ĝoju kaj gajiĝu en ĝi.

Salmos 118:24

Sekve ili jam estas ne du, sed unu karno. Kion do Dio kunigis, tion homo ne disigu.

Mateus 19:6

Mi ĉiam dankas mian Dion pri vi, pro la graco de Dio al vi donita en Kristo Jesuo;

1 Coríntios 1:4

Mi apartenas al mia amato, Kaj li sin tiras al mi.

Cânticos 7:10

4 Amo longe suferas, kaj bonfaras; amo ne envias; amo ne fanfaronas, ne ŝveligas sin,

5 ne kondutas nedece, ne celas por si mem, ne koleriĝas, ne pripensas malbonon,

6 ne ĝojas pri maljusteco, sed kunĝojas kun vereco;

7 ĉion toleras, ĉion kredas, ĉion esperas, ĉion eltenas.

1 Coríntios 13:4-7

Instruu nin kalkuli niajn tagojn, Por ke ni akiru saĝan koron.

Salmos 90:12

Mi dankas mian Dion ĉe ĉiu rememoro pri vi,

Filipenses 1:3

Vi metis ĝojon en mian koron, pli ol dum ilia greno kaj ilia mosto plimultiĝas.

Salmos 4:7

kaj super ĉion tion surmetu amon, kiu estas ligilo de perfekteco.

Colossenses 3:14

Granda akvo ne povas estingi la amon, Kaj riveroj ne povas superakvi ĝin; Se homo proponus doni la tutan havaĵon de sia domo por la amo, Oni malestime lin forpuŝus.

Cânticos 8:7

Via tutaĵo estas bela, mia amatino; Vi ne havas difekton.

Cânticos 4:7