Confissão

se iu estos kulpa pri io el tiuj aferoj, li faru konfeson pri tio, kion li pekis;

Levítico 5:5

Kiam mi silentis, miaj ostoj senfortiĝis De mia ĉiutaga ploregado.

Salmos 32:3

Mian pekon mi konfesis al Vi, kaj mian kulpon mi ne kaŝis; Mi diris:Mi konfesos miajn krimojn al la Eternulo; Kaj Vi deprenis la kulpon de mia peko. Sela.

Salmos 32:5

Kiu kaŝas siajn pekojn, tiu ne estos feliĉa; Sed kiu ilin konfesas kaj forlasas, tiu estos pardonita.

Provérbios 28:13

Konfesu do viajn pekojn unu al la alia, kaj preĝu unu por la alia, por ke vi resaniĝu. Petego de justulo multe efikas per sia energio.

Tiago 5:16

Pentu do, kaj konvertiĝu, por ke viaj pekoj estu forviŝitaj, por ke venu tempoj de refreŝiĝo de la vizaĝo de la Eternulo,

Atos 3:19

Batalu la bonan batalon de la fido, kaj ektenu la eternan vivon, al kiu vi estas vokita kaj konfesis la bonan konfeson antaŭ multaj atestantoj.

1 Timóteo 6:12

ĉar ĉiuj pekis kaj maltrafis la gloron de Dio;

pravigite donace de Lia graco, per la elaĉeto, kiu estas en Kristo Jesuo;

Romanos 3:23,24

ĉar per la koro la homo kredas ĝis justeco, kaj per la buŝo konfesas ĝis savo.

Romanos 10:10

Se ni konfesas niajn pekojn, Li estas fidela kaj justa por pardoni al ni niajn pekojn kaj nin purigi de ĉia maljusteco.

1 João 1:9

Ni pekis, ni malbonagis, ni estis malpiaj, ni ribelis, kaj ni defalis de Viaj ordonoj kaj decidoj;

Daniel 9:5

Alproksimiĝu al Dio, kaj Li alproksimiĝos al vi. Purigu la manojn, vi pekuloj, kaj ĉastigu la korojn, vi duoblanimuloj.

Tiago 4:8

ĉar se vi per via buŝo konfesas Jesuon Sinjoro, kaj kredas en via koro, ke Dio lin levis el la mortintoj, vi saviĝos;

Romanos 10:9