Dia dos Avós

Sed la boneco de la Eternulo daŭras eterne al tiuj, kiuj Lin timas, Kaj Lia bonfaremeco iras ĝis la pranepoj,

Salmos 103:17

Mi estis juna kaj mi maljuniĝis, Kaj mi ne vidis virtulon forlasita, Nek liajn infanojn petantaj panon.

Salmos 37:25

Ankaŭ ĝis via maljuneco Mi estos la sama, kaj ĝis via griziĝo Mi vin portos; Mi vin kreis kaj Mi portos, Mi ŝarĝos sur Min kaj Mi savos.

Isaías 46:4

Krono de gloro estas la grizeco; Sur la vojo de justeco ĝi estas trovata.

Provérbios 16:31

Nur gardu vin kaj forte gardu vian animon, ke vi ne forgesu la aferojn, kiujn vidis viaj okuloj, kaj ke ili ne eliru el via koro dum via tuta vivo; kaj rakontu al viaj filoj kaj al la filoj de viaj filoj

Deuteronômio 4:9

Ili floras ankoraŭ en la maljuneco, Estas sukplenaj kaj freŝaj,

Por sciigi, ke la Eternulo estas justa, Mia fortikaĵo, kaj ne ekzistas en Li maljusteco.

Salmos 92:14,15

Knaboj senfortiĝas kaj laciĝas, junuloj ofte falas;

sed tiuj, kiuj fidas la Eternulon, ricevas novan forton, ili levas la flugilojn kiel agloj, ili kuras kaj ne laciĝas, ili iras kaj ne senfortiĝas.

Isaías 40:30,31

Ĉar la Eternulo estas bona; Lia favorkoreco estas eterna, Kaj de generacio al generacio daŭras Lia fideleco.

Salmos 100:5

Generacio al generacio laŭdos Viajn farojn Kaj rakontos pri Via potenco.

Salmos 145:4

Nepoj estas krono por maljunuloj; Kaj gloro por infanoj estas iliaj gepatroj.

Provérbios 17:6