Namoro

Sed se ili ne povas sin deteni, ili edziĝu; ĉar estas pli bone edziĝi, ol bruladi.

1 Coríntios 7:9

Mi ĵurligas vin, ho filinoj de Jerusalem, Ne veku nek sendormigu la amatinon, Ĝis ŝi mem volos.

Cânticos 8:4

Ĉu iras du kune, se ili ne interkonsentis?

Amós 3:3

Pli ol ĉion gardatan, gardu vian koron; Ĉar el ĝi eliras la vivo.

Provérbios 4:23

Domo kaj havo estas heredataj post gepatroj; Sed saĝa edzino estas de la Eternulo.

Provérbios 19:14

Kaj Dio la Eternulo diris: Ne estas bone, ke la homo estu sola; Mi kreos al li helpanton similan al li.

Gênesis 2:18

Ne estiĝu kunjuguloj maltaŭge kun nekredantoj; ĉar kian partoprenon havas justeco kun maljusteco? aŭ kian komunaĵon havas lumo kun mallumo?

Kaj kian akordon havas Kristo kun Belial? aŭ kian kunecon havas kredanto kun nekredanto?

2 Coríntios 6:14,15

18 Forkuru de malĉasteco. Ĉiu peko, kiun homo faras, estas ekster la korpo; sed tiu, kiu malĉastas, pekas kontraŭ sia propra korpo.

19 Aŭ ĉu vi ne scias, ke via korpo estas templo de la Sankta Spirito, kiu estas en vi kaj kiun vi havas de Dio? kaj vi ne apartenas al vi mem,

20 ĉar vi estas aĉetitaj per prezo; gloru do Dion en via korpo.

1 Coríntios 6:18-20

Manĝaĵoj por la ventro, kaj la ventro por manĝaĵoj; sed Dio neniigos kune ĝin kaj ilin. Sed la korpo estas ne por malĉasteco, sed por la Sinjoro; kaj la Sinjoro por la korpo;

1 Coríntios 6:13

Ne trompiĝu; Malbonaj kuniĝoj malbonigas bonajn morojn.

1 Coríntios 15:33

Estu honorata la edzeco ĉe ĉiuj, kaj la lito estu senmakula; ĉar malĉastulojn kaj adultulojn Dio juĝos.

Hebreus 13:4

kaj super ĉion tion surmetu amon, kiu estas ligilo de perfekteco.

Colossenses 3:14