Poder de Deus

Fidu la Eternulon por ĉiam; ĉar en Dio, la Eternulo, estas roko eterna.

Isaías 26:4

Li regas per Sia potenco eterne; Liaj okuloj rigardas la popolojn; La ribelantoj ne leviĝu. Sela.

Salmos 66:7

kaj Dio levis la Sinjoron, kaj levos ankaŭ nin per Sia potenco.

1 Coríntios 6:14

Sed se per la fingro de Dio mi elpelas demonojn, tiam la regno de Dio jam venis sur vin.

Lucas 11:20

La Eternulo, via Dio, estas meze de vi, forta Savanto; Li ĝojos pri vi gaje, Li pardonos al vi pro Sia amo, Li ĝoje triumfos pri vi.

Sofonias 3:17

kiu faras lumon kaj kreas mallumon, faras pacon kaj estigas malbonon; Mi, la Eternulo, faras ĉion ĉi tion.

Isaías 45:7

Li estas saĝa per Sia koro kaj potenca per Sia forto; Kiu kuraĝus stari kontraŭ Li kaj restus sendifekta?

Jó 9:4

Venu al Vi la ĝemoj de la malliberuloj; Per la grandeco de Via brako liberigu tiujn, kiuj estas kondamnitaj al morto;

Salmos 79:11

Jen tio estas parto de Liaj vojoj; Kaj nur iometon ni aŭdis pri Li. Kiu povas kompreni la tondron de Lia potenco?

Jó 26:14

Unu vorton diris Dio, Dufoje mi ĝin aŭdis, Ke la forto estas ĉe Dio.

Salmos 62:11

Cetere, fortiĝu en la Sinjoro kaj en la forteco de lia potenco.

Efésios 6:10

ĉar li estis krucumita pro malforto, tamen li vivas per la potenco de Dio. Ĉar ni ankaŭ estas malfortaj kune kun li, sed ni vivos kune kun li per la potenco de Dio rilate al vi.

2 Coríntios 13:4

en la vorto de vero, en la potenco de Dio; per la armaĵo de justeco dekstre kaj maldekstre,

2 Coríntios 6:7

Per forta mano kaj etendita brako, Ĉar eterna estas Lia boneco;

Salmos 136:12

Li kreis la teron per Sia forto, aranĝis la mondon per Sia saĝo, kaj per Sia prudento etendis la ĉielon.

Jeremias 10:12

Kaj Jesuo, rigardante ilin, diris al ili:Ĉe homoj tio estas neebla, sed ĉe Dio ĉio estas ebla.

Mateus 19:26