1 Coríntios 11

1 V

2 Aga ma kiidan teid, vennad, et te k

3 Aga ma tahan, et te teaksite, et Kristus on iga mehe pea ja et mees on naise pea ja Jumal on Kristuse pea.

4 Iga mees, kes palvetab v

5 Aga iga naine, kes palvetab v

6 Sest kui naine ei kata oma pead, siis l

7 Mehel ei ole tarvis oma pead katta, sest tema on Jumala kuju ja aupaiste, naine aga on mehe aupaiste.

8 Sest mees ei ole naisest, vaid naine on mehest.

9 Meest ei loodud ka mitte naise pärast, vaid naine loodi mehe pärast.

10 Sellepärast peab naisel olema pea peal meelevallatunnus Inglite pärast.

11 Ometi ei ole naine meheta ega mees naiseta Issandas.

12 Sest otsekui naine mehest, n

13 Otsustage iseenestes, kas naisele k

14 Eks ju loodus ise teid

15 ent naisele, kui ta kannab pikki juukseid, on see auks; sest pikad juuksed on temale antud liniku eest.

16 Aga kui keegi on tülinorija, see teadku, et meil ei ole seesugust kommet ega ka mitte Jumala kogudustel.

17 Aga seda käskides ma ei kiida seda, et te tulete kokku mitte paremuseks vaid pahemuseks.

18 Sest esmalt ma kuulen, et kui te kokku tulete Jumala koguduses, teil on l

19 Sest teie seas peab olema lahk

20 Kui te nüüd kokku tulete, siis ei ole Issanda

21 sest sööma asudes v

22 Kas teil ei ole kodasid, kus te v

23 Sest mina olen Issandalt saanud selle, mis ma teilegi olen andnud, et Issand Jeesus sel ööl, mil Ta ära anti, v

24 ja tänas ja murdis ning ütles: „See on Minu IhU, mis teie eest antakse. Seda tehke Minu mälestuseks!”

25 Samuti Ta v

26 Sest iga kord, kui te seda leiba sööte ja karikast joote, te kuulutate Issanda surma, kuni Ta tuleb!

27 Sellepärast: kes iganes seda leiba sööb v

28 Aga inimene katsugu ennast läbi ja n

29 sest kes sööb ja joob, see sööb ja joob enesele nuhtlust, kui ta enesele ei anna aru sellest ihust.

30 Sellepärast on ka palju n

31 Sest kui me enestest ise aru annaksime, siis meie üle ei m

32 aga kui meie üle kohut m

33 Seepärast, mu vennad, kui te kokku tulete sööma, siis oodake üksteist.

34 Kui keegi on näljane, söögu kodus, et te ei tuleks kokku nuhtluseks. Muud asjad ma korraldan, kui ma tulen.