1 Coríntios 9

1 Eks ma ole vaba? Eks ma ole Apostel? Eks ma ole näinud Jeesust Kristust, meie Issandat? Eks teie ole minu töö Issandas?

2 Kui ma Apostel ei ole muile, siis ma olen seda ometi teile; sest teie olete minu Apostliameti pitser Issandas.

3 Minu kaitsek

4 kas meil ei ole

5 Kas meil ei ole

6 V

7 Kes iganes läheb omal kulul s

8 Kas ma räägin seda inimeste viisil? Eks käskki ütle seda?

9 On ju Moosese käsu

10 Eks ta seda k

11 Kui me teile oleme külvanud vaimulikku seemet, kas on see siis suur asi, kui me l

12 Kui teistel on niisugune

13 Eks te tea, et need, kes pühakojas tööd teevad, pühakojast ka söövad, et need, kes teenivad ohvrialtari juures, oma osa saavad altariga samal määral?

14 N

15 Aga mina ei ole sellest midagi tarvitanud. Ent ma ei ole seda kirjutanud, et mulle n

16 Sest kui ma armu

17 Sest kui ma teen seda vabast tahtest, siis ma saan palga; aga kui sunniviisil, siis on ometi amet usaldatud minu kätte.

18 Mis on siis mu palk? See, et ma armu

19 Sest ehk ma küll olen vaba k

20 Nii olen ma juutidele olnud otsekui juut, et ma v

21 Käsuta olijaile ma olen otsekui käsuta — ehk ma küll ei ole ilma Jumala käsuta, vaid elan Kristusele käsus — et v

22 N

23 Aga k

24 Eks te tea, et need, kes v

25 Aga iga v

26 Sellepärast ma ei jookse nagu pimedast peast, ma ei v

27 vaid ma talitsen oma ihu ja teen selle oma orjaks, et ma muile jutlust öeldes ise ei saaks k