1 Coríntios 7

1 Aga mis puutub sellesse, millest kirjutasite, siis mehele on hea naist mitte puudutada.

2 Kuid hooruspattude pärast olgu igal mehel oma naine ja igal naisel oma mees.

3 Mees täitku oma kohust naise vastu ja n

4 Naisel ei ole meelevalda oma ihu üle, vaid mehel; ja n

5 Ärge t

6 Ent seda ma ütlen andes luba, mitte käskides.

7 Sest ma tahaksin, et k

8 Ent ma ütlen vallalistele ja lesknaistele: neile on hea, kui nad jäävad n

9 Aga kui nad ei suuda endid talitseda, siis nad abiellugu, sest parem on abielluda kui himudes p

10 Aga abielulistele ei käsi mina, vaid Issand, et naine ärgu mingu mehest lahku.

11 On aga keegi lahutatud, siis ta jäägu abielutuks v

12 Aga muile ütlen mina, mitte Issand: kui ühel vennal on uskmatu naine ja naine heal meelel tahab elada temaga, siis ta ärgu hüljaku teda.

13 Samuti kui ühel naisel on uskmatu mees ja mees heal meelel tahab elada temaga, siis ta ärgu hüljaku meest.

14 Sest uskmatu mees on pühitsetud naise läbi ja uskmatu naine on pühitsetud mehe läbi, sest muidu oleksid teie lapsed rüvedad, aga nüüd on nad pühad.

15 Aga kui uskmatu pool lahkub, siis ta lahkugu; niisuguseis asjus ei ole vend ega

16 Sest mis tead sina, naine, kas sa oma mehe päästad? V

17 Ainult n

18 On keegi kutsutud ümberl

19 Ūmberl

20 Igaüks jäägu sellesse kutsesse, milles ta on kutsutud.

21 Kui sa oled kutsutud orjana, siis ära hooli sellest. Aga kui sa v

22 Sest kes on kutsutud orjana Issandas, on Issandas vabakslastu; samuti, kes on kutsutud vabana, on Kristuse ori.

23 Teie olete kallilt ostetud, ärge saage inimeste orjaks!

24 Jäägu, vennad, igaüks Jumala ees sellesse, milles ta on kutsutud!

25 Ent neitsite kohta ei ole mul Issanda käsku, aga ma annan n

26 Siis ma arvan eelseisva kitsikuse pärast hea olevat, et inimene jääb, nagu ta on.

27 Kui sa oled naisega seotud, siis ära püüa vabaneda; kui oled vallaline, siis ära otsi naist.

28 Aga kui sa ka abiellud, siis sa ei tee pattu; ja kui neitsi läheb mehele, siis ta ei tee pattu. Ent sellised saavad kannatada ihulikku viletsust, mina aga säästaksin teid.

29 Ent seda ütlen, vennad, et aeg on lühike; sellepärast olgu nii, et needki, kellel on naised, olgu nagu need, kellel neid ei ole;

30 ja olgu nii, et kes nutavad, nagu ei nutakski, ja kes on r

31 ja kes seda maailma tarvitavad, nagu ei tarvitakski seda; sest selle maailma nägu kaob.

32 Ent mina tahaksin, et te oleksite muretud. Vallaline mees hoolitseb selle eest, mis kuulub Issandale, kuidas ta saaks olla Issanda meele järgi.

33 Aga naisemees hoolitseb selle eest, mis kuulub maailmale, kuidas ta saaks olla naise meele järgi.

34 Nii on ta jaotatud kaheks. Ja vallaline naine v

35 Aga seda ma ütlen teie eneste kasuks, ei mitte, et köit panna teile kaela, vaid et te elaksite viisakalt ja püsiksite takistamatult Issandas.

36 Aga kui keegi arvab vääriti käitlevat oma neitsit, kelle paras naimaiga on möödumas, ja kui see peab n

37 Aga kes on kindel oma südames ja kellel seda ei ole vaja, vaid on meelevald oma tahtmise üle ning on otsustanud oma südames oma neitsi jätta neitsiks, see teeb hästi.

38 Kes siis oma neitsi naib, teeb hästi, ja kes teda ei nai, teeb paremini.

39 Naine on seotud niikaua kui tema mees elab; aga kui ta mees on läinud magama, on ta vaba minema mehele, kellele tahab, kui see vaid sünnib Issandas.

40 Aga ta on