1 Coríntios 12

1 Mis puutub vaimuannetesse, vennad, ei taha ma teid jätta teadmatusse.

2 Te teate, et alles paganad olles te käisite keeletute ebajumalate juures, n

3 Sellepärast ma teen teile teatavaks, et ükski, kes räägib Jumala Vaimus, ei ütle: „Neetud on Jeesus!” Ja ükski ei v

4 Armuanded on küll mitmesugused, aga Vaim on sama;

5 ja ametid on mitmesugused, aga Issand on sama.

6 Ja väeavaldused on mitmesugused, aga sama on Jumal, Kes teeb k

7 Aga igaühele antakse Vaimu ilmutus ühiseks kasuks.

8 Nii antakse ühele Vaimu läbi tarkuse s

9 teisele antakse usku samas Vaimus, teisele andeid terveks teha samas Vaimus;

10 teisele vägevaid tegusid, teisele prohvetlikku kuulutamist, teisele vaimude äratundmist, teisele m

11 Ent k

12 Sest otsekui ihu on üks ja tal on palju liikmeid, aga k

13 sest me k

14 Sest ihu ei ole üks liige, vaid palju liikmeid.

15 Kui jalg ütleks: „Et ma ei ole käsi, siis ma ei kuulu ihusse!” kas ta sellepärast ei kuulu ihusse?

16 Ja kui k

17 Kui k

18 Aga nüüd Jumal asetaski liikmed, igaühe neist, ihu külge, n

19 Ja kui k

20 Nüüd aga ongi palju liikmeid, aga üks ihu!

21 Silm ei v

22 Vaid palju enam on tarvis neid ihu liikmeid, mis näivad olevat n

23 ja neid, mida me peame autumaiks ihu küljes, katame iseäralise auga, ja liikmeid, millest meil on häbi, me ehime k

24 ent meie suursuguseil liikmeil pole seda tarvis. Sest Jumal on ihu n

25 et ihus ei oleks lahkmeelt, vaid et liikmed üksmeeles kannaksid muret üksteise eest.

26 Ja kui liige kannatab, siis kannatavad teisedki liikmed ühes temaga, ja kui üht liiget austatakse, siis teisedki liikmed r

27 Aga teie olete Kristuse ihu ja igaüks omast kohast Tema liikmed.

28 Ja Jumal on seadnud koguduses m

29 Ega k

30 Ega k

31 Aga olge agarad püüdma suuremaid armuandeid! Ja ma näitan veel teile tee, mis on üle k