1 Coríntios 14

1 Taotlege armastust ja olge agarad taotlema vaimuandeid, aga k

2 Sest kes keeltega räägib, ei k

3 Aga prohvetlikult k

4 Keeltega rääkija ehitab iseennast; aga prohvetlikult k

5 Ma tahaksin küll, et te k

6 Aga nüüd, vennad, kui ma tuleksin teie juurde ja räägiksin keeltega, mis kasu ma tooksin teile, kui ma teile ei räägiks kas ilmutuse v

7 N

8 Samuti kui pasun annab segast häält, kes siis hakkab valmistama s

9 N

10 Maailmas on ei tea kui palju mitmesuguseid keelemurdeid ja ükski neist pole häälikuteta.

11 Kui mina nüüd ei tunne hääliku tähendust, olen ma sellele, kes räägib, umbkeelne ja rääkija on mulle umbkeelne.

12 Samuti teiegi olles agarad taotlema vaimuandeid, püüdke saada neid rohkesti koguduse ehitamiseks.

13 Seepärast, kes keeltega räägib, palugu Jumalat, et ta v

14 Sest kui ma keeltega rääkides palvetan, siis palvetab mu vaim, aga mu m

15 Mida siis teha? Ma tahan palvetada vaimus ja tahan palvetada ka m

16 Sest kui sa teed tänupalvet vaimus, kuidas siis see, kes v

17 Sest sa tänad küll hästi, aga teist see ei ehita.

18 Ma tänan Jumalat, et mina räägin keeltega rohkem kui teie k

19 Aga ma tahan koguduses pigemini rääkida viis s

20 Vennad, ärge saage lasteks m

21 Käsu

22 Nii ei ole siis keeled tunnuseks usklikele, vaid uskmatuile; aga prohvetlik k

23 Kui nüüd k

24 Aga kui nemad k

25 tema südame saladused tuleksid ilmsiks ja ta heidaks siis silmili maha ja kummardaks Jumalat ning tunnistaks, et Jumal on t

26 Mis siis nüüd, vennad? Kui te kokku tulete, siis on igaühel midagi, kas laulu v

27 Kui keeltega räägitakse, siis rääkigu kaks v

28 Aga kui t

29 Aga prohveteist k

30 Ja kui kellelegi teisele, kes istub, ilmutatakse midagi, siis olgu esimene vait.

31 Sest te v

32 Ja prohvetite vaimud alistuvad prohveteile.

33 Sest Jumal ei ole mitte korratuse, vaid rahu Jumal. N

34 olgu naised koguduses vait, sest neil ei ole luba k

35 Aga kui nad tahavad midagi

36 V

37 Kui keegi arvab enese olevat prohveti v

38 Aga kui keegi ei taha seda teada, ärgu teadku!

39 Niisiis, vennad, taotlege prohvetlikku k

40 K