1 Coríntios 3

1 Ka mina, vennad, ei v

2 Ma jootsin teile piima ega andnud tahket rooga; sest seda te ei talunud sellal ega talu veel praegugi.

3 Te olete ju alles lihalikud. Sest kui teie seas on kadedust ja riidu, eks te siis ole lihalikud ja eks te käitu inimeste taoliselt?

4 Sest kui üks ütleb: „Mina olen Pauluse poolt!” ja teine: „Mina olen Apollose poolt!” eks te siis ole nagu inimesed kunagi?

5 Mis on siis Apollos? V

6 Mina istutasin, Apollos kastis, aga Jumal laskis kasvada.

7 N

8 Aga istutaja ja kastja on ühesugused; kuid kumbki saab oma palga oma töö järgi.

9 Sest me oleme Jumala kaastöölised, teie olete Jumala p

10 Jumala armu järgi, mis minule on antud, olen ma kui tark hooneehitaja pannud aluse, ja teine ehitab selle peale; aga igaüks vaadaku, kuidas tema selle peale ehitab.

11 Sest teist alust ei v

12 Aga kui keegi sellele alusele ehitab hoone kullast, h

13 siis saab igaühe töö avalikuks; sest selle teeb selgeks Issanda päev, sest see saab tules ilmsiks ja tuli ise katsub läbi igaühe töö, missugune see on.

14 Kui kellegi töö, mis tema sellele alusele on ehitanud, jääb püsima, siis ta saab palga;

15 aga kui kellegi töö p

16 Eks te tea, et te olete Jumala tempel ja et Jumala Vaim elab teie sees?

17 Kui keegi rikub Jumala templi, siis Jumal rikub tema; sest Jumala tempel on püha ja seesama olete teie.

18 Ärgu ükski ennast petku! Kui keegi teie seast arvab enese targa olevat selles maailmas, siis ta saagu j

19 Sest selle maailma tarkus on j

20 Ja jälle: „Issand tunneb tarkade m

21 Ärgu siis ükski kiidelgu inimestest! Sest k

22 olgu Paulus, olgu Apollos, olgu Keefas, olgu maailm, olgu elu, olgu surm, olgu praegused asjad, olgu tulevased asjad, k

23 aga teie olete Kristuse päralt ja Kristus on Jumala päralt!