Cânticos 1

1 Énekek éneke, mely Salamoné.

2 Csókoljon meg engem az õ szájának csókjaival;

3 A te drága kenetid jók illatozásra;

4 Vonj engemet te utánad, hadd fussunk!

5 Fekete vagyok, de szép, Jeruzsálem leányai;

6 Ne nézzetek engem, hogy én fekete vagyok, hogy a nap lesütött engem;

7 Mondd meg nékem, [te,] a kit az én lelkem szeret,

8 Mivelhogy nem tudod, oh asszonyok között legszebb!

9 A Faraó szekereiben való paripákhoz hasonlítlak téged, én mátkám.

10 Szépek a te orczáid a [halántékra való] lánczokban,

11 Arany lánczokat csinálunk néked,

12 Mikor a király az õ asztalánál ül,

13 [Olyan] az én szerelmesem nékem, mint egy kötés mirha,

14 [Mint] az Engedi szõlõiben a cziprusfürt,

15 Ímé, szép vagy én mátkám, ímé, szép vagy,

16 Ímé, te [is] szép vagy én szerelmesem, gyönyörûséges,

17 A mi házainknak gerendái czédrusfák,