Cânticos 2

1 Én Sáronnak rózsája [vagyok,] és a völgyek lilioma.

2 Mint a liliom a tövisek közt,

3 Mint az almafa az erdõnek fái közt,

4 Bevisz engem a borozó házba,

5 Erõsítsetek engem szõlõvel,

6 Az õ balkeze az én fejem alatt van,

7 Kényszerítlek titeket, Jeruzsálemnek leányai,

8 Az én szerelmesemnek szavát [hallom], ímé, õ jõ,

9 Hasonlatos az én szerelmesem az õzhöz, vagy a szarvasoknak fiához.

10 Szóla az én szerelmesem nékem, és monda:

11 Mert ímé a tél elmult,

12 Virágok láttatnak a földön,

13 A fügefa érleli elsõ gyümölcsét,

14 Én galambom, a kõsziklának hasadékiban,

15 Fogjátok meg nékünk a rókákat, a rókafiakat,

16 Az én szerelmesem enyém, és én az övé,

17 Míglen meghûsül a nap és az árnyékok elmúlnak: