Cânticos 8

1 Vajha lennél nékem én atyámfia, ki az én anyámnak emlõjét szopta,

2 Elvinnélek, bevinnélek anyámnak házába,

3 Az õ balkeze az én fejem alatt,

4 Kényszerítlek titeket, Jeruzsálemnek leányai,

5 Kicsoda ez a ki feljõ a pusztából,

6 Tégy engem mintegy pecsétet a te szívedre,

7 Sok vizek el nem olthatnák e szeretetet:

8 Kicsiny húgunk van nékünk,

9 Ha õ kõfal,

10 [Mikor] én [olyan leszek, mint] a kõfal,

11 Szõlõje volt Salamonnak Baálhamonban,

12 Az én szõlõmre, mely én reám néz, nékem gondom lesz:

13 Oh te, a ki lakol a kertekben!

14 Fuss én szerelmesem,