Jó 22

1 Ê-li-pha người Thê-man, đáp lời:

2 Người phàm có ích gì cho Đức Chúa Trời?Người khôn ngoan hẳn nhiên được lợi cho chính mình.

3 Đấng Toàn Năng có vui thích gì nếu anh sống công chính?Có lợi gì cho Ngài nếu đường lối anh trọn vẹn?

4 Có phải vì anh kính sợ Ngài mà Ngài sửa trị anh,Đem anh ra xét xử?

5 Không phải vì anh gian ác quá bội,Tội ác anh nhiều vô số sao?

6 Vì anh bắt anh em mình nộp của cầm vô cớ,Lột trần ngay cả tấm áo che thân;

7 Người mệt lả, anh không cho nước uống,Kẻ đói kiệt, anh không phát bánh ăn;

8 Bọn cường hào anh cho chiếm đất,Kẻ được nể vì ở luôn nơi đó;

9 Người góa bụa, anh đuổi về tay trắng,Kẻ mồ côi, anh chà đạp chốn nương thân;

10 Vì thế, cạm bẫy bao vây anh,Sự kinh hoàng bất thần chụp lấy anh,

11 Ánh sáng tối mờ đến nỗi anh không thấy,Và nước lũ ngập chìm anh.

12 Không phải Đức Chúa Trời ở trên cao, tận trên các tầng trời sao?Anh hãy nhìn xem các vì sao cao nhất, chúng cao biết bao!

13 Vì thế anh nói: "Đức Chúa Trời biết gì?Làm sao Ngài xét xử được xuyên qua đám mây đen kịt?

14 Mây bao phủ Ngài, nên Ngài chẳng thấy,Và Ngài bước đi trên vòm trời."

15 Anh có muốn tiếp tục đi theo đường cũ,Đường kẻ ác vẫn thường đi?

16 Chúng bị chụp bắt đi trước giờ định,Nền tảng chúng sụp đổ trôi theo dòng sông.

17 Chúng nói với Đức Chúa Trời: "Xin lìa xa chúng tôi.Đấng Toàn Năng có thể làm gì chúng tôi được?"

18 Tuy nhiên, chính Ngài đã ban phước lành đầy nhà chúng.Mưu đồ kẻ ác thật xa tôi lắm.

19 Người công chính vui mừng thấy kẻ ác bị phạt,Người vô tội nhạo cười chúng:

20 "Kẻ thù chúng ta chắc chắn bị tiêu diệt,Lửa thiêu nuốt vật gì chúng để lại."

21 Hãy làm hòa với Đức Chúa Trời, hãy sống bình an,Nhờ đó, anh sẽ được phước.

22 Hãy nhận lời dạy dỗ từ miệng Ngài,Hãy giữ lời Ngài trong lòng anh.

23 Nếu anh quay về với Đấng Toàn Năng, Ngài sẽ phục hồi anh.Nếu anh đem sự gian ác ra xa khỏi lều trại anh,

24 Nếu anh quăng vàng xuống bụi đất,Nếu anh ném vàng Ô-phia giữa đá sỏi trong lòng khe cạn nước,

25 Nếu anh quí Đấng Toàn Năng như vàng,Như bạc chất cao thành đống,

26 Bấy giờ Đấng Toàn Năng sẽ ban cho anh niềm vui thỏa,Anh sẽ hân hoan ngẩng mặt lên nhìn Đức Chúa Trời.

27 Anh sẽ cầu khẩn Ngài, Ngài sẽ nghe tiếng anh,Và anh sẽ làm trọn điều anh hứa nguyện.

28 Việc gì anh quyết định làm cũng thành công,Và ánh sáng soi rọi các nẻo đường anh.

29 Vì Đức Chúa Trời hạ thấp kẻ kiêu ngạo,Nhưng cứu giúp người hạ mình.

30 Ngài giải cứu người vô tội,Và anh sẽ được cứu nếu tay anh trong sạch.