Casamento

Hỡi các người vợ, hãy tùng phục chồng mình, hợp theo nếp sống trong Chúa.

Hỡi các người chồng, hãy yêu thương vợ mình, đừng cay nghiệt với nàng.

Colossenses 3:18,19

Nhưng Ô-nan biết nếu có sinh con cũng không thuộc về mình nên cứ để xuất tinh ra ngoài, cho Ta-ma đừng thụ thai.

Hành động ấy không đẹp lòng Chúa, nên Ô-nan cũng phải chết sớm.

Gênesis 38:9,10

26 Đức Chúa Trời phán: "Chúng ta hãy tạo nên loài người như hình thể Ta và giống như Ta, để quản trị các loài cá biển, chim trời, súc vật trên cả trái đất và các loài vật bò trên đất."

27 Đức Chúa Trời tạo loài người theo hình ảnh Ngài. Ngài sáng tạo loài người như hình ảnh Đức Chúa Trời. Ngài tạo nên người nam và người nữ.

28 Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán: "Hãy sinh sản gia tăng đầy dẫy mặt đất và thống trị đất. Hãy quản trị loài cá biển, chim trời và tất cả các loài vật bò trên đất."

Gênesis 1:26-28

Vua Đa-vít an ủi bà Bát-sê-ba, vợ mình. Vua đến với nàng và ngủ với nàng. Nàng sanh một con trai, vua đặt tên là Sa-lô-môn. CHÚA yêu thương đứa bé

2 Samuel 12:24

Họ không được cưới người đàn bà bị ô uế vì mãi dâm hay bị chồng ly dị, vì các thầy tế lễ phải thánh cho Đức Chúa Trời của họ.

Levítico 21:7

Chồng phải chu toàn bổn phận đối với nhu cầu của vợ, vợ cũng phải chu toàn bổn phận đối với chồng.

Vợ không có quyền trên thân xác mình nhưng chồng có quyền; chồng cũng không có quyền trên thân xác mình nhưng vợ có quyền.

1 Coríntios 7:3,4

14 Trên hết các mỹ đức ấy, hãy thêm tình yêu thương, là sợi dây ràng buộc toàn hảo.

15 Hãy để sự bình an của Chúa Cứu Thế ngự trị trong lòng anh chị em. Đức Chúa Trời đã kêu gọi anh chị em hợp nhất trong một thân thể; lại phải biết ơn.

16 Hãy để lời Chúa Cứu Thế sống phong phú trong lòng anh chị em với tất cả sự khôn ngoan. Hãy dạy dỗ, khuyên răn lẫn nhau, hết lòng hát thánh thi, thánh ca, linh khúc với lời cảm tạ để ca ngợi Đức Chúa Trời.

17 Bất cứ điều gì anh chị em làm, dù trong lời nói hay hành động, hãy nhân danh Chúa Giê-su mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha.

Colossenses 3:14-17

Vậy, hãy giết chết những dục vọng thuộc về trần tục như gian dâm, ô uế, dục vọng ích kỷ, dục vọng xấu xa, tham lam, tham lam là thờ thần tượng.

Colossenses 3:5

Nhà cửa và tài sản là cơ nghiệp thừa hưởng của cha ông;Nhưng một người vợ khôn ngoan đến từ CHÚA.

Provérbios 19:14

Hôn nhân phải được mọi người kính trọng, loan phòng phải giữ cho tinh khiết, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục và kẻ ngoại tình.

Hebreus 13:4

Hãy cẩn thận, đừng lấy ác báo ác nhưng luôn luôn cố gắng làm điều thiện cho nhau và cho mọi người.

1 Tessalonicenses 5:15

Người ta ăn, uống, cưới, gả cho đến ngày Nô-ê vào tàu và nước lụt tràn đến hủy diệt tất cả.

Lucas 17:27

Vợ ngươi sẽ như cây nho nhiều tráiTrong nhà ngươi;Con cái ngươi sẽ như các chồi cây ô-liuChung quanh bàn ngươi.

Salmos 128:3

Nhưng vì cớ Sa-rai, vợ Áp-ram, CHÚA trừng phạt Pha-ra-ôn và hoàng tộc Ai-cập làm cho họ bị bịnh dịch trầm trọng.

Pha-ra-ôn cho gọi Áp-ram vào và nói: "Nhà ngươi làm gì cho ta vậy? Sao không nói cho ta biết rằng Sa-rai là vợ ngươi?

Gênesis 12:17,18

Tay trái người luồn dưới đầu tôi,Tay phải người ôm sát tôi.

Cânticos 2:6

Hãy buộc tội mẹ các con, hãy buộc tội nàng,Vì nàng không còn là vợ Ta nữa,Và Ta cũng chẳng còn là chồng nàng.Hãy bảo nàng lột bỏ các dấu hiệu gian dâm khỏi mặt nàng,Và các dấu hiệu ngoại tình khỏi ngực nàng.

Oséias 2:2

Hỡi các người chồng, hãy yêu vợ như Chúa Cứu Thế yêu Hội Thánh và hiến thân Ngài vì Hội Thánh,

để thánh hóa Hội Thánh sau khi đã thanh tẩy bằng nước và đạo;

Efésios 5:25,26

18 Hãy tránh xa sự gian dâm, mọi tội người ta phạm đều là ngoài thân thể, nhưng người gian dâm phạm đến chính thân thể mình.

19 Anh chị em không biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ở trong anh chị em, là Đấng anh chị em đã nhận từ Đức Chúa Trời sao? Anh chị em cũng không còn thuộc về chính mình nữa.

20 Vì anh chị em đã được mua bằng một giá rất cao. Vậy hãy lấy thân thể mình mà tôn vinh Đức Chúa Trời.

1 Coríntios 6:18-20

21 CHÚA, Đức Chúa Trời khiến A-đam ngủ mê. Khi người đang ngủ, Ngài lấy một chiếc xương sườn của người rồi lấp chỗ thịt đó lại.

22 Từ xương sườn lấy nơi A-đam, CHÚA, Đức Chúa Trời dựng nên một người nữ và đem đến cho người.

23 A-đam nói:"Bây giờ đây là xương từ xương tôi,Thịt từ thịt tôi,Người này được gọi là người nữVì từ người nam mà ra.

24 Vì thế, người nam sẽ rời cha mẹ để kết hiệp với vợ và hai người trở thành một thân."

Gênesis 2:21-24

Bởi vậy, người đàn bà có chồng, khi chồng còn sống thì bị luật ràng buộc phải sống với chồng; nhưng nếu chồng chết thì người đàn bà được thoát khỏi luật tòng phu.

Vì thế trong lúc chồng đang còn sống nếu người ấy lấy một người đàn ông khác thì sẽ bị gọi là người ngoại tình; nhưng nếu chồng chết thì người ấy được tự do khỏi luật, không còn bị gọi là người ngoại tình khi lấy một người đàn ông khác.

Romanos 7:2,3

25 Hỡi các người chồng, hãy yêu vợ như Chúa Cứu Thế yêu Hội Thánh và hiến thân Ngài vì Hội Thánh,

26 để thánh hóa Hội Thánh sau khi đã thanh tẩy bằng nước và đạo;

27 để trình ra cho chính Ngài một Hội Thánh quang vinh, không tì ố, không vết nhăn, không có gì khiếm khuyết, nhưng thánh khiết và toàn bích.

28 Cũng thế, các người chồng phải yêu vợ như yêu chính bản thân; chồng yêu vợ là yêu chính bản thân.

29 Chẳng có ai ghét bản thân, trái lại nuôi dưỡng, chăm sóc nó, Chúa Cứu Thế cũng nuôi dưỡng, chăm sóc Hội Thánh như vậy,

30 vì chúng ta là các phần của Thân Thể Ngài.

Efésios 5:25-30

Vì người chồng không tin Chúa, nhờ vợ, được thánh hóa và vợ không tin Chúa, nhờ chồng, được thánh hóa. Nếu không phải vậy thì con cái anh chị em bị ô uế nhưng nay chúng nó vẫn thánh khiết.

1 Coríntios 7:14

cho kẻ gian dâm, cho người có tình dục đồng giới, cho kẻ buôn người, nói dối, khai man, hoặc làm bất cứ việc gì trái với đạo lý chân chính,

1 Timóteo 1:10

Vấn đề gian dâm, mọi thứ ô uế và tham lam, anh chị em phải tránh, dù chỉ nói đến thôi, như thế mới xứng đáng là thánh đồ.

Efésios 5:3

"Cũng có lời dạy: ‘Ai muốn bỏ vợ hãy cho nàng một giấy ly dị.’

Nhưng Ta bảo các con: Ngoại trừ trường hợp gian dâm, ai bỏ vợ là làm cho nàng trở nên người ngoại tình; còn ai cưới người bị ly dị, thì cũng phạm tội ngoại tình."

Mateus 5:31,32

1 Lúc ấy, Sa-rai, vợ Áp-ram không sinh con được. Bà có một đầy tớ gái người Ai-cập tên là A-ga.

2 Sa-rai nói với Áp-ram: "Vì CHÚA không cho tôi sinh sản, ông hãy ăn ở với con đầy tớ gái của tôi đi; có lẽ nhờ nó tôi có thể có được gia đình."Áp-ram nghe theo lời Sa-rai.

3 Thế là sau mười năm kiều ngụ tại xứ Ca-na-an, Sa-rai đưa A-ga, người đầy tớ gái Ai-cập của mình, cho Áp-ram làm vợ.

Gênesis 16:1-3

4 Tình yêu thương hay nhẫn nhục, tình yêu thương nhân từ, không ghen ghét, không khoe khoang, không kiêu ngạo,

5 không khiếm nhã, không tìm tư lợi, không dễ nóng giận, không ghi nhớ việc ác,

6 không vui về việc bất chính nhưng chung vui trong sự thật.

7 Tình yêu thương dung thứ mọi sự, tin tưởng mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự.

1 Coríntios 13:4-7

Nhưng vì tình trạng dâm ô, mỗi người đàn ông nên có vợ và đàn bà nên có chồng.

1 Coríntios 7:2

8 Tôi khuyên những người độc thân và góa bụa nên ở vậy như tôi thì tốt hơn.

9 Nhưng nếu anh chị em không thể kiềm chế mình, thì hãy cưới gả vì lập gia đình vẫn tốt hơn là để tình dục nung đốt.

10 Đối với những người đã lập gia đình, tôi truyền, không phải tôi, nhưng Chúa truyền, vợ không được ly thân chồng.

11 Nếu đã ly thân, hãy ở vậy hoặc phải hòa giải với chồng. Chồng cũng không được ly dị vợ.

1 Coríntios 7:8-11

Nhưng vua A-bi-gia trở nên cường thịnh; người lấy mười bốn vợ và có hai mươi hai con trai và mười sáu con gái.

2 Crônicas 13:21

Thế thì, vợ chồng không còn là hai nữa, mà là một. Vậy những người Đức Chúa Trời đã phối hợp, thì loài người không được phân rẽ."

Mateus 19:6

19 Các hành động theo tính xác thịt thật rõ ràng, ấy là: Gian dâm, ô uế, phóng đãng,

20 thờ thần tượng, phù thủy, thù hận, tranh chấp, ganh ghét, giận dữ, tham vọng ích kỷ, chia rẽ, bè phái,

21 ghen tị, say sưa, chè chén và những điều khác tương tự. Tôi xin cảnh cáo anh chị em như tôi đã từng cảnh cáo rằng: Những người làm các điều ấy sẽ không được thừa hưởng Nước Đức Chúa Trời.

Gálatas 5:19-21

4 Ngài đáp: "Các ông chưa đọc Kinh Thánh rằng: ‘Từ ban đầu, Đấng Tạo Hóa tạo nên người nam và người nữ.’"

5 Ngài tiếp, "Vì vậy, người nam sẽ lìa cha mẹ để kết hợp với vợ mình, hai người sẽ trở nên một thân sao?

6 Thế thì, vợ chồng không còn là hai nữa, mà là một. Vậy những người Đức Chúa Trời đã phối hợp, thì loài người không được phân rẽ."

Mateus 19:4-6

CHÚA phán như vầy: Vì ngươi tỏ sự dâm dục ngươi ra; phô bày sự trần truồng khi ngươi làm điều dâm đãng với người tình ngươi; cũng vì những thần tượng ghê tởm và vì máu con cái ngươi đã dâng cho những thần tượng đó.

Nên Ta sẽ tụ họp tất cả tình nhân mà ngươi ưa thích, tất cả những người ngươi yêu cùng tất cả những người ngươi ghét. Ta sẽ tụ họp chúng nó từ khắp nơi chống lại ngươi; Ta sẽ lột truồng ngươi trước mặt chúng và chúng sẽ thấy ngươi trần truồng.

Ezequiel 16:36,37

"Khi có ai mời anh dự tiệc cưới, đừng ngồi ghế danh dự, e rằng còn có người khách khác đáng trọng hơn mình.

Lucas 14:8

Họ cũng chẳng ăn năn các tội giết người, ma thuật, gian dâm, trộm cắp của mình.

Apocalipse 9:21

"Hỡi phụ nữ hiếm hoi,Không sinh nở, hãy hát lên;Hỡi người chưa từng đau đớn sinh nởHãy cất tiếng ca hát và reo hò.Vì con cái của phụ nữ bị ruồng bỏSẽ nhiều hơn con cái của phụ nữ có chồng,"CHÚA phán như vậy.

Isaías 54:1

28 Cũng thế, các người chồng phải yêu vợ như yêu chính bản thân; chồng yêu vợ là yêu chính bản thân.

29 Chẳng có ai ghét bản thân, trái lại nuôi dưỡng, chăm sóc nó, Chúa Cứu Thế cũng nuôi dưỡng, chăm sóc Hội Thánh như vậy,

30 vì chúng ta là các phần của Thân Thể Ngài.

Efésios 5:28-30

Một người vừa mới cưới vợ được khỏi đi tác chiến và khỏi làm các công tác khác trong một năm. Người ấy được ở nhà hưởng hạnh phúc với vợ mình.

Deuteronômio 24:5

A-đam ăn ở với Ê-va, vợ mình. Nàng thụ thai và sinh Ca-in. Nàng nói: "Nhờ CHÚA, tôi đã sinh được một người."

A-đam lại ăn ở với vợ, nàng sinh một trai, đặt tên là Sết vì nàng nói: "Đức Chúa Trời đã ban cho tôi một con trai khác thay cho A-bên đã bị Ca-in giết!"

Gênesis 4:1,25

Người nào tìm được một người vợ tìm được phúc lành,Và hưởng ân huệ từ CHÚA.

Provérbios 18:22

Ước gì chàng hôn tôi với nụ hôn từ miệng chàng!Thật vậy, tình anh ngọt hơn rượu!

Cânticos 1:2

22 Hỡi các người vợ, hãy tùng phục chồng mình như tùng phục Chúa,

23 vì chồng là đầu vợ, như Chúa Cứu Thế là Đầu của Hội Thánh, Hội Thánh là thân thể Ngài, chính Ngài là Đấng Cứu Thế của Thân Thể.

24 Như Hội Thánh tùng phục Chúa Cứu Thế, người vợ cũng tùng phục chồng trong mọi việc.

Efésios 5:22-24

3 Vậy, ý muốn của Đức Chúa Trời là anh chị em phải thánh khiết, tránh gian dâm.

4 Mỗi người phải biết giữ gìn thân thể mình thánh khiết và tôn trọng,

5 chớ chiều theo đam mê dục vọng như những người ngoại đạo không biết Đức Chúa Trời.

1 Tessalonicenses 4:3-5

3 Chồng phải chu toàn bổn phận đối với nhu cầu của vợ, vợ cũng phải chu toàn bổn phận đối với chồng.

4 Vợ không có quyền trên thân xác mình nhưng chồng có quyền; chồng cũng không có quyền trên thân xác mình nhưng vợ có quyền.

5 Vợ chồng không nên từ chối ăn nằm với nhau, trừ khi hai người đồng ý kiêng một thời gian để chuyên tâm cầu nguyện, sau đó hãy trở lại với nhau như cũ để khỏi bị quỷ Sa-tan cám dỗ khi anh chị em thiếu tự chế.

1 Coríntios 7:3-5

13 Nếu một người cưới vợ, ngủ với nàng rồi sau đâm ra ghét bỏ,

14 vu oan và nói xấu nàng: "Tôi cưới người này nhưng khi đến gần nàng, tôi không thấy nàng còn đồng trinh."

15 Khi đó cha mẹ người vợ sẽ đem bằng chứng trinh tiết của con gái mình trình cho các trưởng lão của thành tại cổng thành.

16 Người cha sẽ nói với các trưởng lão: "Tôi gả con gái tôi cho người này làm vợ, nhưng khi đã chán ghét con gái tôi,

17 người này vu oan cho nó và nói: ‘Tôi không thấy con gái ông còn trinh tiết,’ nhưng đây là bằng chứng nó còn đồng trinh." Rồi cha mẹ người vợ sẽ trải áo xống nàng ra trước các trưởng lão trong thành.

Deuteronômio 22:13-17

Nguyện nguồn nước của con được phước;Hãy vui thích với người vợ từ thuở thanh xuân;

Như con hươu đáng yêu, như con nai duyên dáng;Nguyện ngực nàng làm con vui thỏa luôn luônVà tình yêu nàng làm con say mê mãi mãi.

Provérbios 5:18,19

Trên hết các mỹ đức ấy, hãy thêm tình yêu thương, là sợi dây ràng buộc toàn hảo.

Colossenses 3:14

Cũng có nữ tiên tri An-ne, con gái của Pha-nu-ên, thuộc chi tộc A-se, tuổi đã cao. Vốn là một trinh nữ sau đó lấy chồng được bảy năm,

Lucas 2:36

22 Từ xương sườn lấy nơi A-đam, CHÚA, Đức Chúa Trời dựng nên một người nữ và đem đến cho người.

23 A-đam nói:"Bây giờ đây là xương từ xương tôi,Thịt từ thịt tôi,Người này được gọi là người nữVì từ người nam mà ra.

24 Vì thế, người nam sẽ rời cha mẹ để kết hiệp với vợ và hai người trở thành một thân."

Gênesis 2:22-24

Người nào ngủ với vợ người khác cũng như vậy;Ai đụng đến nàng sẽ không tránh khỏi hình phạt.

Provérbios 6:29

Thà ở nơi góc mái nhà,Còn hơn là sống chung nhà với một người đàn bà hay cãi cọ.

Provérbios 21:9

Và ai từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, ruộng đất vì cớ danh ta sẽ được nhận gấp trăm lần hơn và thừa hưởng sự sống vĩnh phúc.

Mateus 19:29

4 Họ thưa: "Môi-se cho phép viết giấy ly dị để bỏ vợ."

5 Đức Giê-su bảo họ: "Chính vì lòng các ông chai lì nên người đã viết cho các ông điều luật đó.

6 Nhưng từ lúc ban đầu trong cuộc sáng tạo, Đức Chúa Trời đã dựng nên một nam và một nữ.

7 Vì thế người nam phải lìa cha mẹ mình để kết hợp với vợ,

8 và cả hai sẽ trở nên một thân. Như vậy họ không còn là hai nữa mà là một thân.

9 Thế thì, khi Đức Chúa Trời đã kết hợp, loài người đừng phân rẽ."

Marcos 10:4-9

25 Hỡi các người chồng, hãy yêu vợ như Chúa Cứu Thế yêu Hội Thánh và hiến thân Ngài vì Hội Thánh,

26 để thánh hóa Hội Thánh sau khi đã thanh tẩy bằng nước và đạo;

27 để trình ra cho chính Ngài một Hội Thánh quang vinh, không tì ố, không vết nhăn, không có gì khiếm khuyết, nhưng thánh khiết và toàn bích.

Efésios 5:25-27

Vì thế, người nam sẽ rời cha mẹ để kết hiệp với vợ và hai người trở thành một thân."

A-đam và vợ, cả hai đều trần truồng nhưng không thấy xấu hổ.

Gênesis 2:24,25

Trong CHÚA, ta sẽ rất vui mừng,Linh hồn ta sẽ hân hoan nơi Đức Chúa Trời ta;Vì Ngài mặc cho ta áo cứu rỗi;Khoác cho ta áo choàng công chínhGiống chàng rể khăn áo như thầy tế lễ,Như cô dâu trang sức bằng nữ trang.

Isaías 61:10

Ngực em như cặp nai tơ,Con sinh đôi của linh dương,Thỏa vui ăn giữa khóm hoa sen.

Ôi em của anh, cô dâu, em đã cướp mất lòng anh,Em đã cướp mất lòng anhVới một cái liếc mắt,Với một hạt châu nơi xâu chuỗi của em.

Cânticos 4:5,9

Cũng thế, các người chồng phải yêu vợ như yêu chính bản thân; chồng yêu vợ là yêu chính bản thân.

Efésios 5:28

Em yêu dấu, toàn thân em xinh đẹp,Không gợn chút tì vết.

Cânticos 4:7

Lòng người hoạch định đường lối mình,Nhưng CHÚA hướng dẫn các bước người.

Provérbios 16:9

Đó là luật lệ về sự ghen tương khi một người đàn bà, ở dưới quyền chồng mình, lỗi đạo và bị ô uế,

hoặc khi nào tánh ghen phát sanh nơi người chồng mà ghen vợ mình: người phải đem vợ đến trước mặt CHÚA và thầy tế lễ sẽ làm cho nàng hết thảy điều chi luật lệ nầy đã truyền dạy.

Números 5:29,30

Trưởng lão phải là người không có gì đáng trách, một chồng một vợ, con cái đều tin Chúa chứ không bị tố cáo là phóng đãng hay ngỗ nghịch.

Tito 1:6

"Các con đã nghe lời dạy rằng: ‘Chớ ngoại tình.’

Còn Ta dạy các con rằng: ‘Hễ ai nhìn đàn bà với lòng tham muốn người ấy đã ngoại tình trong lòng rồi.

Mateus 5:27,28

Xin đặt em như chiếc ấn trong lòng anh,Như con dấu nơi cánh tay anh.Vì tình yêu mạnh như Sự Chết,Lòng nhiệt thành khắc nghiệt như Âm Phủ.Mũi tên của tình yêu là mũi tên lửa,Ngọn lửa từ CHÚA.

Nước lũ không thể dập tắt tình yêu,Sông sâu cũng không thể nhận chìm.Ví có người nào đem gia tài mình đổi lấy tình yêu,Cũng sẽ bị khinh chê thậm tệ.

Cânticos 8:6,7

CHÚA phán:"Hỡi con cái tráo trở, hãy trở lại, vì Ta chính là Chúa các ngươi, và Ta sẽ chọn các ngươi, kẻ từ thành này, người từ tộc kia, và Ta sẽ đem các ngươi trở về Si-ôn.

Jeremias 3:14

Còn về những điều anh chị em đã viết thư hỏi tôi. Như việc đàn ông không ăn nằm với đàn bà là điều tốt.

Nhưng vì tình trạng dâm ô, mỗi người đàn ông nên có vợ và đàn bà nên có chồng.

1 Coríntios 7:1,2

32 Nhưng tôi muốn anh chị em không lo lắng gì. Người không lập gia đình, thì lo việc Chúa, tìm cách làm đẹp lòng Chúa.

33 Còn người có gia đình thì lo việc thế gian, tìm cách làm hài lòng vợ; như thế tâm trí bị phân chia.

34 Đàn bà không chồng và trinh nữ thì lo việc Chúa để tận hiến cả đời sống thể xác lẫn tâm linh. Nhưng đàn bà có chồng thì lo việc thế gian, lo sao cho đẹp lòng chồng.

1 Coríntios 7:32-34

Một người vợ đức hạnh là mão triều thiên cho chồng;Còn người vợ đem sỉ nhục khác nào sự mục nát trong xương người.

Provérbios 12:4

Những người làm chồng cũng vậy, khi chung sống với vợ hãy quan tâm đến vợ vì họ là phái yếu. Hãy tôn trọng vợ mình vì anh em cùng họ thừa hưởng ân phúc sự sống, hầu cho sự cầu nguyện của anh chị em không bị trở ngại.

1 Pedro 3:7

Vì lý do này, "đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà kết hiệp với vợ mình, cả hai sẽ thành một thân."

Efésios 5:31

Người phải cưới gái đồng trinh làm vợ.

Người không được cưới đàn bà góa, đàn bà ly dị hay đàn bà bị ô uế về mãi dâm, nhưng phải cưới một gái đồng trinh từ trong dân mình,

Levítico 21:13,14

22 Hỡi các người vợ, hãy tùng phục chồng mình như tùng phục Chúa,

23 vì chồng là đầu vợ, như Chúa Cứu Thế là Đầu của Hội Thánh, Hội Thánh là thân thể Ngài, chính Ngài là Đấng Cứu Thế của Thân Thể.

24 Như Hội Thánh tùng phục Chúa Cứu Thế, người vợ cũng tùng phục chồng trong mọi việc.

25 Hỡi các người chồng, hãy yêu vợ như Chúa Cứu Thế yêu Hội Thánh và hiến thân Ngài vì Hội Thánh,

26 để thánh hóa Hội Thánh sau khi đã thanh tẩy bằng nước và đạo;

27 để trình ra cho chính Ngài một Hội Thánh quang vinh, không tì ố, không vết nhăn, không có gì khiếm khuyết, nhưng thánh khiết và toàn bích.

28 Cũng thế, các người chồng phải yêu vợ như yêu chính bản thân; chồng yêu vợ là yêu chính bản thân.

29 Chẳng có ai ghét bản thân, trái lại nuôi dưỡng, chăm sóc nó, Chúa Cứu Thế cũng nuôi dưỡng, chăm sóc Hội Thánh như vậy,

30 vì chúng ta là các phần của Thân Thể Ngài.

31 Vì lý do này, "đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà kết hiệp với vợ mình, cả hai sẽ thành một thân."

32 Huyền nhiệm này thật vĩ đại, tôi nói đến Chúa Cứu Thế và Hội Thánh.

33 Tuy nhiên, mỗi người trong anh em phải yêu thương vợ như bản thân, còn vợ phải kính trọng chồng.

Efésios 5:22-33

Đừng có quan hệ tình dục với mẹ kế của mình, vì như vậy là sỉ nhục cha mình.

Đừng gian dâm với vợ láng giềng mà làm cho mình ô uế với người ấy.

Levítico 18:8,20

Hỡi các người vợ, hãy tùng phục chồng mình như tùng phục Chúa,

vì chồng là đầu vợ, như Chúa Cứu Thế là Đầu của Hội Thánh, Hội Thánh là thân thể Ngài, chính Ngài là Đấng Cứu Thế của Thân Thể.

Efésios 5:22,23

CHÚA, Đức Chúa Trời lại nói: "Con người ở một mình không tốt! Ta sẽ dựng nên cho người một kẻ giúp đỡ thích hợp."

Gênesis 2:18

Đồ ăn là vì bụng và bụng để chứa đồ ăn, nhưng Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt bụng lẫn đồ ăn. Thân thể không phải để gian dâm nhưng vì Chúa và Chúa vì thân thể.

Đức Chúa Trời đã làm cho Chúa sống lại thể nào thì cũng sẽ dùng quyền năng của Ngài làm anh chị em sống lại thể ấy.

1 Coríntios 6:13,14

Nếu một người đàn ông gian dâm với vợ người khác, với vợ người láng giềng, cả hai đều bị xử tử.

Nếu một người đàn ông nằm với một người đàn ông khác như nằm với đàn bà, cả hai đã làm một điều đáng ghê tởm. Họ phải bị xử tử; máu họ sẽ ở trên đầu họ.

Levítico 20:10,13

Hãy vui sống với người vợ con yêu quí trọn những ngày trên đời mà Đức Chúa Trời đã ban cho con trên trần thế phù du này. Vì đó là phần của con trong cuộc sống lao khổ nhọc nhằn trên đời này.

Eclesiastes 9:9

Anh chị em không biết rằng người không công chính sẽ không được thừa hưởng Nước Đức Chúa Trời hay sao? Chớ để bị lừa dối! Những kẻ gian dâm, thờ thần tượng, ngoại tình, nữ đồng tính luyến ái, nam đồng tính luyến ái,

trộm cắp, tham lam, say sưa, kẻ hay chửi rủa, lường gạt đều sẽ không được hưởng Nước Đức Chúa Trời.

1 Coríntios 6:9,10

9 Hai người hơn một,Vì làm việc chung có lợi cho cả hai.

10 Nếu một người ngã,Có người kia đỡ.Khổ nỗi cho người đơn độc, khi ngã,Không ai đỡ người lên!

11 Cũng vậy, hai người nằm chung thì ấm,Còn một người làm sao ấm được?

12 Người đơn độc dễ bị đánh hạ,Nhưng hai người chung sức chống cự, dễ ai đánh hạ được sao?Dây ba tao không dễ gì bứt đứt.

Eclesiastes 4:9-12

10 Một vị bảo: "Độ một năm nữa, Ta sẽ trở lại đây thăm con. Khi đó, Sa-ra, vợ con sẽ có một con trai."Sa-ra đứng nghe tại cửa trại sau lưng vị ấy.

11 Áp-ra-ham đã già và Sa-ra đều tuổi đã cao. Sa-ra đã quá tuổi sinh sản.

12 Sa-ra cười thầm tự bảo: "Già như tôi mà còn được niềm vui làm mẹ nữa sao! Chúa tôi cũng đã quá già rồi!"

Gênesis 18:10-12

Ai có thể tìm được một người vợ tài đức?Giá trị nàng quý hơn hồng ngọc

Provérbios 31:10

Vì sự phán xét của Ngài thực công minh và chân thật,Ngài đã kết án con đại kỹ nữTừng làm ô uế thế gian với sự gian dâm của nóVà Ngài báo trả cho nó về máu các đầy tớ Ngài mà nó đã đổ ra!"

Apocalipse 19:2

CHÚA khởi sự phán với Ô-sê như sau: "Con hãy đi lấy một người vợ gian dâm, sanh ra con cái gian dâm, vì đất nước này phạm tội gian dâm rất nặng, lìa bỏ CHÚA."

Oséias 1:2

Không được tham muốn nhà cửa của người khác. Không được tham muốn vợ, tôi trai, tớ gái, bò lừa hay bất cứ thứ gì của người khác."

Êxodo 20:17

Vậy, giám mục phải là người không có gì đáng trách, một chồng một vợ, tiết độ, tự chủ, nhã nhặn, hiếu khách, có tài dạy dỗ,

Các chấp sự phải là người chỉ có một chồng một vợ, khéo quản trị con cái và gia đình mình.

1 Timóteo 3:2,12

Người ngoại tình là người mất hết tâm trí;Kẻ làm điều đó sẽ hủy diệt linh hồn mình.

Provérbios 6:32

Tuy nhiên, mỗi người trong anh em phải yêu thương vợ như bản thân, còn vợ phải kính trọng chồng.

Efésios 5:33

Nhưng Ta có điều trách con vì con dung túng Giê-sa-bên, người đàn bà tự xưng là nữ tiên tri dạy dỗ và lừa gạt các đầy tớ Ta, quyến rũ họ phạm tội tà dâm và ăn của cúng thần tượng.

Apocalipse 2:20

Đức Giê-su đứng lên hỏi: "Nầy, mấy người kia đâu cả rồi? Không ai kết tội chị sao?"

Người đàn bà trả lời: "Thưa ông, không ai cả!" Đức Giê-su bảo: "Ta đây cũng không kết tội chị đâu; về đi, từ nay đừng phạm tội nữa!"

João 8:10,11

Nước lũ không thể dập tắt tình yêu,Sông sâu cũng không thể nhận chìm.Ví có người nào đem gia tài mình đổi lấy tình yêu,Cũng sẽ bị khinh chê thậm tệ.

Cânticos 8:7

"Thưa Thầy, Môi-se dạy: ‘Nếu ai chết mà không có con thì em người ấy sẽ lấy vợ góa của anh để có con nối dõi cho anh.’

Vì trong ngày sống lại, người ta sẽ không cưới vợ, gả chồng nhưng sẽ như thiên sứ trên trời.

Mateus 22:24,30

Chồng còn sống bao lâu thì vợ phải ràng buộc với chồng bấy lâu. Nhưng nếu chồng chết, thì vợ được tự do lấy ai tùy ý, miễn là ở trong Chúa.

1 Coríntios 7:39

Thật ra có tin lan truyền rằng giữa anh chị em có điều dâm ô đến nỗi người ngoại đạo cũng không dâm loạn như thế. Có người lấy vợ kế của cha mình.

Đã thế, anh chị em vẫn kiêu căng, thay vì than khóc và nên loại bỏ người có hành động ấy ra khỏi anh chị em.

1 Coríntios 5:1,2

Vì thế, người nam sẽ rời cha mẹ để kết hiệp với vợ và hai người trở thành một thân."

Gênesis 2:24

Nếu một người đàn ông cưới vợ rồi không thỏa lòng vì thấy vợ có điều gì không vừa ý mình, người ấy có thể viết một tờ ly dị đưa cho vợ và bảo vợ ra khỏi nhà mình.

Deuteronômio 24:1

Có phải Chúa khiến vợ chồng thành một không? Cả xác thịt lẫn tâm linh họ đều thuộc về Ngài. Và tại sao làm thành một? Vì Ngài tìm kiếm con cháu thánh thiện. Vậy tâm thần các ngươi hãy cẩn thận, đừng bội bạc vợ của thời thanh xuân của các ngươi."

CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán: "Ta ghét sự ly dị; và Ta cũng ghét kẻ mang lớp áo bạo hành như thế đối với vợ."Vậy tâm thần các ngươi hãy cẩn thận, và đừng bội bạc.

Malaquias 2:15,16

Ngài tiếp, "Vì vậy, người nam sẽ lìa cha mẹ để kết hợp với vợ mình, hai người sẽ trở nên một thân sao?

Thế thì, vợ chồng không còn là hai nữa, mà là một. Vậy những người Đức Chúa Trời đã phối hợp, thì loài người không được phân rẽ."

Mateus 19:5,6

Còn nếu đàn bà bỏ chồng để lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình."

Marcos 10:12

Đừng mang ách chung với người không tin. Vì công chính với gian ác có thể nào chung phần được không? Hay ánh sáng và bóng tối có thể nào liên hợp được không?

2 Coríntios 6:14

Không được tà dâm.

Êxodo 20:14