O que é Bom

CHÚA là tốt lành và ngay thẳng,Vì thế Ngài sẽ chỉ dẫn con đường cho người tội lỗi.

Salmos 25:8

1 Vậy ta khuyên con, trước hết phải dâng lên Đức Chúa Trời các lời khẩn nguyện, nài xin, cầu thay và tạ ơn cho mọi người,

2 cho các vua, cho tất cả những người có chức có quyền, để chúng ta được sống bình an, yên ổn, kính sợ Chúa hết lòng, và thận trọng giữ gìn tư cách trong mọi sự.

3 Đó là việc tốt và đẹp lòng Đức Chúa Trời, Đấng cứu rỗi chúng ta.

1 Timóteo 2:1-3

1 Cảm tạ CHÚA là một điều tốt lành;Lạy Đấng Chí Cao, ca tụng Danh Ngài là điều tốt đẹp;

2 Buổi sáng rao truyền tình yêu thương của Chúa,Buổi tối ca ngợi đức thành tín của Ngài;

3 Bằng nhạc khí mười dây cùng đàn lia,Hợp với giai điệu và đàn hạc.

Salmos 92:1-3

Hỡi con, hãy ăn mật ong vì nó tốt;Giọt mật từ tàng ong sẽ ngọt trong cổ họng con.

Hãy biết rằng sự khôn ngoan cũng như vậy cho linh hồn con.Nếu con tìm được nó, con sẽ có tương laiVà hy vọng của con sẽ không bị cắt đứt.

Provérbios 24:13,14

Cho nên, kinh luật là thánh, điều răn cũng là thánh, công chính và tốt lành.

Romanos 7:12

Miệng đối đáp giỏi là niềm vui cho một ngườiVà lời nói hợp lúc tốt đẹp biết bao.

Provérbios 15:23

Vì ta ban cho các con một đạo lý tốt lành;Đừng từ bỏ lời dạy dỗ của ta.

Provérbios 4:2

Hỡi người, Ngài sẽ tỏ cho ngươi điều gì là thiện,Điều mà CHÚA đòi hỏi ngươi,Không chi khác hơn là thi hành sự chính trực, yêu bằng tình yêu trung kiên,Và bước đi với Đức Chúa Trời ngươi trong sự hạ mình thuận phục ý chỉ Ngài.

Miquéias 6:8

Sự khôn ngoan quí giá như thừa hưởng gia tài điền sản,Và đem lại lợi ích lâu dài cho người sống trên đời.

Eclesiastes 7:11

Đức Chúa Trời nhìn mọi vật Ngài dựng nên và thấy là rất tốt. Đó là buổi chiều và buổi sáng ngày thứ sáu.

Gênesis 1:31

Còn tôi, thật là phúc lành cho tôi được ở gần Đức Chúa Trời,Tôi đã nhờ CHÚA làm nơi trú ẩn của tôiĐể tôi công bố mọi công việc Ngài.

Salmos 73:28

Tất cả các ân huệ tốt lành cũng như tất cả các ân tứ toàn hảo đều đến từ trên cao và do Cha sáng láng ban xuống. Ngài chẳng bao giờ thay đổi, cũng không có bóng biến thiên nào nơi Ngài.

Tiago 1:17

Muối vốn tốt lành, nhưng nếu mất chất mặn đi, các con lấy gì làm cho mặn lại? Hãy có muối trong mình và sống hòa bình với nhau."

Marcos 9:50

Kìa, thật tốt đẹp và vui vẻ biết baoKhi anh em sống hòa thuận với nhau.

Salmos 133:1

CHÚA nhân từ đối với người trông đợi Ngài,Đối với người tìm kiếm Ngài.

Tốt thay cho người yên lặng hy vọng nơiSự cứu giúp từ CHÚA!

Lamentações 3:25,26

Tất cả những gì Đức Chúa Trời tạo ra đều tốt đẹp, không có gì đáng bỏ cả, nhưng chúng ta phải biết nhận lãnh với lòng biết ơn,

vì lời Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện thánh hóa các thứ ấy.

1 Timóteo 4:4,5

Vì CHÚA là thiện; tình yêu thương Ngài vẫn còn mãi mãi;Lòng thành tín Ngài còn đến đời đời.

Salmos 100:5

Đừng để việc tốt mình làm bị mang tiếng xấu.

Romanos 14:16

Đừng rập khuôn theo đời này, nhưng hãy được biến hóa bởi sự đổi mới tâm trí, để thử nghiệm cho biết ý định tốt lành, trọn vẹn và đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Romanos 12:2