Amizade

Này những người ngoại tình kia, anh chị em không biết kết bạn với thế gian là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Vậy ai muốn kết bạn với thế gian đều trở thành kẻ thù nghịch của Đức Chúa Trời.

Tiago 4:4

Nhưng Ru-tơ đáp: "Xin mẹ đừng ép con rời xa mẹ, hay bắt con phải trở về mà không theo mẹ. Vì mẹ đi đâu, con sẽ theo đó. Mẹ ở nơi nào, con cũng sẽ ở nơi đó. Dân tộc của mẹ là dân tộc của con, Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con.

Mẹ chết nơi nào, con cũng muốn chết và được chôn nơi đó. Ngoài sự chết, ví bằng có điều chi phân cách con với mẹ, nguyện xin CHÚA giáng họa trên con."

Rute 1:16,17

1 Đa-vít vừa tâu xong với vua Sau-lơ, tâm hồn Giô-na-than liền gắn bó với tâm hồn Đa-vít, và Giô-na-than yêu mến Đa-vít như chính mình.

2 Hôm ấy, vua Sau-lơ giữ Đa-vít lại, không cho chàng trở về nhà cha mình nữa.

3 Giô-na-than và Đa-vít lập giao ước kết bạn với nhau vì Giô-na-than yêu mến Đa-vít như chính mình.

1 Samuel 18:1-3

Nếu một người ngã,Có người kia đỡ.Khổ nỗi cho người đơn độc, khi ngã,Không ai đỡ người lên!

Eclesiastes 4:10

Hãy lấy tình huynh đệ mà thương yêu nhau cách mặn nồng. Hãy kính nhường nhau với lòng tôn kính,

Romanos 12:10

Người có nhiều bạn bè có thể là tai hại;Nhưng một người bạn thân gần gũi hơn anh em ruột.

Provérbios 18:24

Người nào đi với người khôn ngoan sẽ khôn ngoan,Nhưng làm bạn với kẻ ngu dại sẽ bị thiệt hại.

Provérbios 13:20

Một người rèn luyện nhân cách người lân cậnGiống như sắt mài bén sắt.

Provérbios 27:17

Vì tôi mong mỏi gặp anh chị em để chia sẻ cho anh chị em linh ân nhằm gây dựng anh chị em

nghĩa là để chúng ta cùng khuyến khích nhau bởi đức tin của anh chị em và của tôi.

Romanos 1:11,12

Dầu và hương thơm làm lòng người vui vẻ;Lời khuyên ngọt ngào của tình bạn quý hơn lời tư vấn cho mình.

Provérbios 27:9

Chớ để bị lừa dối."Bạn bè xấu làm hư tính nết tốt."

1 Coríntios 15:33

Các con yêu dấu! Nếu Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta như thế, thì chúng ta cũng nên yêu thương nhau.

Chưa ai thấy Đức Chúa Trời bao giờ. Nhưng nếu chúng ta yêu thương nhau thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta và tình yêu của Ngài trong chúng ta được toàn hảo.

1 João 4:11,12

Người nào bỏ qua lầm lỗi, tìm kiếm sự thương mến nhau;Còn cứ nhắc lại lỗi lầm phân rẽ bạn bè.

Provérbios 17:9

Kẻ gian tà gieo điều tranh chấp;Người nói xấu phân rẽ bạn thân.

Provérbios 16:28

Các con yêu dấu! Chúng ta hãy yêu thương lẫn nhau, vì tình yêu thương xuất phát từ Đức Chúa Trời. Ai thương yêu thì đã được Đức Chúa Trời sinh ra và nhận biết Đức Chúa Trời.

1 João 4:7

Một hôm, vua Đa-vít hỏi: "Trong gia đình vua Sau-lơ có người nào còn sống sót không? Ta muốn giữ lòng thành với người đó vì ông Giô-na-than."

2 Samuel 9:1

Chẳng có tình yêu nào vĩ đại hơn là tình yêu của người chịu hy sinh tính mạng cho bạn hữu mình.

João 15:13

Dầu và hương thơm làm lòng người vui vẻ;Lời khuyên ngọt ngào của tình bạn quý hơn lời tư vấn cho mình.

Đừng từ bỏ bạn con hay bạn của cha con;Đừng đến nhà bà con mình trong ngày hoạn nạn;Người láng giềng gần tốt hơn là anh em ở xa.

Provérbios 27:9,10

Một người bạn yêu mến nhau luôn,Và anh em sinh ra để giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn.

Provérbios 17:17

Thà quở trách công khaiTốt hơn là yêu thương kín đáo.

Thương tổn do người thương mình gây ra,Còn đáng tin hơn vô số cái hôn của kẻ thù ghét mình.

Provérbios 27:5,6

Hãy hiếu kính cha mẹ và yêu thương người lân cận như chính mình."

Mateus 19:19

Hai người hơn một,Vì làm việc chung có lợi cho cả hai.

Nếu một người ngã,Có người kia đỡ.Khổ nỗi cho người đơn độc, khi ngã,Không ai đỡ người lên!

Eclesiastes 4:9,10

Người đơn độc dễ bị đánh hạ,Nhưng hai người chung sức chống cự, dễ ai đánh hạ được sao?Dây ba tao không dễ gì bứt đứt.

Eclesiastes 4:12

Ta không còn gọi các con là đầy tớ nữa, vì đầy tớ không biết điều chủ mình làm; nhưng Ta đã gọi các con là bạn hữu, vì mọi điều nghe được nơi Cha, Ta đã cho các con biết.

João 15:15

Người tuyệt vọng cần bạn bè thương xótNgay cả khi người mất đi lòng kính sợ Đấng Toàn Năng.

Jó 6:14

Giô-na-than và Đa-vít lập giao ước kết bạn với nhau vì Giô-na-than yêu mến Đa-vít như chính mình.

1 Samuel 18:3

Chớ làm bạn với người nóng tính,Đừng kết giao với kẻ hay giận dữ;

E rằng con học theo đường lối nó,Và linh hồn mình bị mắc bẫy chăng.

Provérbios 22:24,25

Kìa, thật tốt đẹp và vui vẻ biết baoKhi anh em sống hòa thuận với nhau.

Salmos 133:1

Đừng từ bỏ bạn con hay bạn của cha con;Đừng đến nhà bà con mình trong ngày hoạn nạn;Người láng giềng gần tốt hơn là anh em ở xa.

Provérbios 27:10

1 Kìa, thật tốt đẹp và vui vẻ biết baoKhi anh em sống hòa thuận với nhau.

2 Như dầu quý giá rót trên đầu thầy tế lễ A-rôn, dầu chảy xuống râuVà xuống vạt áo dài người.

3 Như sương móc từ núi Hẹt-mônSa xuống núi đồi Si-ôn;Vì tại đó CHÚA đã ban phước lành,Tức là sự sống đời đời.

Salmos 133:1-3

"Đây là điều răn Ta truyền: Các con hãy yêu thương nhau như Ta đã yêu các con.

João 15:12

Đức Chúa Trời làm cho kẻ cô đơn có gia đình để ở,Dẫn kẻ bị cầm tù ra chỗ thịnh vượng.Nhưng những kẻ phản nghịch phải ở nơi đồng hoang cỏ cháy.

Salmos 68:6

Và chúng ta có điều răn này: Ai yêu kính Đức Chúa Trời thì cũng phải thương yêu anh chị em mình.

1 João 4:21

Hai người hơn một,Vì làm việc chung có lợi cho cả hai.

Eclesiastes 4:9