O Adultério

Ngài trả lời: "Người nào bỏ vợ để cưới người khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ.

Còn nếu đàn bà bỏ chồng để lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình."

Marcos 10:11,12

Miệng của người đàn bà ngoại tình là cái hố sâu;Kẻ bị CHÚA giận sẽ rơi vào đó.

Provérbios 22:14

Tôi muốn nói rằng: Nếu anh chị em sống theo Thánh Linh thì sẽ không thi hành theo dục vọng xác thịt.

Vì bản tính xác thịt ham muốn những điều trái với Thánh Linh và Thánh Linh ước muốn những điều trái với bản tính xác thịt; hai bên chống nghịch nhau như vậy, nên anh chị em không làm được những điều mình muốn.

Gálatas 5:16,17

Vì từ trong lòng sinh ra những tư tưởng gian ác, sát nhân, ngoại tình, gian dâm, trộm cắp, chứng gian, và phỉ báng.

Mateus 15:19

Nhưng Ta bảo các con: Ngoại trừ trường hợp gian dâm, ai bỏ vợ là làm cho nàng trở nên người ngoại tình; còn ai cưới người bị ly dị, thì cũng phạm tội ngoại tình."

Mateus 5:32

3 Vì môi của người đàn bà dâm loạn tiết ra mật ngọt;Miệng nó dịu ngọt hơn dầu.

4 Nhưng rốt cuộc đắng như ngải cứu,Sắc như gươm hai lưỡi.

5 Chân nó đi đến sự chết,Bước nó dẫn xuống Âm Phủ.

6 Nó không cân nhắc con đường sự sống,Đường lối nó lầm lạc mà nó không biết.

7 Hỡi các con ta, giờ đây hãy nghe ta;Chớ từ bỏ những lời của miệng ta.

8 Hãy giữ đường lối con cách xa nó;Chớ đến gần cửa nhà nó.

9 E rằng con sẽ tiêu phí danh dự con cho những kẻ khác,Các năm tháng đời con cho kẻ bạo tàn;

Provérbios 5:3-9

Hôn nhân phải được mọi người kính trọng, loan phòng phải giữ cho tinh khiết, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục và kẻ ngoại tình.

Hebreus 13:4

3 Vì môi của người đàn bà dâm loạn tiết ra mật ngọt;Miệng nó dịu ngọt hơn dầu.

4 Nhưng rốt cuộc đắng như ngải cứu,Sắc như gươm hai lưỡi.

5 Chân nó đi đến sự chết,Bước nó dẫn xuống Âm Phủ.

6 Nó không cân nhắc con đường sự sống,Đường lối nó lầm lạc mà nó không biết.

Provérbios 5:3-6

Ta đã cho nó thì giờ để ăn năn, nhưng nó không chịu ăn năn tội gian dâm mình.

Này, Ta sẽ ném nó trên giường đau đớn và những kẻ phạm tội tà dâm với nó, nếu không ăn năn các tội lỗi ấy, cũng sẽ chịu đau đớn khủng khiếp.

Apocalipse 2:21,22

Nếu một người đàn ông gian dâm với vợ người khác, với vợ người láng giềng, cả hai đều bị xử tử.

Levítico 20:10

Ai ly dị vợ và cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình. Ai cưới đàn bà ly hôn cũng phạm tội ngoại tình."

Lucas 16:18

Này những người ngoại tình kia, anh chị em không biết kết bạn với thế gian là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Vậy ai muốn kết bạn với thế gian đều trở thành kẻ thù nghịch của Đức Chúa Trời.

Tiago 4:4

Không được tà dâm.

Êxodo 20:14

27 Có thể nào một người mang lửa trên bụngMà quần áo không cháy sao?

28 Hay một người bước đi trên than lửa đỏMà chân không bị phỏng sao?

29 Người nào ngủ với vợ người khác cũng như vậy;Ai đụng đến nàng sẽ không tránh khỏi hình phạt.

Provérbios 6:27-29

Hãy tránh xa sự gian dâm, mọi tội người ta phạm đều là ngoài thân thể, nhưng người gian dâm phạm đến chính thân thể mình.

1 Coríntios 6:18

Như con hươu đáng yêu, như con nai duyên dáng;Nguyện ngực nàng làm con vui thỏa luôn luônVà tình yêu nàng làm con say mê mãi mãi.

Hỡi con ta, tại sao con say mê người đàn bà dâm loạn?Tại sao con ôm ấp người đàn bà xa lạ?

Provérbios 5:19,20

Đừng gian dâm với vợ láng giềng mà làm cho mình ô uế với người ấy.

Levítico 18:20

19 Các hành động theo tính xác thịt thật rõ ràng, ấy là: Gian dâm, ô uế, phóng đãng,

20 thờ thần tượng, phù thủy, thù hận, tranh chấp, ganh ghét, giận dữ, tham vọng ích kỷ, chia rẽ, bè phái,

21 ghen tị, say sưa, chè chén và những điều khác tương tự. Tôi xin cảnh cáo anh chị em như tôi đã từng cảnh cáo rằng: Những người làm các điều ấy sẽ không được thừa hưởng Nước Đức Chúa Trời.

Gálatas 5:19-21

8 Hãy giữ đường lối con cách xa nó;Chớ đến gần cửa nhà nó.

9 E rằng con sẽ tiêu phí danh dự con cho những kẻ khác,Các năm tháng đời con cho kẻ bạo tàn;

10 E những người lạ sẽ hưởng trọn công sức của con,Và công lao con sẽ vào nhà người ngoại quốc.

11 Rốt cuộc con sẽ rên siết khi xác thịtVà thân thể tiêu mòn.

12 Bấy giờ con sẽ nói: "Sao tôi đã ghét sự giáo huấn;Lòng tôi đã khinh lời quở trách.

13 Tôi đã không vâng lời các thầy giáo;Tôi đã không lắng tai nghe những người dạy dỗ tôi.

14 Tôi gần như hoàn toàn bị hủy hoạiỞ giữa buổi hội và dân chúng."

Provérbios 5:8-14

Người ngoại tình là người mất hết tâm trí;Kẻ làm điều đó sẽ hủy diệt linh hồn mình.

Provérbios 6:32

32 Người ngoại tình là người mất hết tâm trí;Kẻ làm điều đó sẽ hủy diệt linh hồn mình.

33 Người sẽ bị thương tích và bị sỉ nhục;Sự sỉ nhục của người sẽ không thể nào tẩy xóa được.

34 Vì ghen tuông là cơn thịnh nộ của người chồng;Người sẽ không dung thứ khi báo thù.

35 Người sẽ không chấp nhận bất cứ một sự đền bù nào;Dù con đút lót nhiều quà cáp người cũng không chịu.

Provérbios 6:32-35

"Các con đã nghe lời dạy rằng: ‘Chớ ngoại tình.’

Còn Ta dạy các con rằng: ‘Hễ ai nhìn đàn bà với lòng tham muốn người ấy đã ngoại tình trong lòng rồi.

Mateus 5:27,28

Vì nhà nàng chìm xuống cõi chết;Đường lối nàng dẫn tới Âm Ty.

Mọi kẻ đến với nàng đều không trở lại,Và cũng không đạt được con đường sự sống.

Provérbios 2:18,19

4 Họ nói với Ngài: "Thưa Thầy, người đàn bà nầy bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình,

5 nên chiếu theo luật Môi-se, những hạng đàn bà ấy phải bị ném đá xử tử, còn Thầy thì dạy thế nào?"

6 Họ nói vậy cốt gài bẫy Chúa để có lý do cáo tội Ngài.Nhưng Đức Giê-su cúi xuống, lấy ngón tay viết lên mặt đất.

7 Vì họ cứ hỏi mãi, nên Ngài đứng lên bảo: "Người nào trong các người chưa từng phạm tội, hãy ném đá người nầy trước đi!"

8 Rồi Ngài lại cúi xuống viết lên mặt đất.

9 Nghe vậy, họ lần lượt bỏ đi từng người một, người cao tuổi đi trước, để Ngài ở lại một mình với người đàn bà đang đứng đó.

10 Đức Giê-su đứng lên hỏi: "Nầy, mấy người kia đâu cả rồi? Không ai kết tội chị sao?"

11 Người đàn bà trả lời: "Thưa ông, không ai cả!" Đức Giê-su bảo: "Ta đây cũng không kết tội chị đâu; về đi, từ nay đừng phạm tội nữa!"

João 8:4-11