Amigo

Một người rèn luyện nhân cách người lân cậnGiống như sắt mài bén sắt.

Provérbios 27:17

Tôi là bạn của tất cả những người kính sợ Chúa,Là những người gìn giữ mạng lệnh Ngài.

Salmos 119:63

Chớ để bị lừa dối."Bạn bè xấu làm hư tính nết tốt."

1 Coríntios 15:33

Thà quở trách công khaiTốt hơn là yêu thương kín đáo.

Thương tổn do người thương mình gây ra,Còn đáng tin hơn vô số cái hôn của kẻ thù ghét mình.

Provérbios 27:5,6

Đừng từ bỏ bạn con hay bạn của cha con;Đừng đến nhà bà con mình trong ngày hoạn nạn;Người láng giềng gần tốt hơn là anh em ở xa.

Provérbios 27:10

Hai người hơn một,Vì làm việc chung có lợi cho cả hai.

Nếu một người ngã,Có người kia đỡ.Khổ nỗi cho người đơn độc, khi ngã,Không ai đỡ người lên!

Eclesiastes 4:9,10

Người nào đi với người khôn ngoan sẽ khôn ngoan,Nhưng làm bạn với kẻ ngu dại sẽ bị thiệt hại.

Provérbios 13:20

Một người bạn yêu mến nhau luôn,Và anh em sinh ra để giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn.

Provérbios 17:17

Giô-na-than và Đa-vít lập giao ước kết bạn với nhau vì Giô-na-than yêu mến Đa-vít như chính mình.

1 Samuel 18:3

13 Chẳng có tình yêu nào vĩ đại hơn là tình yêu của người chịu hy sinh tính mạng cho bạn hữu mình.

14 Các con là bạn hữu của Ta nếu các con thi hành điều Ta truyền.

15 Ta không còn gọi các con là đầy tớ nữa, vì đầy tớ không biết điều chủ mình làm; nhưng Ta đã gọi các con là bạn hữu, vì mọi điều nghe được nơi Cha, Ta đã cho các con biết.

João 15:13-15

Dầu và hương thơm làm lòng người vui vẻ;Lời khuyên ngọt ngào của tình bạn quý hơn lời tư vấn cho mình.

Provérbios 27:9

Các con yêu dấu! Nếu Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta như thế, thì chúng ta cũng nên yêu thương nhau.

Chưa ai thấy Đức Chúa Trời bao giờ. Nhưng nếu chúng ta yêu thương nhau thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta và tình yêu của Ngài trong chúng ta được toàn hảo.

1 João 4:11,12

1 Kìa, thật tốt đẹp và vui vẻ biết baoKhi anh em sống hòa thuận với nhau.

2 Như dầu quý giá rót trên đầu thầy tế lễ A-rôn, dầu chảy xuống râuVà xuống vạt áo dài người.

3 Như sương móc từ núi Hẹt-mônSa xuống núi đồi Si-ôn;Vì tại đó CHÚA đã ban phước lành,Tức là sự sống đời đời.

Salmos 133:1-3

Chớ làm bạn với người nóng tính,Đừng kết giao với kẻ hay giận dữ;

E rằng con học theo đường lối nó,Và linh hồn mình bị mắc bẫy chăng.

Provérbios 22:24,25

Nhiều người tuyên bố rằng mình trung thành,Nhưng ai tìm được một người trung tín?

Provérbios 20:6

16 Đây là điều giúp chúng ta biết tình yêu thương là gì: Ấy là Ngài đã hy sinh mạng sống mình vì chúng ta. Vậy chúng ta cũng nên hy sinh mạng sống mình vì anh chị em.

17 Nếu ai có của cải thế gian thấy anh chị em mình đang túng thiếu nhưng chặt dạ, không giúp đỡ người đó thì làm sao tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở trong người ấy được?

18 Hỡi các con bé nhỏ, chúng ta đừng thương yêu chỉ bằng lời nói và nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng hãy yêu thương bằng hành động và chân thật.

1 João 3:16-18

"Đây là điều răn Ta truyền: Các con hãy yêu thương nhau như Ta đã yêu các con.

Chẳng có tình yêu nào vĩ đại hơn là tình yêu của người chịu hy sinh tính mạng cho bạn hữu mình.

João 15:12,13

Người có nhiều bạn bè có thể là tai hại;Nhưng một người bạn thân gần gũi hơn anh em ruột.

Provérbios 18:24

Và lời Kinh Thánh này được ứng nghiệm: "Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời nên được kể là công chính và được gọi là bạn hữu của Đức Chúa Trời."

Tiago 2:23

Giàu có thêm nhiều bạn hữu,Nhưng nghèo khó bạn lại bỏ rơi.

Provérbios 19:4

Hãy lấy tình huynh đệ mà thương yêu nhau cách mặn nồng. Hãy kính nhường nhau với lòng tôn kính,

Romanos 12:10