Bom Dia

Lạy CHÚA, mỗi buổi sáng Ngài nghe tiếng tôi,Mỗi buổi sáng tôi dâng lời khẩn nguyện và trông đợi.

Salmos 5:3

Hỡi vinh quang Ta, hãy tỉnh thức,Hỡi đàn hạc, đàn lia hãy tỉnh thức,Ta sẽ đánh thức hừng đông dậy.

Salmos 57:8

Cảm tạ CHÚA là một điều tốt lành;Lạy Đấng Chí Cao, ca tụng Danh Ngài là điều tốt đẹp;

Buổi sáng rao truyền tình yêu thương của Chúa,Buổi tối ca ngợi đức thành tín của Ngài;

Salmos 92:1,2

22 Vì cớ tình yêu thương thành tín của CHÚA, chúng tôi không bị tiêu diệt,Lòng thương xót Ngài chẳng dứt.

23 Nhưng tươi mới luôn mỗi buổi sáng;Sự thành tín Ngài lớn thay!

24 Tôi tự nhủ: "CHÚA là phần sản nghiệp của tôi,Do đó tôi hy vọng nơi Ngài.

Lamentações 3:22-24

1 Hãy hát một bài ca mới cho CHÚA;Hỡi cả thế giới, hãy ca hát cho CHÚA.

2 Hãy ca hát cho CHÚA, hãy ca tụng Danh Ngài.Hằng ngày hãy công bố sự cứu rỗi của Ngài.

3 Hãy thuật sự vinh quang của Ngài giữa các nước;Hãy tuyên bố những việc diệu kỳ của Ngài cho tất cả các dân.

Salmos 96:1-3

Còn tôi, tôi sẽ chiêm ngưỡng mặt Chúa trong sự công chính,Khi tôi thức dậy, tôi sẽ thỏa nguyện trông thấy hình dạng Ngài.

Salmos 17:15

Buổi sáng, hãy đi ra gieo giống;Nhưng buổi chiều, cũng đừng cho tay con nghỉ ngơi.Vì con không biết hạt giống nào sẽ mọc lên tốt hơn,Hạt giống gieo buổi sáng hoặc buổi chiều,Hoặc cả hai đều tốt như nhau.

Eclesiastes 11:6

Còn tôi, tôi sẽ hát về sức lực Ngài,Và mỗi sáng tôi sẽ ca ngợi tình yêu thương Ngài,Vì Ngài là thành lũy của tôi,Và nơi tôi trú ẩn trong lúc gian truân.

Salmos 59:16

Lạy Đức Chúa Trời tôi, cũng là vua tôi,Tôi sẽ tôn cao Chúa và ca tụng danh Ngài mãi mãi vô cùng.

Mỗi ngày tôi sẽ ca tụng ChúaVà ca ngợi danh Ngài mãi mãi vô cùng.

Salmos 145:1,2

Còn tôi, lạy CHÚA, tôi kêu cầu Ngài;Mỗi buổi sáng lời cầu nguyện tôi đến trước mặt Ngài.

Salmos 88:13

Đây là ngày CHÚA đã hành động,Hãy hân hoan và vui mừng trong ngày ấy.

Salmos 118:24

Đấng đã chết vì chúng ta để chúng ta dù thức hay ngủ đều được sống với Ngài.

1 Tessalonicenses 5:10

Tôi yêu kinh luật Chúa biết bao,Suốt ngày tôi suy gẫm luật ấy.

Salmos 119:97

Ban ngày CHÚA truyền ban tình yêu thương Ngài,Ban đêm bài hát Ngài ở cùng tôi,Tức là lời cầu nguyện dâng lên Đức Chúa Trời của đời tôi.

Salmos 42:8

Những người ở nơi xa xôi cùng tận trái đất thấy dấu lạ của Ngài đều sợ hãi.Ngài làm rạng đông và hoàng hôn cho những vùng ở chân trời, góc bểĐều reo hò vui vẻ.

Salmos 65:8

Nàng thức dậy khi trời còn tối;Phân phát phần ăn cho người nhà mình;Cắt đặt công việc cho các tớ gái mình.

Provérbios 31:15

Vì cớ tình yêu thương thành tín của CHÚA, chúng tôi không bị tiêu diệt,Lòng thương xót Ngài chẳng dứt.

Nhưng tươi mới luôn mỗi buổi sáng;Sự thành tín Ngài lớn thay!

Lamentações 3:22,23

24 Cầu xin CHÚA ban phước cho ngươiVà bảo vệ ngươi!

25 Cầu xin CHÚA làm cho mặt Ngài chiếu sáng ngươiVà làm ơn cho ngươi!

26 Cầu xin CHÚA đoái xem ngươiVà ban bình an cho ngươi!

Números 6:24-26

Chớ yêu thích ngủ nghê e rằng con sẽ nghèo khổ;Hãy mở mắt ra thì con sẽ đầy đủ cơm gạo.

Provérbios 20:13

Mỗi buổi sáng xin cho chúng tôi được thỏa lòng trong tình yêu thương của Ngài;Để chúng tôi được hân hoan ca hát và vui mừng suốt đời.

Salmos 90:14

Buổi sáng xin cho tôi nghe thấy tình yêu thương ChúaVì tôi tin cậy nơi Ngài;Xin dạy tôi con đường tôi nên theoVì linh hồn tôi ngưỡng vọng Chúa.

Salmos 143:8

Còn tôi, tôi sẽ hát về sức lực Ngài,Và mỗi sáng tôi sẽ ca ngợi tình yêu thương Ngài,Vì Ngài là thành lũy của tôi,Và nơi tôi trú ẩn trong lúc gian truân.

Hỡi sức lực của tôi, tôi ca ngợi Ngài,Vì Đức Chúa Trời là thành lũy của tôi, là Đức Chúa Trời yêu thương tôi.

Salmos 59:16,17

Lạy CHÚA, xin gia ân cho chúng tôi,Chúng tôi trông đợi Ngài.Xin Ngài ban sức mạnh cho chúng tôi mỗi buổi mai,Xin Ngài giải cứu khi chúng tôi gặp hoạn nạn.

Isaías 33:2

CHÚA ban cho tôi lưỡi của người được dạy dỗ,Để tôi biết nâng đỡ người mệt mỏi bằng lời nói.Mỗi buổi sáng Ngài đánh thức,Ngài đánh thức tai tôi để tôi nghe như người được dạy dỗ.

Isaías 50:4

Hỡi những người trung tín của Ngài,Hãy ca ngợi CHÚA và cảm tạ danh thánh Ngài.

Vì cơn giận của Ngài chỉ trong chốc lát,Còn ơn của Ngài thì suốt cả một đời.Than khóc có thể kéo dài trong đêm.Nhưng vui mừng khi rạng đông ló dạng.

Salmos 30:4,5

Đức Chúa Trời thấy ánh sáng là tốt. Đức Chúa Trời phân rẽ ánh sáng và bóng tối.

Đức Chúa Trời gọi sáng là Ngày và tối là Đêm. Đó là buổi chiều và buổi sáng ngày thứ nhất.

Gênesis 1:4,5

Chúng tôi có lời của các tiên tri làm cho chắc chắn, và anh chị em nên chú ý vào điều đó, như ánh sáng soi trong nơi tối tăm, cho đến khi bình minh và sao mai mọc lên trong lòng anh chị em.

2 Pedro 1:19

Vì cơn giận của Ngài chỉ trong chốc lát,Còn ơn của Ngài thì suốt cả một đời.Than khóc có thể kéo dài trong đêm.Nhưng vui mừng khi rạng đông ló dạng.

Salmos 30:5