Colheita

Người nào theo tính xác thịt mình mà gieo thì sẽ do tính xác thịt gặt lấy sự hủy hoại. Còn người nào theo Thánh Linh mà gieo thì sẽ từ Thánh Linh gặt sự sống vĩnh phúc.

Gálatas 6:8

Những người hòa giải gieo trong hòa bình thì gặt hái hoa quả công chính.

Tiago 3:18

Nếu các ngươi đi theo các quy luật Ta, giữ và làm theo các mạng lệnh Ta,

Ta sẽ ban cho mưa thuận mùa và đất sẽ sinh sản hoa màu, cây ngoài đồng ra hoa quả.

Levítico 26:3,4

Cây nho khô héo,Cây vả úa tàn,Ngay cả các cây lựu, chà là, và táo,Mọi cây cối ngoài đồng đều khô héo.Thật niềm vui của loài ngườiĐã cạn tắt.

Joel 1:12

Đừng để bị lừa dối. Đức Chúa Trời không chịu khinh thường đâu. Vì ai gieo điều gì thì sẽ gặt điều ấy.

Gálatas 6:7

Chớ nản chí trong việc làm điều lành, vì nếu không chểnh mảng thì đến đúng kỳ chúng ta sẽ gặt.

Gálatas 6:9

Hãy lấy tài sản và hoa quả đầu mùa của conMà tôn vinh CHÚA.

Provérbios 3:9

Đấng đã cung cấp hạt giống dồi dào cho người gieo và bánh làm thực phẩm, cũng sẽ cung cấp và gia tăng hạt giống của anh chị em. Ngài cũng sẽ làm cho hoa quả công chính của anh chị em sinh sôi nẩy nở thêm nhiều.

2 Coríntios 9:10

Hãy xem loài chim trời, chúng chẳng gieo, chẳng gặt, cũng chẳng tồn kho tích trữ, nhưng Cha các con ở trên trời vẫn nuôi chúng. Các con không quý hơn loài chim sao?

Mateus 6:26

Tất cả các sự sửa trị hiện nay thật ra không có gì vui, chỉ là chuyện buồn bã, nhưng về sau đem lại kết quả bình an, công chính cho những người chịu rèn luyện như thế.

Hebreus 12:11

Hãy đem tất cả phần mười vào kho của Ta để nhà Ta có lương thực. Hãy làm như thế để thử Ta, CHÚA Vạn Quân phán, để xem Ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng?

Malaquias 3:10

Dù cây vả ngưng trổ bông,Vườn nho không ra trái,Vườn ô-liu thất mùa,Ruộng nương không hạt lúa,Ràn mất hết chiên dê,Chuồng hết sạch bê bò,

Tôi vẫn vui mừng trong CHÚA,Tôi vẫn hớn hở trong Đức Chúa Trời là Đấng giải cứu tôi.

Habacuque 3:17,18