Consequências dos Nossos Atos

Như thế, mỗi người trong chúng ta phải tường trình công việc mình cho Đức Chúa Trời.

Romanos 14:12

6 Ngài là Đấng báo ứng từng người tùy theo việc họ làm.

7 Một mặt Ngài ban sự sống vĩnh phúc cho những ai kiên tâm làm lành, tìm kiếm vinh quang, danh dự và sự bất diệt.

8 Mặt khác Ngài dành lôi đình thịnh nộ cho những kẻ kiếm tư lợi không vâng theo chân lý nhưng vâng theo sự bất chính.

9 Ngài giáng hoạn nạn và khốn khổ trên mọi kẻ làm ác, trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp,

10 nhưng ban vinh quang, danh dự và bình an cho mọi người làm lành, trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp.

11 Bởi Đức Chúa Trời không thiên vị ai.

Romanos 2:6-11

Tặng phẩm thì không như hệ quả của một người phạm tội; vì một mặt, sự phán xét một người phạm tội đưa đến hình phạt; mặt khác, ân huệ thì sau nhiều tội phạm lại đưa đến sự xưng công chính.

Vì nếu bởi tội phạm của một người mà qua người đó sự chết thống trị thì cũng bởi một Người, Chúa Cứu Thế Giê-su, mà những người nhận được ân sủng và tặng phẩm công chính cách dư dật, sẽ thống trị trong đời sống bội phần hơn là dường nào?

Romanos 5:16,17

"Các con đừng lên án ai để khỏi bị lên án.

Vì các con lên án người khác thể nào, các con sẽ bị lên án thể ấy. Các con lường cho người ta mực nào, các con sẽ được lường lại mực ấy.

Mateus 7:1,2

Chắc chắn Ta sẽ đòi lại máu của sinh mạng các con, Ta sẽ đòi lại nơi mọi loài thú, nơi tay loài người và Ta sẽ đòi lại nơi tay mỗi người mạng sống của đồng loại nó.

Gênesis 9:5

Ấy là một cái bẫy cho người nào cung hiến điều gì cách vội vã,Rồi sau khi thề nguyện mới suy nghĩ lại.

Provérbios 20:25

Nhưng các nước khác sẽ trở nên hoang vu,Vì dân cư các nước ấy sẽ gặt hái hậu quả việc ác họ làm.

Miquéias 7:13

Nếu một người phạm tội vì sau khi nghe tuyên thệ để làm chứng nhưng không nói lên điều mình thấy hay biết, thì người đó sẽ mắc tội.

Levítico 5:1

Nhưng Ta bảo các người: Vào ngày phán xét mỗi người sẽ phải khai trình mọi lời nhảm nhí mình đã nói ra.

Mateus 12:36

Nếu con khôn ngoan, chính con sẽ được lợi ích;Nếu con nhạo báng, chính con phải chịu hậu quả.

Provérbios 9:12

Tại sao kẻ ác khinh dể Đức Chúa Trời,Hắn nghĩ trong lòng rằng:Ngài không tìm thấy đâu.

Nhưng Ngài thấy, Ngài ghi nhận sự hoạn nạn, điều đau khổ.Để báo trả bằng chính tay mình.Người cô thế phó thác mình cho Ngài.Ngài vẫn là Đấng giúp đỡ kẻ mồ côi.

Salmos 10:13,14

Đừng để lòng ghen ghét anh em ngươi. Phải quở trách láng giềng để ngươi khỏi phải mang tội vì người ấy.

Levítico 19:17

Nếu có ai phạm tội, làm điều CHÚA ngăn cấm, mặc dù không biết, nhưng vẫn mắc tội, và người ấy phải chịu trách nhiệm.

Levítico 5:17

Họ sẽ báo trả các ngươi về tội dâm đảng của các ngươi. Các ngươi sẽ mang hình phạt về tội thờ thần tượng của mình, và các ngươi sẽ biết rằng chính Ta là CHÚA Toàn Năng."

Ezequiel 23:49

Người khôn ngoan thấy tai họa và tránh khỏi,Nhưng người ngu dại cứ đi lên và lâm nạn.

Provérbios 22:3

Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và đầy năng lực, sắc bén hơn mọi gươm hai lưỡi, xuyên thấu, đến nỗi phân chia hồn với linh, khớp với tủy, xét đoán các tư tưởng, và ý định trong lòng người.

Không có tạo vật nào che giấu được Đấng Tạo Hóa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mắt Ngài là Đấng chúng ta phải báo cáo mọi việc.

Hebreus 4:12,13