Dependência

Trong lúc hoạn nạn tôi cầu khẩn CHÚA,CHÚA đáp lời tôi và cho tôi được thung dung.

Salmos 118:5

Lạy CHÚA, khi tôi nghĩ: chân tôi trượt ngãThì tình yêu thương kiên trì của Ngài nâng đỡ tôi.

Salmos 94:18

Hãy sống hòa thuận với nhau. Đừng lo nghĩ những chuyện cao xa, nhưng hãy tự hạ, hòa mình với những người hèn mọn. Đừng tự cho mình là khôn ngoan.

Romanos 12:16

CHÚA là Đấng chăn giữ tôi,Tôi sẽ không thiếu thốn gì.

Ngài giúp tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi,Dẫn tôi đến bên bờ suối yên tịnh.

Salmos 23:1,2

Ngài không để chân ngươi trượt ngã;Đấng bảo vệ ngươi sẽ không buồn ngủ.

Salmos 121:3

Tôi nói thế không phải vì thiếu thốn, vì tôi đã tập thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ.

Filipenses 4:11

Vì Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời ngươi,Đấng nắm tay phải ngươiVà phán cùng ngươi: Đừng sợ,Chính Ta sẽ giúp đỡ ngươi.

Isaías 41:13

Hãy hết lòng tin cậy CHÚA,Chớ nương cậy nơi sự sáng suốt của con.

Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối mình,Ngài sẽ làm cho đường lối của con bằng thẳng.

Provérbios 3:5,6

Tôi hằng để CHÚA ở trước mặt tôi.Vì Ngài ở bên phải tôiNên tôi sẽ không bị rúng động.

Salmos 16:8

Chính Ta là cây nho, còn các con là nhánh; người nào cứ ở trong Ta và Ta trong người ấy thì chắc sẽ sinh nhiều quả, vì ngoài Ta các con không làm gì được.

João 15:5

CHÚA sẽ chiến đấu thay thế cho anh chị em, anh chị em chỉ cần yên lặng."

Êxodo 14:14

Vì không phải nhờ gươm mà họ chiếm được xứ,Cũng không phải bởi cánh tay mình mà họ chiến thắng.Nhưng nhờ tay phải Ngài, bởi cánh tay Ngài,Nhờ ánh sáng của mặt Ngài, vì Ngài quý mến họ.

Salmos 44:3

Lạy Đức Chúa Trời, xin gìn giữ tôiVì tôi trú ẩn nơi Ngài.

Salmos 16:1

Thế thì, đừng lo sợ cho ngày mai, vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Nỗi lao phiền trong ngày cũng đủ quá rồi!"

Mateus 6:34

Thật vậy, con là ai? Và dân của con là gì mà có thể dâng hiến rộng rãi thế này? Vì tất cả đều đến từ Ngài; những gì chúng con dâng hiến cho Ngài đều do tay Ngài mà ra.

1 Crônicas 29:14

Lòng người có nhiều kế hoạch,Nhưng ý định của CHÚA mới được thành tựu.

Provérbios 19:21

Lòng người hoạch định đường lối mình,Nhưng CHÚA hướng dẫn các bước người.

Provérbios 16:9

Ai sống theo xác thịt thì không thể nào làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Romanos 8:8

Tâm hồn và thể xác tôi có thể tàn tạ,Nhưng Đức Chúa Trời là sức lực của lòng tôiVà là phần cơ nghiệp của tôi muôn đời.

Salmos 73:26

Phước lành của CHÚA làm nên giàu có;Ngài cũng không thêm buồn phiền cặp theo.

Provérbios 10:22

Nếu CHÚA không xây cất nhà,Thì người ta có lao khổ để xây cất cũng vô ích.Nếu CHÚA không giữ thành,Thì người lính canh có thức canh cũng vô ích.

Salmos 127:1

Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời Vạn Quân,Xin hãy làm cho chúng tôi quay trở lại.Xin ân sủng Ngài tỏa sáng, thì chúng tôi sẽ được cứu rỗi.

Salmos 80:19

Vì như trong một thân thể, ta có nhiều phần, nhưng tất cả các phần không có cùng một chức năng,

cũng thế, dù chúng ta đông người, nhưng chỉ có một thân thể trong Chúa Cứu Thế và mỗi người là các phần của nhau.

Romanos 12:4,5

Ngài ban năng lực cho người kiệt lực;Ngài thêm sức cho kẻ thiếu sức.

Isaías 40:29

Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi,Sự giúp đỡ tôi đến từ đâu?

Sự giúp đỡ tôi đến từ CHÚA,Đấng sáng tạo nên trời và đất.

Salmos 121:1,2