Dinheiro

Rồi Ngài bảo dân chúng: "Hãy thận trọng, đề phòng mọi thứ tham lam, vì cuộc sống con người không cốt tại của cải dư dật đâu!"

Lucas 12:15

Vì khi con chớp mắt nhìn sự giàu sang,Thì nó đã bay mất rồi;Nó thình lình mọc cánh bay bỗng lên trời như chim ưng.

Provérbios 23:5

Còn những kẻ ham làm giàu thì sa vào chước cám dỗ, mắc vào cạm bẫy của nhiều dục vọng dại dột và tai hại. Chính những dục vọng này đẩy người ta vào cảnh hủy hoại, diệt vong.

1 Timóteo 6:9

Thật vậy, con là ai? Và dân của con là gì mà có thể dâng hiến rộng rãi thế này? Vì tất cả đều đến từ Ngài; những gì chúng con dâng hiến cho Ngài đều do tay Ngài mà ra.

1 Crônicas 29:14

Đừng lao khổ để làm giàu;Hãy sáng suốt đủ để dừng lại;

Provérbios 23:4

Người ham tiền bạc, bao nhiêu tiền bạc cũng không đủ,Người ham của cải, lợi nhuận mấy cũng chẳng vừa lòng.Đấy cũng là phù vân, hư ảo.

Eclesiastes 5:10

Vì của cải các con ở đâu, lòng các con cũng ở đó."

Mateus 6:21

Chủ bảo rằng: ‘Giỏi lắm, anh là đầy tớ tốt và trung tín! Anh đã trung tín trong các việc nhỏ, ta sẽ đặt anh cai quản những công việc lớn hơn, hãy vào chung vui với chủ anh.’

Mateus 25:21

Nhận được khôn ngoan là điều tốt hơn vàng,Và được sáng suốt là điều đáng chuộng hơn bạc.

Provérbios 16:16

Giàu có không lợi ích gì trong ngày thịnh nộ,Nhưng sự công chính giải cứu khỏi sự chết.

Provérbios 11:4

Thà có ít của cải nhưng kính sợ CHÚAHơn là nhiều châu báu mà bối rối kèm theo.

Provérbios 15:16

Hãy trả lại cho mọi người món nợ mình đã mắc, nạp thuế cho người mình phải nạp, đóng tiền cho người mình phải đóng, sợ kẻ mình đáng sợ, kính kẻ mình đáng kính.

Romanos 13:7

Con hãy truyền bảo những người giàu có ở đời này đừng tự kiêu, đừng đặt hy vọng nơi của cải phù vân, nhưng phải đặt hy vọng vào Đức Chúa Trời là Đấng cung cấp dồi dào mọi sự cho chúng ta được hưởng.

1 Timóteo 6:17

Đây cũng là lý do anh chị em hãy nộp thuế, vì nhà cầm quyền là tôi tớ Đức Chúa Trời lo thi hành phận sự đó.

Romanos 13:6

Điều người ta mong muốn nơi một người là lòng trung thành;Thà làm một người nghèo hơn là kẻ dối trá.

Provérbios 19:22

Hãy lấy tài sản và hoa quả đầu mùa của conMà tôn vinh CHÚA.

Provérbios 3:9

Tôi vui mừng theo lời chứng của Chúa nhưVui vì giàu có.

Salmos 119:14

Của cải phi nghĩa sẽ hao mòn;Nhưng người nào thu góp từng chút sẽ thêm nhiều.

Provérbios 13:11

Tài sản của một kẻ giàu là cái thành kiên cố của người;Trong trí tưởng tượng của người nó như bức tường cao.

Provérbios 18:11

Tiền của người công chính tuy ít,Nhưng tốt hơn sự giầu có của nhiều người gian ác.

Vì cánh tay kẻ ác sẽ bị gẫy,Nhưng CHÚA chống đỡ cho người công chính.

Salmos 37:16,17

Của phi nghĩa không sinh lời,Nhưng sự công chính giải cứu khỏi sự chết.

Provérbios 10:2

Phước lành của CHÚA làm nên giàu có;Ngài cũng không thêm buồn phiền cặp theo.

Provérbios 10:22

Xin cho con cách xa gian xảo và dối trá;Xin đừng cho con nghèo khổ hay giàu có,Xin cho con đủ thực phẩm cần dùng.

Provérbios 30:8

Hãy giữ nếp sống không tham tiền, và thỏa lòng với những gì mình hiện có vì Chúa hứa:"Ta không bao giờ lìa con,Chẳng bao giờ bỏ con!"

Hebreus 13:5

Tốt danh hơn giàu có;Ân phúc hơn vàng bạc.

Provérbios 22:1