Esperar no Senhor

22 Nhờ vâng phục chân lý, linh hồn anh chị em đã được tinh luyện để yêu thương anh chị em một cách chân thật. Hãy hết lòng, tha thiết yêu thương lẫn nhau.

23 Vì anh chị em đã được tái sanh không phải bởi những hạt giống hư nát nhưng bởi hạt giống không hư nát, là lời hằng sống và hằng còn của Đức Chúa Trời.

24 Vì:"Loài người ví như cỏ,Tất cả vinh quang của họ ví như hoa dại.Cỏ khô, hoa rụng,

25 Nhưng lời Đức Chúa Trời còn lại đời đời." Lời đó, chính là Phúc Âm đã được rao truyền cho anh chị em.

1 Pedro 1:22-25

Tôi trông đợi, linh hồn tôi trông đợi CHÚA;Tôi trông cậy nơi lời Chúa.

Linh hồn tôi trông đợi ChúaHơn những lính canh trông đợi sáng.Hơn những lính canh trông đợi sáng.

Salmos 130:5,6

Chúa không chậm trễ trong việc giữ lời hứa của Ngài, như một số người hiểu sự chậm trễ. Ngài kiên nhẫn với anh chị em, không muốn cho một ai hư mất, nhưng muốn mỗi người đều ăn năn.

2 Pedro 3:9

1 "Bấy giờ Nước Thiên Đàng sẽ ví như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể.

2 Trong số đó có năm cô dại, năm cô khôn.

3 Các cô dại đem đèn nhưng không mang theo dầu.

4 Mấy cô khôn đem bình dầu theo đèn của mình.

5 Vì chàng rể đến trễ nên tất cả các cô buồn ngủ rồi ngủ thiếp đi.

6 Đến nửa đêm có tiếng gọi lớn: ‘Chàng rể đến kìa, hãy ra tiếp đón!’

7 Các trinh nữ đều thức dậy, khêu đèn lên cho sáng.

8 Các cô dại nói với mấy cô khôn: ‘Xin các chị chia cho chúng em một ít dầu vì đèn chúng em sắp tắt.’

9 Mấy cô khôn trả lời: ‘Không được, sợ không đủ cho cả chúng em và các chị, tốt hơn các chị nên ra cửa hàng mà mua.’

10 Nhưng đang khi các cô gái kia đi mua dầu thì chàng rể đến. Những cô gái đã sẵn sàng thì vào dự tiệc cưới với chàng rể và cửa đóng lại.

11 Sau đó, các trinh nữ kia mới trở về kêu xin: ‘Chủ ơi, xin mở cửa cho chúng tôi vào với.’

12 Người chủ đáp: ‘Tôi nói thật, tôi không biết các cô là ai.’

13 Vậy hãy tỉnh thức vì các con không biết ngày cũng chẳng biết giờ Con Người đến."

Mateus 25:1-13

1 Tôi kiên nhẫn trông đợi CHÚA,Ngài nghiêng qua nghe tiếng kêu cứu của tôi.

2 Ngài kéo tôi lên khỏi hố khủng khiếp,Khỏi vũng bùn lầy.Ngài đặt chân tôi trên tảng đá,Làm cho bước chân tôi vững vàng.

3 Ngài ban cho miệng tôi một bài ca mới,Bài hát ca ngợi Đức Chúa Trời chúng ta.Nhiều người sẽ thấy, kính sợVà tin cậy nơi CHÚA.

4 Phước cho người nào tin cậy nơi CHÚA,Không hướng về kẻ kiêu ngạo, cũng không xoay qua thần giả dối.

5 Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời của tôi.Chính Ngài đã làm nhiều việc diệu kỳVà suy nghĩ nhiều về chúng tôi.Không ai có thể so sánh với Ngài.Nếu tôi phải nói ra hoặc công bốThì nhiều quá, không thể đếm được.

6 Ngài không mong muốn tế lễ hy sinh hay tế lễ chay,Ngài đã mở tai cho tôi,Ngài không đòi hỏi tế lễ thiêu hay tế lễ chuộc tội.

7 Bấy giờ tôi nói: đây, tôi đến.Trong quyển sách có chép về tôi.

8 Lạy Đức Chúa Trời tôi, Tôi mong muốn làm theo ý Ngài,Kinh Luật của Ngài ở trong lòng tôi.

9 Tôi đã truyền tin mừng công chính giữa đại hội.Kìa, môi miệng tôi không nín lặng.Lạy CHÚA, Ngài biết điều này.

10 Tôi không giấu sự công chính của Ngài trong lòng tôi,Tôi công bố sự công chính và sự cứu rỗi của Ngài,Tôi không giấu tình yêu thương và chân lý của NgàiGiữa đại hội.

11 Lạy CHÚA, xin chớ khép kín lòng thương xót đối với tôi,Nguyện tình yêu thương và chân lý của Ngài hằng gìn giữ tôi.

12 Vì vô số tai họa vây quanh tôi,Tội ác tôi bắt kịp tôi, tôi không thể thấy được,Chúng nhiều hơn tóc trên đầu tôi,Lòng gan dạ của tôi cũng tiêu tan.

13 Lạy CHÚA, xin vui lòng giải cứu tôi.Lạy CHÚA, xin mau mau giúp đỡ tôi.

14 Nguyện những kẻ tìm giết mạng sống tôiĐều bị hổ thẹn và bối rối.Nguyện những kẻ muốn hại tôiPhải rút lui và nhục nhã.

Salmos 40:1-14

20 Linh hồn chúng tôi trông cậy nơi CHÚA,Ngài là sự tiếp trợ và thuẫn đỡ cho chúng tôi.

21 Vì trong Ngài lòng chúng tôi vui mừng,Vì chúng tôi tin cậy nơi danh thánh Ngài.

22 Lạy CHÚA, nguyện tình yêu thương Ngài giáng trên chúng tôi,Vì chúng tôi hy vọng nơi Ngài.

Salmos 33:20-22

Linh hồn tôi được an bình nơi một mình Đức Chúa Trời,Vì tôi hy vọng nơi Ngài.

Salmos 62:5

Hãy hết lòng tin cậy CHÚA,Chớ nương cậy nơi sự sáng suốt của con.

Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối mình,Ngài sẽ làm cho đường lối của con bằng thẳng.

Provérbios 3:5,6

Thật ra, CHÚA chờ đợi để ban ơn cho các ngươi.Thật vậy, Ngài sẽ đứng lên để tỏ lòng thương xót các ngươi.Vì CHÚA là Đức Chúa Trời công bình.Phước cho người nào trông đợi Ngài.

Isaías 30:18

Nhưng ai trông cậy nơi CHÚASẽ được phục hồi sức mới,Cất cánh bay cao như chim phượng hoàng;Chạy mà không mệt nhọc,Đi mà không kiệt sức.

Isaías 40:31

1 CHÚA là ánh sáng và sự cứu rỗi của tôi,Tôi sẽ sợ ai?CHÚA là thành lũy của mạng sống tôi,Tôi sẽ khiếp đảm ai?

2 Khi những kẻ ác xông đếnĐịnh ăn thịt tôi,Những kẻ đàn áp và thù nghịch tấn công tôi,Chúng nó sẽ vấp ngã và té nhào.

3 Dù một đạo quân bao vây tôi,Lòng tôi sẽ không sợ.Dù chiến tranh nổi dậy chống tôi,Tôi vẫn vững lòng.

4 Tôi đã xin CHÚA một điều,Là điều tôi sẽ tìm kiếm.Ấy là tôi đuợc ở trong nhà CHÚAĐến suốt đời,Để chiêm ngưỡng sự tốt đẹp của CHÚAVà cầu hỏi trong đền thờ Ngài.

5 Vì trong ngày hoạn nạn,Ngài sẽ giấu tôi trong lều Ngài,Ngài sẽ che giấu tôi trong nơi kín đáo của trại Ngài.Ngài đặt tôi lên trên vầng đá.

6 Bây giờ, đầu tôi sẽ ngước caoLên trên những kẻ thù vây quanh tôi.Tôi sẽ dâng tế lễ trong trại Ngài, là tế lễ bằng lời reo hò vui vẻ.Tôi sẽ hát và ca ngợi CHÚA.

7 Lạy CHÚA, xin nghe tiếng tôi kêu cầu,Xin thương xót tôi và đáp lời tôi.

8 Lòng tôi thưa với Ngài: Hãy tìm kiếm mặt Ngài.Lạy CHÚA, tôi tìm kiếm mặt Ngài.

9 Xin đừng lánh mặt khỏi tôi!Trong khi giận, xin chớ xua đuổi tôi tớ Ngài,Ngài vẫn giúp đỡ tôi.Xin đừng xua đuổi, cũng chớ ruồng bỏ tôi!Lạy Đức Chúa Trời là Đấng cứu rỗi tôi.

10 Dù cha mẹ bỏ tôi,Nhưng CHÚA sẽ tiếp nhận tôi.

11 Lạy CHÚA, xin dạy tôi đường lối Ngài.Xin dẫn tôi trên con đường bằng phẳngVì những kẻ rình rập tôi.

12 Xin chớ bỏ mặc tôi cho ý đồ của kẻ thù tôi,Vì những lời chứng dối và những kẻ ngăm đeHung bạo đã nổi lên chống tôi.

13 Tôi tin chắc rằngTôi sẽ thấy phúc lành của CHÚATrên đất người sống.

14 Hãy trông cậy nơi CHÚA,Hãy vững lòng và can đảm lên.Phải, hãy trông cậy nơi CHÚA.

Salmos 27:1-14

Không chỉ có thế thôi, nhưng chúng ta cũng hân hoan trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn làm cho chúng ta kiên nhẫn,

kiên nhẫn làm cho chúng ta được tôi luyện, tôi luyện làm cho hy vọng,

Romanos 5:3,4

Thưa anh chị em, hãy kiên nhẫn cho đến khi Chúa quang lâm. Kìa, người nông phu chờ đợi hoa quả quý báu của đất ruộng, kiên nhẫn đợi chờ cho đến khi đượm mưa thu và mưa xuân.

Anh chị em cũng hãy kiên nhẫn và vững lòng vì ngày Chúa quang lâm gần rồi.

Tiago 5:7,8

Kìa, những người có lòng kiên trì chúng ta xem là có phước. Anh chị em đã nghe về tính kiên nhẫn của Gióp và thấy kết quả Chúa đãi ông thế nào, vì Chúa nhân từ và đầy lòng thương xót.

Tiago 5:11

Tôi tin chắc rằngTôi sẽ thấy phúc lành của CHÚATrên đất người sống.

Hãy trông cậy nơi CHÚA,Hãy vững lòng và can đảm lên.Phải, hãy trông cậy nơi CHÚA.

Salmos 27:13,14

Hãy trông cậy nơi CHÚA,Hãy vững lòng và can đảm lên.Phải, hãy trông cậy nơi CHÚA.

Salmos 27:14

Nguyện xin Đức Chúa Trời tăng cường mọi quyền năng cho anh chị em theo sức mạnh vinh quang Ngài để anh chị em kiên trì chịu đựng mọi sự

Colossenses 1:11

Hãy trông đợi CHÚAVà gìn giữ đường lối Ngài.Ngài sẽ tôn ngươi lên để thừa hưởng đất.Ngươi sẽ thấy khi kẻ ác bị diệt vong.

Salmos 37:34