Família

Nhưng nếu các ngươi không thích phụng sự CHÚA thì ngày nay hãy chọn ai mà các ngươi muốn phụng sự, hoặc các thần mà tổ tiên đã phụng sự bên kia Sông Lớn, hoặc các thần của dân A-mô-rít trong lãnh thổ các ngươi đang ở, nhưng ta và nhà ta sẽ phụng sự CHÚA.’"

Josué 24:15

Cháu chắt là mão triều thiên của người già.Sự vinh hiển của các con là cha mẹ.

Provérbios 17:6

Nhưng tình yêu thương của CHÚA hằng còn đời đờiCho những người kính sợ Ngài;Và sự công chính của Ngài cho con cháu họ;

Là những người gìn giữ giao ước NgàiVà ghi nhớ tuân hành các mạng lệnh Ngài.

Salmos 103:17,18

Hỡi con ta, hãy nghe lời giáo huấn của cha conVà chớ bỏ lời dạy dỗ của mẹ con.

Vì ấy là vòng hoa xinh đẹp trên đầu con,Dây chuyền trang sức trên cổ con.

Provérbios 1:8,9

Hãy vui sống với người vợ con yêu quí trọn những ngày trên đời mà Đức Chúa Trời đã ban cho con trên trần thế phù du này. Vì đó là phần của con trong cuộc sống lao khổ nhọc nhằn trên đời này.

Eclesiastes 9:9

Hãy hoàn tất công việc ngoài vườn của con;Hãy làm xong công việc đồng ruộng của con;Sau đó con hãy xây nhà.

Provérbios 24:27

Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán: "Hãy sinh sản gia tăng đầy dẫy mặt đất và thống trị đất. Hãy quản trị loài cá biển, chim trời và tất cả các loài vật bò trên đất."

Gênesis 1:28

Một người bạn yêu mến nhau luôn,Và anh em sinh ra để giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn.

Provérbios 17:17

Hỡi những người làm cha, đừng chọc tức con cái mình nhưng hãy dưỡng dục chúng theo kỷ luật và giáo huấn của Chúa.

Efésios 6:4

Hãy huấn luyện trẻ thơ con đường chúng nên theo,Để khi về già chúng cũng không đi lạc.

Provérbios 22:6

Hãy hiếu kính cha mẹ và yêu thương người lân cận như chính mình."

Mateus 19:19

Người có nhiều bạn bè có thể là tai hại;Nhưng một người bạn thân gần gũi hơn anh em ruột.

Provérbios 18:24

Đứa con trai khôn ngoan làm cho cha mình vui vẻ,Nhưng đứa con trai ngu dại gây cho mẹ mình buồn phiền.

Provérbios 10:1

Phải hiếu kính cha mẹ, để các ngươi có thể sống lâu trên đất mà CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi ban cho.

Êxodo 20:12

Thưa anh chị em, nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-su chúng ta, tôi khuyên anh chị em tất cả hãy nhất trí và đừng chia rẽ, hãy đồng một lòng, hợp một ý với nhau.

1 Coríntios 1:10

Anh chị em phải ghi lòng tạc dạ các điều răn tôi truyền lại cho anh chị em hôm nay.

Phải ân cần dạy dỗ con cái những điều này, dạy chúng khi ngồi ở nhà cũng như khi đang đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy.

Deuteronômio 6:6,7

Anh chị em hãy nhân từ, thương cảm lẫn nhau, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh chị em trong Chúa Cứu Thế.

Efésios 4:32

Nếu một bà góa nào có con hay cháu, thì trước nhất con cháu phải học biết tỏ lòng hiếu thảo trong gia đình và báo đền công ơn của ông bà cha mẹ, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời.

1 Timóteo 5:4

Đừng từ bỏ bạn con hay bạn của cha con;Đừng đến nhà bà con mình trong ngày hoạn nạn;Người láng giềng gần tốt hơn là anh em ở xa.

Provérbios 27:10

Nếu ai nói: Tôi yêu kính Đức Chúa Trời mà lại ghét anh chị em mình, thì người ấy là kẻ nói dối; Vì ai không yêu thương anh chị em mình là người thấy được, thì không thể yêu kính Đức Chúa Trời là Đấng không thấy được.

1 João 4:20

Kẻ tham lợi phi nghĩa gây họa cho nhà mình;Nhưng người ghét của hối lộ sẽ sống.

Provérbios 15:27

Hỡi con ta, hãy giữ các điều răn của cha conVà chớ từ bỏ lời dạy dỗ của mẹ con.

Provérbios 6:20

Các con yêu dấu! Giờ đây chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Còn chúng ta sẽ như thế nào thì chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ được giống như Ngài, vì chúng ta sẽ thấy Ngài như Ngài vẫn hiện hữu.

Vậy, ai có hy vọng này nơi Ngài thì phải sống trong sạch, cũng như Ngài vốn là Đấng thanh sạch.

1 João 3:2,3

Vậy, nếu các con là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt, huống gì Cha trên trời lại không ban Thánh Linh cho những người cầu xin Ngài sao?"

Lucas 11:13

Vì thế, người nam sẽ rời cha mẹ để kết hiệp với vợ và hai người trở thành một thân."

Gênesis 2:24

Nhưng nếu có ai không cấp dưỡng cho bà con, nhất là cho gia đình mình, thì kẻ đó đã chối bỏ đức tin, còn tệ hơn người vô tín.

1 Timóteo 5:8

Hỡi con, nếu lòng con khôn ngoan,Thì chính lòng ta cũng vui mừng.

Provérbios 23:15

1 Khi Đức Giê-su dạy xong những điều ấy, Ngài rời xứ Ga-li-lê và đi đến miền Giu-đê, bên kia sông Giô-đanh.

2 Nhiều đoàn dân đông đi theo Ngài; ở đó Ngài chữa bệnh cho họ.

3 Những người Pha-ri-si đến hỏi để thử Ngài: "Thưa Thầy, một người được phép ly dị vợ vì bất cứ lý do nào không?"

4 Ngài đáp: "Các ông chưa đọc Kinh Thánh rằng: ‘Từ ban đầu, Đấng Tạo Hóa tạo nên người nam và người nữ.’"

5 Ngài tiếp, "Vì vậy, người nam sẽ lìa cha mẹ để kết hợp với vợ mình, hai người sẽ trở nên một thân sao?

6 Thế thì, vợ chồng không còn là hai nữa, mà là một. Vậy những người Đức Chúa Trời đã phối hợp, thì loài người không được phân rẽ."

7 Những người Pha-ri-si lại hỏi: "Thế tại sao Môi-se đã truyền: ‘Hãy trao cho vợ một tờ giấy ly dị rồi để nàng đi!’"

8 Ngài phán: "Vì lòng dạ các ông chai đá, nên Môi-se đã cho phép ly dị vợ, chớ từ ban đầu không có như thế.

9 Ta nói cho các ông rõ: Trừ trường hợp vợ gian dâm, nếu ai ly dị vợ mà cưới người khác, người ấy phạm tội ngoại tình."

10 Các môn đệ thưa: "Nếu chỉ có lý do đó để chồng bỏ vợ, thì thà đừng cưới vợ còn hơn."

11 Nhưng Ngài đáp: "Không phải ai cũng nhận được điều này nhưng chỉ những người được Đức Chúa Trời ban ơn.

12 Có những người hoạn từ khi lọt lòng mẹ, có người hoạn bởi người ta và cũng có người tự hoạn lấy vì Nước Thiên Đàng. Ai có thể nhận được gì, thì hãy nhận."

13 Lúc đó, người ta đem trẻ con đến để Chúa đặt tay cầu nguyện, nhưng các môn đệ quở trách họ.

14 Đức Giê-su phán: "Cứ để con trẻ đến cùng Ta, đừng ngăn cản chúng, vì Nước Thiên Đàng dành cho những người giống như con trẻ."

15 Ngài đặt tay trên các em và rời khỏi nơi đó.

16 Có một người đến hỏi Đức Giê-su: "Thưa thầy tôi phải làm điều thiện nào để được sự sống vĩnh phúc?"

17 Ngài đáp: "Tại sao anh hỏi Ta về việc thiện? Chỉ có một Đấng Toàn Thiện mà thôi. Nếu muốn được sự sống ấy hãy giữ các điều răn."

18 Người đó lại hỏi: "Những điều răn nào?" Đức Giê-su đáp: "Đừng giết người, đừng ngoại tình, đừng trộm cắp, và đừng làm chứng dối.

19 Hãy hiếu kính cha mẹ và yêu thương người lân cận như chính mình."

20 Chàng thanh niên ấy thưa: "Tôi đã giữ tất cả những điều răn này, còn thiếu điều nào nữa?"

21 Đức Giê-su bảo: "Nếu anh muốn được toàn hảo, hãy đi bán hết tài sản, đem cho người nghèo, anh sẽ có kho tàng trên trời, và hãy đến theo Ta."

22 Nghe nói thế, chàng thanh niên buồn rầu bỏ đi vì có rất nhiều tài sản.

23 Bấy giờ, Đức Giê-su phán cùng các môn đệ của Ngài: "Thật, Ta bảo các con, người giàu khó vào Nước Thiên Đàng.

24 Ta cũng cho các con biết: Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Đức Chúa Trời."

25 Các môn đệ nghe thế vô cùng kinh ngạc, nên hỏi: "Thế thì ai có thể được cứu rỗi?"

26 Đức Giê-su nhìn các môn đệ phán: "Với người, việc này không ai làm nổi, nhưng với Đức Chúa Trời mọi việc đều được cả."

27 Bấy giờ Phê-rơ lên tiếng thưa rằng: "Phần chúng con đã từ bỏ mọi sự để theo Thầy, chúng con sẽ được gì?"

28 Đức Giê-su phán cùng họ: "Thật, Ta bảo các con, trong thời đại mới, khi Con Người ngồi trên ngai vinh quang của Ngài, các con, những kẻ theo Ta, cũng sẽ ngồi trên mười hai ngai cai trị mười hai chi tộc Y-sơ-ra-ên.

29 Và ai từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, ruộng đất vì cớ danh ta sẽ được nhận gấp trăm lần hơn và thừa hưởng sự sống vĩnh phúc.

30 Nhưng nhiều người đang đứng đầu sẽ trở nên cuối, và những người cuối trở nên đầu."

Mateus 19

Họ đáp: "Hãy tin Chúa Giê-su, thì ông và gia đình ông sẽ được cứu!"

Atos 16:31

3 Kìa con cái là cơ nghiệp từ CHÚA ban;Bông trái từ lòng dạ là phần thưởng.

4 Các con trai sinh trong thời tuổi trẻKhác nào các mũi tên trong tay dũng sĩ.

5 Phước cho người nàoCó đầy chúng trong bao đựng tên mình.Người sẽ không bị hổ thẹnKhi đối đáp với kẻ thù tại cổng thành.

Salmos 127:3-5

Nguyện xin CHÚA là Đức Chúa Trời chúng ta ở với chúng ta, như Ngài đã ở với tổ phụ chúng ta. Nguyện xin Ngài đừng lìa và đừng bỏ chúng ta.

1 Reis 8:57

Người nào gây rắc rối cho gia đình mình sẽ chẳng thừa hưởng được gì;Còn kẻ ngu dại sẽ làm đầy tớ cho người có lòng khôn ngoan.

Provérbios 11:29

Hỡi các con cái, hãy vâng lời cha mẹ trong Chúa, vì như thế là phải đạo.

"Hãy hiếu kính cha mẹ", đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa:

Efésios 6:1,2

Làm cha của người công chính có niềm vui rất lớn;Người nào có đứa con khôn ngoan sẽ rất vui mừng về nó.

Provérbios 23:24

"Một người đàn bà có thể quên con mình đang búHay không thương xót con trai một mình sao?Dù những người này có thể quên,Nhưng chính Ta sẽ không quên ngươi.

Nầy, Ta đã khắc ngươi trong lòng bàn tay Ta;Các tường thành ngươi vẫn tiếp tục ở trước mặt Ta.

Isaías 49:15,16

Kìa, thật tốt đẹp và vui vẻ biết baoKhi anh em sống hòa thuận với nhau.

Salmos 133:1

Tuy nhiên, mỗi người trong anh em phải yêu thương vợ như bản thân, còn vợ phải kính trọng chồng.

Efésios 5:33

6 Nhưng từ lúc ban đầu trong cuộc sáng tạo, Đức Chúa Trời đã dựng nên một nam và một nữ.

7 Vì thế người nam phải lìa cha mẹ mình để kết hợp với vợ,

8 và cả hai sẽ trở nên một thân. Như vậy họ không còn là hai nữa mà là một thân.

9 Thế thì, khi Đức Chúa Trời đã kết hợp, loài người đừng phân rẽ."

Marcos 10:6-9