Honestidade

Hãy trả lại cho mọi người món nợ mình đã mắc, nạp thuế cho người mình phải nạp, đóng tiền cho người mình phải đóng, sợ kẻ mình đáng sợ, kính kẻ mình đáng kính.

Romanos 13:7

Nhưng thưa anh chị em của tôi, trên hết mọi việc, đừng thề thốt; đừng chỉ trời, chỉ đất hay chỉ bất kỳ vật gì khác mà thề. Nhưng đối với anh chị em, phải thì nói phải, không thì nói không, để anh chị em khỏi bị kết án.

Tiago 5:12

Ai che giấu sự vi phạm mình sẽ không được thịnh vượng,Nhưng người nào xưng ra và từ bỏ nó sẽ được thương xót.

Provérbios 28:13

Tính trung thực của người ngay thẳng hướng dẫn họ,Nhưng sự gian tà của kẻ xảo trá sẽ hủy diệt chúng.

Provérbios 11:3

"Không ai thắp đèn rồi đem giấu trong thùng hay để dưới gầm giường, nhưng đặt trên giá đèn để ai bước vào cũng thấy ánh sáng.

Lucas 8:16

Vậy hãy xưng tội với nhau và cầu thay cho nhau, để anh chị em được lành bệnh. Lời cầu xin của người công chính rất mạnh mẽ và hiệu nghiệm.

Tiago 5:16

Của phi nghĩa không sinh lời,Nhưng sự công chính giải cứu khỏi sự chết.

Provérbios 10:2

Hơn nữa chúng tôi từ khước những điều giấu giếm đáng hổ thẹn, không hành động xảo quyệt, không giả mạo lời Đức Chúa Trời, trái lại trong khi công khai trình bày chân lý, chúng tôi được lương tâm mọi người ca ngợi trước mặt Đức Chúa Trời.

2 Coríntios 4:2

Hãy yên lặng trước mặt CHÚA và chờ đợi Ngài.Chớ phiền lòng vì kẻ phát đạt theo đường lối mình,Hoặc vì người thực hiện những mưu ác.

Salmos 37:7

Con hãy chuyên tâm phục vụ cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời, như người làm công không có gì phải hổ thẹn, thẳng thắn dạy lời chân lý.

2 Timóteo 2:15

Hỡi các con bé nhỏ, chúng ta đừng thương yêu chỉ bằng lời nói và nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng hãy yêu thương bằng hành động và chân thật.

1 João 3:18

Đừng nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ và các việc làm của nó,

Colossenses 3:9

Kẻ ác mắc bẫy vì môi miệng tội lỗi của nó,Nhưng người công chính thoát khỏi tai họa.

Nhân chứng chân thật, nói lên điều công chính;Nhưng kẻ làm chứng gian nói lên sự lừa dối.

Provérbios 12:13,17

Lợi ít trong công chínhTốt hơn là lời nhiều mà bất công.

Provérbios 16:8

Vì chúng tôi muốn làm điều tốt đẹp không những chỉ trước mặt Chúa nhưng cũng trước mặt loài người nữa.

2 Coríntios 8:21

Nếu chúng ta nói mình được thông công với Ngài mà vẫn sống trong tối tăm, chúng ta nói dối và không làm theo chân lý.

1 João 1:6

Đây cũng là lý do anh chị em hãy nộp thuế, vì nhà cầm quyền là tôi tớ Đức Chúa Trời lo thi hành phận sự đó.

Romanos 13:6

Kẻ gian tà gieo điều tranh chấp;Người nói xấu phân rẽ bạn thân.

Provérbios 16:28

Hành động công chính và công bìnhĐẹp lòng CHÚA hơn là lễ vật sinh tế.

Provérbios 21:3

Đừng từ chối điều tốt đẹp cho người xứng đángKhi tay con có quyền làm điều ấy.

Provérbios 3:27

Đừng lấy ác báo ác cho ai cả; hãy làm điều thiện trước mặt mọi người.

Romanos 12:17

Bấy giờ con sẽ hiểu sự công chính,Công bình và bình đẳng cùng mọi đường lối tốt đẹp.

Provérbios 2:9

CHÚA ghê tởm cái cân gian trá,Nhưng quả cân đúng làm Ngài hài lòng.

Tính trung thực của người ngay thẳng hướng dẫn họ,Nhưng sự gian tà của kẻ xảo trá sẽ hủy diệt chúng.

Provérbios 11:1,3

Phúc lành cho người hay ban ơn và cho mượn,Là người điều hành công việc mình một cách công bình.

Salmos 112:5

Nhưng sự khôn ngoan thiên thượng trước hết là trong sạch, rồi hòa hiếu, tiết độ, thuận phục, đầy dẫy lòng thương xót và quả tốt lành, không thiên vị cũng chẳng đạo đức giả.

Tiago 3:17

Phước cho người có lòng trong sạch,Vì sẽ thấy Đức Chúa Trời.

Mateus 5:8

Mắt con hãy nhìn thẳng trước mặt;Mí mắt con hãy hướng thẳng về phía trước.

Provérbios 4:25