Humildade

Cuối cùng, hết thảy anh chị em nên có tinh thần hiệp nhất, cảm thông, yêu thương anh chị em, lòng thương người và khiêm nhường.

1 Pedro 3:8

Lòng tự cao đi trước sự hủy hoại;Lòng khiêm nhường đi trước sự vinh quang.

Provérbios 18:12

lúc ấy nếu dân Ta, dân được gọi bằng danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta và ăn năn từ bỏ con đường gian ác thì Ta từ trên trời sẽ nghe, tha thứ tội lỗi chúng và chữa lành đất đai của chúng.

2 Crônicas 7:14

Đừng làm điều gì vì tham vọng ích kỷ hoặc hư vinh nhưng hãy khiêm tốn, coi người khác hơn mình.

Filipenses 2:3

Hỡi người, Ngài sẽ tỏ cho ngươi điều gì là thiện,Điều mà CHÚA đòi hỏi ngươi,Không chi khác hơn là thi hành sự chính trực, yêu bằng tình yêu trung kiên,Và bước đi với Đức Chúa Trời ngươi trong sự hạ mình thuận phục ý chỉ Ngài.

Miquéias 6:8

Hỡi các người vợ, hãy tùng phục chồng mình, hợp theo nếp sống trong Chúa.

Hỡi các người chồng, hãy yêu thương vợ mình, đừng cay nghiệt với nàng.

Colossenses 3:18,19

Phần thưởng của sự khiêm nhường và kính sợ CHÚA,Là giàu có, vinh dự và sự sống.

Provérbios 22:4

Vậy, đã là dân được Đức Chúa Trời chọn lựa, thánh hóa và yêu quý, anh chị em hãy mặc lấy lòng thương xót, nhân từ, khiêm tốn, nhu mì và kiên nhẫn.

Colossenses 3:12

Ngài ngồi xuống, gọi mười hai môn đệ lại và bảo: "Nếu ai muốn làm đầu thì phải làm rốt và phục dịch mọi người."

Marcos 9:35

Thưa anh chị em, về phần anh chị em đã được kêu gọi để hưởng tự do thì đừng lấy tự do làm dịp tiện thỏa mãn tính xác thịt. Nhưng hãy lấy tình yêu thương phục vụ lẫn nhau.

Gálatas 5:13

và bảo: "Ai nhân danh Ta tiếp đón đứa trẻ này tức là tiếp đón Ta. Ai tiếp nhận Ta là tiếp nhận Đấng đã sai ta. Vì người hèn mọn nhất trong các con, là người cao trọng nhất."

Lucas 9:48

Người tự cao sẽ bị hạ thấp;Nhưng người có lòng khiêm nhường sẽ được tôn trọng.

Provérbios 29:23

Sự kính sợ CHÚA giáo huấn một người trở thành khôn ngoan,Và khiêm nhường đi trước sự vinh dự.

Provérbios 15:33

CHÚA là tốt lành và ngay thẳng,Vì thế Ngài sẽ chỉ dẫn con đường cho người tội lỗi.

Hướng dẫn người nhu mì trong sự công minh.Ngài cũng dạy người nhu mì con đường của Ngài.

Salmos 25:8,9

Xin tôn vinh Đức Chúa Trời, cha chúng ta đời đời. A-men.

Filipenses 4:20

Vì thế, khi con làm việc từ thiện, đừng thổi kèn trước mặt thiên hạ như phường đạo đức giả thường làm trong hội đường và ngoài phố để được người ta khen ngợi. Thật, Ta bảo các con, họ đã nhận đủ phần thưởng của mình rồi.

Mateus 6:2

Bởi đó, anh chị em hãy hạ mình dưới tay quyền năng của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ Ngài sẽ nâng anh chị em lên.

1 Pedro 5:6

Khi kiêu ngạo đến, nhục nhã cũng đến,Nhưng sự khôn ngoan đến với người khiêm nhường.

Provérbios 11:2

Vẻ đẹp của chị em không bởi trang sức bề ngoài như gióc tóc, đeo nữ trang bằng vàng hay áo quần đẹp đẽ, nhưng bằng

con người bên trong, thầm kín với một vẻ đẹp không phai mờ, là tinh thần nhu mì và im lặng, điều đó rất quý giá trước mặt Đức Chúa Trời.

1 Pedro 3:3,4

Hãy hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đề cao anh chị em.

Tiago 4:10

Trong anh chị em có ai là người khôn ngoan, hiểu biết không? Hãy thể hiện hành động của mình trong cách cư xử tốt đẹp bởi tính nhu mì do sự khôn ngoan.

Tiago 3:13

Phải hết sức khiêm nhường, nhu mì và kiên nhẫn, lấy tình yêu thương chịu đựng lẫn nhau. Hãy hết sức gìn giữ sự hiệp nhất do Thánh Linh đem lại,

Efésios 4:2

Đức Chúa Trời đã chọn những gì hèn hạ, bị khinh khi trong thế gian và những điều không ra gì để hủy bỏ những điều trọng đại.

Cho nên loài người không ai có thể khoe khoang trước mặt Đức Chúa Trời.

1 Coríntios 1:28,29

Hãy mang ách của Ta và học theo Ta, thì tâm hồn các con sẽ tìm được yên nghỉ, vì Ta có lòng dịu hiền và khiêm tốn,

vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng."

Mateus 11:29,30

Hãy sống hòa thuận với nhau. Đừng lo nghĩ những chuyện cao xa, nhưng hãy tự hạ, hòa mình với những người hèn mọn. Đừng tự cho mình là khôn ngoan.

Romanos 12:16