Intimidade com Deus

Trước khi họ gọi, chính Ta đã đáp lời;Khi họ còn đang nói, chính Ta đã nghe.

Isaías 65:24

CHÚA là Đức Chúa Trời ngươi, ngự giữa ngươi,Ngài có quyền giải cứu.Ngài sẽ vui mừng khôn xiết vì ngươi,Ngài ban cho ngươi sự sống mới vì Ngài yêu ngươiNgài sẽ vui mừng ca hát vì ngươi,

Sofonias 3:17

Đức Chúa Trời ôi! Linh hồn tôi mong đợi ChúaNhư con nai thèm khát suối nước.

Linh hồn tôi khao khát Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống.Khi nào tôi mới được đến trình diện trước mặt Đức Chúa Trời?

Salmos 42:1,2

"Con hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ đáp lời con. Ta sẽ tỏ cho con những việc con chưa từng biết, những việc lớn lao và cao siêu, không ai đạt thấu."

Jeremias 33:3

Hãy đến gần Đức Chúa Trời, Ngài sẽ đến gần anh chị em. Này, người có tội, hãy rửa sạch tay mình! Người hai lòng hãy tẩy thanh lòng dạ.

Tiago 4:8

1 "Hỡi tất cả những ai khao khát,Hãy đến nơi các nguồn nước.Và người không tiền bạc,Hãy đến mua và ăn.Hãy đến mua rượu và sữaMà không cần tiền và không phải trả phí tổn.

2 Tại sao các ngươi tiêu phí tiền cho vật không phải là bánh,Lao lực cho vật không làm cho mãn nguyện.Hãy lắng nghe Ta, hãy ăn vật ngon,Thì linh hồn các ngươi sẽ vui với đồ béo bổ.

3 Hãy nghiêng tai và đến cùng Ta,Hãy nghe thì linh hồn các ngươi sẽ sống.Ta sẽ lập một giao ước đời đời với các ngươi,Tức là tình yêu trung kiên Ta đã hứa cùng Đa-vít.

4 Kìa, Ta đã lập người làm nhân chứng cho nhân dân,Làm lãnh đạo và chỉ huy dân chúng.

5 Kìa, ngươi sẽ kêu gọi nước mà ngươi không biết;Nước không biết ngươi sẽ chạy đến cùng ngươi.Vì CHÚA, Đức Chúa Trời ngươi,Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ênTôn vinh ngươi."

6 Hãy tìm kiếm CHÚA đang khi mình có thể gặp được,Hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần.

Isaías 55:1-6

1 Lạy Đức Chúa Trời, chính Ngài là Đức Chúa Trời của tôi,Tôi tha thiết tìm kiếm Ngài.Linh hồn tôi khát khao Chúa,Thể xác tôi mong ước NgàiNhư mảnh đất khô khan,Nứt nẻ, không có nước.

2 Như tôi đã thấy Ngài trong nơi thánh,Để chiêm ngưỡng quyền năng và vinh quang Ngài.

3 Vì tình yêu thương của Ngài quý hơn mạng sống,Môi tôi sẽ ca ngợi Ngài.

4 Như vậy, tôi sẽ ca tụng Ngài trọn đời,Tôi sẽ nhân danh Ngài đưa tay lên cầu khẩn.

5 Linh hồn tôi được thết tiệc như ăn vật béo bổ,Môi miệng tôi sẽ hân hoan ca ngợi Ngài.

6 Khi nằm trên giường, tôi nhớ đến Ngài,Tôi suy gẫm về Ngài suốt canh khuya.

7 Vì Ngài đã giúp đỡ tôi,Nên dưới bóng cánh Ngài tôi sẽ ca hát vui vẻ.

8 Linh hồn tôi bám chặt lấy Ngài,Tay phải Ngài nâng đỡ tôi.

9 Nhưng những kẻ tìm hại mạng sống tôi,Sẽ sa xuống vực sâu dưới đất.

10 Chúng sẽ bị phó cho gươm giáo,Làm mồi cho chồn sói.

11 Nhưng vua sẽ vui mừng trong Đức Chúa Trời.Tất cả những người nhân danh Ngài mà hứa nguyện sẽ tôn vinh Ngài.Vì Ngài sẽ làm câm miệng những kẻ nói dối.

Salmos 63:1-11

Con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho Con, để họ được hiệp nhất cũng như Cha với Con là một.

Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để họ được hoàn toàn hiệp nhất và nhờ đó, thế gian biết rõ là Cha đã sai Con và Cha yêu quý họ như Cha đã yêu Con.

João 17:22,23

CHÚA phán: "Vì chính Ta biết rõ chương trình Ta hoạch định cho các ngươi. Ta có chương trình bình an thịnh vượng cho các ngươi, chứ không phải tai họa. Ta sẽ ban cho các ngươi một tương lai đầy hy vọng.

Jeremias 29:11

Nếu chúng ta xưng tội lỗi mình thì Ngài là Đấng thành tín và công chính sẽ tha thứ tội lỗi chúng ta và thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính.

1 João 1:9