Mãe

Phước cho người nào kính sợ CHÚAVà sống theo đường lối Ngài.

Ngươi sẽ được hưởng công lao của tay mình;Ngươi sẽ được phước lành và thịnh vượng.

Salmos 128:1,2

Ai có thể tìm được một người vợ tài đức?Giá trị nàng quý hơn hồng ngọc

Provérbios 31:10

Phải hiếu kính cha mẹ, để các ngươi có thể sống lâu trên đất mà CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi ban cho.

Êxodo 20:12

Người nào kiêng roi vọt, ghét con cái mình;Nhưng người yêu con cái mình chăm lo giáo huấn chúng.

Provérbios 13:24

Hỡi con ta, hãy nghe lời giáo huấn của cha conVà chớ bỏ lời dạy dỗ của mẹ con.

Vì ấy là vòng hoa xinh đẹp trên đầu con,Dây chuyền trang sức trên cổ con.

Provérbios 1:8,9

Đứa con khôn ngoan làm cha nó vui lòng,Nhưng kẻ ngu dại khinh bỉ mẹ nó.

Provérbios 15:20

Chỉ cần anh chị em thận trọng giữ mình để đừng quên những điều chính mắt anh chị em đã thấy, và đừng bao giờ để những điều đó lìa khỏi lòng anh chị em. Anh chị em cũng phải truyền dạy các điều ấy lại cho con cái, cháu chắt.

Deuteronômio 4:9

4 Tình yêu thương hay nhẫn nhục, tình yêu thương nhân từ, không ghen ghét, không khoe khoang, không kiêu ngạo,

5 không khiếm nhã, không tìm tư lợi, không dễ nóng giận, không ghi nhớ việc ác,

6 không vui về việc bất chính nhưng chung vui trong sự thật.

7 Tình yêu thương dung thứ mọi sự, tin tưởng mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự.

1 Coríntios 13:4-7

Hãy huấn luyện trẻ thơ con đường chúng nên theo,Để khi về già chúng cũng không đi lạc.

Provérbios 22:6

1 Hỡi các con cái, hãy vâng lời cha mẹ trong Chúa, vì như thế là phải đạo.

2 "Hãy hiếu kính cha mẹ", đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa:

3 "Để con được phước và sống lâu trên đất."

Efésios 6:1-3

25 Nàng mặc lấy năng lực và sự cao quý;Nàng mỉm cười trước các ngày tháng tương lai.

26 Nàng mở miệng nói điều khôn ngoan;Lưỡi nàng dạy dỗ điều nhân ái.

27 Nàng coi sóc chu đáo công việc nhà nàng;Không hề ăn không ngồi rồi.

28 Con cái nàng đứng lên ca tụng nàng là hạnh phúc;Chồng nàng cũng khen ngợi nàng:

29 "Có nhiều người đàn bà làm những việc xuất sắc;Nhưng mình vượt hơn tất cả."

30 Duyên là giả dối, sắc là hư không;Nhưng người đàn bà nào kính sợ CHÚA đáng được khen ngợi.

Provérbios 31:25-30

Kìa con cái là cơ nghiệp từ CHÚA ban;Bông trái từ lòng dạ là phần thưởng.

Salmos 127:3

Như người mẹ an ủi con mình,Chính Ta sẽ an ủi các ngươi như thế.Các ngươi sẽ được an ủi nơi Giê-ru-sa-lem."

Isaías 66:13