Mentira

Đức Chúa Trời đâu phải loài người để nói dối,Ngài đâu phải con loài người để đổi ý.Có bao giờ Ngài nói mà không làm?Hay hứa mà không thực hiện?

Números 23:19

1 Đức Thánh Linh phán rõ ràng: Vào thời đại cuối cùng, sẽ có một số người chối bỏ đức tin, chú tâm vào các thần lừa dối và đạo lý của ác quỷ.

2 Họ đi theo những người giả nhân, giả nghĩa, nói dối, có lương tâm chai lì,

3 những người này cấm cưới gả, bắt phải kiêng cữ các thức ăn mà Đức Chúa Trời đã tạo ra cho người tin và hiểu biết chân lý có thể tạ ơn mà nhận lãnh.

1 Timóteo 4:1-3

16 Có sáu điều CHÚA ghétVà bảy điều Ngài ghê tởm:

17 Con mắt tự cao;Lưỡi dối trá;Bàn tay đổ máu vô tội;

18 Lòng toan tính những âm mưu gian ác;Chân vội vàng chạy đến điều dữ;

19 Nhân chứng gian thốt ra lời dối trá;Kẻ gieo điều bất hòa giữa vòng anh em.

Provérbios 6:16-19

Chính các người xuất thân từ cha mình là quỷ vương và các người làm theo dục vọng của cha mình. Từ ban đầu đến nay, hắn vẫn là tay giết người. Hắn không chịu đứng về phía sự thật, vì trong người hắn làm gì có sự thật! Khi hắn nói dối là hắn làm theo bản tính hắn, vì hắn chính là kẻ nói dối và là ông tổ của nói dối!

João 8:44

Không được làm chứng dối nghịch người khác.

Êxodo 20:16

Người lừa đảoSẽ không được ở trong nhà tôi;Kẻ nói dốiSẽ không được đứng trước mặt tôi.

Salmos 101:7

Đừng trộm cắp. Đừng dối trá. Đừng lừa gạt lẫn nhau.

Levítico 19:11

Đừng nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ và các việc làm của nó,

và đã mặc lấy người mới, là con người đang được đổi mới trong sự hiểu biết theo hình ảnh Đấng sáng tạo nó.

Colossenses 3:9,10

Của cải kiếm được nhờ lưỡi dối trá,Như hơi nước thoáng qua của kẻ tìm kiếm sự chết.

Provérbios 21:6

Lạy Đức Chúa Trời, tôi ca ngợi Ngài,Xin chớ im lặng.

Vì miệng độc ác và gian dốiĐã mở ra chống lại tôi;Chúng nói nghịch tôi bằng lưỡi dối trá.

Salmos 109:1,2

CHÚA ghê tởm môi gian dối,Nhưng người hành động chân thật làm hài lòng Ngài.

Provérbios 12:22

Dân sót lại của Y-sơ-ra-ênSẽ không làm điều ác,Không nói điều gian dối,Không có miệng lưỡi phỉnh gạt.Thật chúng sẽ như chiên được ăn cỏ thỏa thuêVà nằm ngủ bình an,Không ai làm cho chúng sợ hãi."

Sofonias 3:13

Nhân chứng thành thật không gian dối,Nhưng nhân chứng giả thốt ra sự dối trá.

Provérbios 14:5

Nhưng nếu anh chị em ganh ghét, cay đắng, tranh cạnh trong lòng thì đừng khoe khoang và nói dối trái với sự thật.

Tiago 3:14

Vì thế, đã lột bỏ mọi điều dối trá, anh chị em mỗi người hãy nói thật với người lân cận mình vì chúng ta đều là chi thể của nhau.

Efésios 4:25

Bên ngoài là các loài chó, phù thủy, gian dâm, giết người, thờ thần tượng và tất cả những người ham thích và làm những việc gian dối."

Apocalipse 22:15

Môi miệng thanh cao không xứng với kẻ ngu xuẩn;Môi miệng dối trá lại càng không hợp với bậc vương giả.

Provérbios 17:7