A Mulher Virtuosa

Một người vợ đức hạnh là mão triều thiên cho chồng;Còn người vợ đem sỉ nhục khác nào sự mục nát trong xương người.

Provérbios 12:4

10 Ai có thể tìm được một người vợ tài đức?Giá trị nàng quý hơn hồng ngọc

11 Chồng nàng tin cậy nơi nàng;Người sẽ không thiếu hoa lợi.

12 Trọn đời, nàng đem lại cho chồng phúc lợi,Không phải tai hại.

13 Nàng tìm kiếm vải len và sợi lanh;Đôi tay nàng vui vẻ làm việc.

14 Nàng như những con tàu buônMang thực phẩm về từ phương xa.

15 Nàng thức dậy khi trời còn tối;Phân phát phần ăn cho người nhà mình;Cắt đặt công việc cho các tớ gái mình.

16 Nàng xem xét một thửa ruộng rồi mua nó;Với lợi tức trong tay nàng trồng một vườn nho.

17 Nàng lấy hết năng lực chuẩn bịVà hết sức làm việc.

18 Nàng thấy nguồn lợi mình được tốt đẹp;Ban đêm đèn nhà nàng chẳng tắt.

19 Nàng tự tay quay tơTay nàng kéo sợi dệt vải.

20 Nàng mở rộng bàn tay giúp đỡ kẻ nghèo;Đưa tay ra tiếp người thiếu thốn.

Provérbios 31:10-20

Người đàn bà khôn ngoan xây dựng nhà mình,Nhưng phụ nữ ngu dại lấy tay phá hủy nó.

Provérbios 14:1

Cũng vậy, người nữ nên ăn mặc đứng đắn, trang sức giản dị, đoan trang, không làm kiểu tóc cầu kỳ, không đeo vàng ngọc hay chưng diện áo quần đắt tiền,

nhưng làm các việc thiện; như thế mới thích hợp với những phụ nữ xưng mình kính sợ Chúa.

1 Timóteo 2:9,10

3 các bà lão cũng thế, phải sống cách kỉnh kiền, không được nói xấu, không nghiện rượu, nhưng biết dạy dỗ điều lành.

4 Như thế họ có thể huấn luyện phụ nữ trẻ tuổi biết yêu chồng, thương con,

5 tiết độ, trong trắng, đảm đương việc nhà, nhân từ, tùng phục chồng mình để Đạo của Đức Chúa Trời không bị xúc phạm.

Tito 2:3-5

Nhà cửa và tài sản là cơ nghiệp thừa hưởng của cha ông;Nhưng một người vợ khôn ngoan đến từ CHÚA.

Provérbios 19:14

Duyên là giả dối, sắc là hư không;Nhưng người đàn bà nào kính sợ CHÚA đáng được khen ngợi.

Provérbios 31:30

Vậy bây giờ, hỡi con gái ta, đừng sợ, ta sẽ làm cho con mọi điều con yêu cầu, vì tất cả mọi người trong dân ta đều biết rằng con là một thiếu phụ hiền đức.

Rute 3:11