Orgulho

Hãy sống hòa thuận với nhau. Đừng lo nghĩ những chuyện cao xa, nhưng hãy tự hạ, hòa mình với những người hèn mọn. Đừng tự cho mình là khôn ngoan.

Romanos 12:16

Đừng lải nhải khoe khoang,Đừng nói lời ngạo mạn,Vì CHÚA là Đức Chúa Trời thông biết mọi điều,Ngài cân nhắc mọi hành động.

1 Samuel 2:3

Khi kiêu ngạo đến, nhục nhã cũng đến,Nhưng sự khôn ngoan đến với người khiêm nhường.

Provérbios 11:2

3 Đừng làm điều gì vì tham vọng ích kỷ hoặc hư vinh nhưng hãy khiêm tốn, coi người khác hơn mình.

4 Mỗi người trong anh chị em chớ tìm lợi riêng cho mình nhưng hãy chú trọng đến lợi ích của người khác nữa.

5 Hãy có cùng một tâm tình như Chúa Cứu Thế Giê-su đã có.

Filipenses 2:3-5

CHÚA sẽ phá hủy nhà kẻ kiêu ngạo,Nhưng Ngài thiết lập một ranh giới cho người góa bụa.

Provérbios 15:25

Kiêu ngạo chỉ sinh điều cãi cọ;Còn khôn ngoan thuộc về người chịu nghe lời cố vấn.

Provérbios 13:10

Lòng tự cao đi trước sự hủy hoại;Lòng khiêm nhường đi trước sự vinh quang.

Provérbios 18:12

Vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của xác thịt, dục vọng của mắt và kiêu ngạo về cuộc sống vật chất đều không đến từ Đức Chúa Cha, nhưng phát xuất từ thế gian.

1 João 2:16

Vì ai tự hào hãy tự hào trong Chúa.

Vì không phải ai tự hào thì được nhìn nhận là có giá trị nhưng chỉ người nào được Chúa khen.

2 Coríntios 10:17,18

Nhưng CHÚA bảo ông: "Con đừng chú ý diện mạo và dáng vóc cao lớn của nó, vì Ta đã gạt bỏ nó. Ta không xét đoán như loài người xét đoán, vì loài người chỉ nhìn thấy bề ngoài, nhưng CHÚA nhìn thấy tấm lòng bên trong."

1 Samuel 16:7

Vì thế cho nên, bây giờ, ta, Nê-bu-cát-nết-sa, ca ngợi, tán dương, và tôn vinh vua trời: mọi việc Ngài làm đều ngay thẳng, đường lối Ngài đều công bình; Ngài có quyền hạ thấp người nào sống kiêu căng."

Daniel 4:37

Kính sợ CHÚA là ghét điều ác;Ta ghét kiêu ngạo, tự cao,Đường lối ác và miệng gian tà.

Provérbios 8:13

Thế thì, ai tưởng mình đứng vững, hãy cẩn thận kẻo ngã.

1 Coríntios 10:12

Vì hễ ai tự tôn cao sẽ bị hạ xuống; ai hạ mình xuống sẽ được tôn cao."

Lucas 14:11

Mọi tấm lòng tự cao đều ghê tởm đối với CHÚA;Chắc chắn chúng sẽ không tránh khỏi hình phạt.

Provérbios 16:5

Người tự cao sẽ bị hạ thấp;Nhưng người có lòng khiêm nhường sẽ được tôn trọng.

Provérbios 29:23

Dù tôi phân phát tất cả gia tài của tôi cho người nghèo, và hy sinh thân thể để chịu thiêu đốt, nhưng không có tình yêu thương thì cũng chẳng ích lợi gì cho tôi.

1 Coríntios 13:3

Đức Chúa Trời đã chọn những gì hèn hạ, bị khinh khi trong thế gian và những điều không ra gì để hủy bỏ những điều trọng đại.

Cho nên loài người không ai có thể khoe khoang trước mặt Đức Chúa Trời.

1 Coríntios 1:28,29

Có một con đường dường như đúng cho loài người,Nhưng cuối cùng là con đường sự chết.

Provérbios 16:25

Nhưng Ngài ban cho chúng ta ân sủng vĩ đại hơn nên Kinh Thánh nói:"Đức Chúa Trời chống kẻ kiêu ngạoNhưng ban ân sủng cho người khiêm tốn."

Tiago 4:6

Tay Ta đã làm ra tất cả những vật này,Vì thế chúng đều hiện hữu."CHÚA tuyên bố như vậy."Đây là kẻ Ta xem trọng:Người nhu mì, tâm thần hối cảiVà run sợ vì lời Ta phán.

Isaías 66:2

Anh chị em nào ở địa vị thấp kém, hãy tự hào về chỗ cao trọng của mình.

Kẻ giàu cũng tự hào về chỗ thấp kém của mình vì người sẽ qua đi như hoa cỏ.

Tiago 1:9,10

Nhưng trái của Thánh Linh là: Yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, lương thiện, trung tín,

nhu mì, tiết độ, không có luật nào ngăn cấm các điều đó.

Gálatas 5:22,23

Kiêu ngạo đi trước sự hủy diệt;Tự cao đi trước sự sa ngã.

Provérbios 16:18

20 Ngài lại tiếp: "Chính điều phát xuất từ tâm địa mới làm cho người bị ô uế,

21 vì từ bên trong, vì từ lòng con người mà ra những ác tưởng, gian dâm, trộm cắp, sát nhân,

22 ngoại tình, tham lam, độc ác, lừa dối, phóng đãng, ganh ghét, phỉ báng, kiêu căng, ngông cuồng.

23 Tất cả những việc xấu xa này đều phát xuất từ bên trong và làm ô uế con người."

Marcos 7:20-23

Vua Y-sơ-ra-ên đáp lại: "Hãy về nói với hắn: Đợi khi xong trận rồi hãy khoác lác."

1 Reis 20:11

Phần thưởng của sự khiêm nhường và kính sợ CHÚA,Là giàu có, vinh dự và sự sống.

Provérbios 22:4

Hãy hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đề cao anh chị em.

Tiago 4:10

5 Những người trẻ tuổi, cũng hãy vâng phục những người lớn tuổi. Mọi người hãy lấy sự khiêm nhường mà đối đãi nhau, vì"Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạoNhưng ban phước cho người khiêm nhường."

6 Bởi đó, anh chị em hãy hạ mình dưới tay quyền năng của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ Ngài sẽ nâng anh chị em lên.

7 Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài vì Ngài chăm sóc anh chị em.

1 Pedro 5:5-7

Con hãy truyền bảo những người giàu có ở đời này đừng tự kiêu, đừng đặt hy vọng nơi của cải phù vân, nhưng phải đặt hy vọng vào Đức Chúa Trời là Đấng cung cấp dồi dào mọi sự cho chúng ta được hưởng.

1 Timóteo 6:17