O Papel da Mulher

10 Ai có thể tìm được một người vợ tài đức?Giá trị nàng quý hơn hồng ngọc

11 Chồng nàng tin cậy nơi nàng;Người sẽ không thiếu hoa lợi.

12 Trọn đời, nàng đem lại cho chồng phúc lợi,Không phải tai hại.

Provérbios 31:10-12

Những người làm chồng cũng vậy, khi chung sống với vợ hãy quan tâm đến vợ vì họ là phái yếu. Hãy tôn trọng vợ mình vì anh em cùng họ thừa hưởng ân phúc sự sống, hầu cho sự cầu nguyện của anh chị em không bị trở ngại.

1 Pedro 3:7

24 Nàng làm áo vải và bán;Nàng cung cấp thắt lưng cho nhà buôn.

25 Nàng mặc lấy năng lực và sự cao quý;Nàng mỉm cười trước các ngày tháng tương lai.

26 Nàng mở miệng nói điều khôn ngoan;Lưỡi nàng dạy dỗ điều nhân ái.

27 Nàng coi sóc chu đáo công việc nhà nàng;Không hề ăn không ngồi rồi.

Provérbios 31:24-27

13 Nàng tìm kiếm vải len và sợi lanh;Đôi tay nàng vui vẻ làm việc.

14 Nàng như những con tàu buônMang thực phẩm về từ phương xa.

15 Nàng thức dậy khi trời còn tối;Phân phát phần ăn cho người nhà mình;Cắt đặt công việc cho các tớ gái mình.

16 Nàng xem xét một thửa ruộng rồi mua nó;Với lợi tức trong tay nàng trồng một vườn nho.

17 Nàng lấy hết năng lực chuẩn bịVà hết sức làm việc.

18 Nàng thấy nguồn lợi mình được tốt đẹp;Ban đêm đèn nhà nàng chẳng tắt.

19 Nàng tự tay quay tơTay nàng kéo sợi dệt vải.

20 Nàng mở rộng bàn tay giúp đỡ kẻ nghèo;Đưa tay ra tiếp người thiếu thốn.

Provérbios 31:13-20

Cũng vậy, người nữ nên ăn mặc đứng đắn, trang sức giản dị, đoan trang, không làm kiểu tóc cầu kỳ, không đeo vàng ngọc hay chưng diện áo quần đắt tiền,

1 Timóteo 2:9

Vợ chấp sự cũng vậy, phải đứng đắn, không nói xấu, nhưng tiết độ và trung tín trong mọi việc.

1 Timóteo 3:11

1 Cùng một cách ấy, người vợ cũng phải vâng phục chồng mình, để nếu chồng không tin đạo nhưng nhờ cách cư xử của vợ cũng được chinh phục theo không cần phải dùng đến lời nói,

2 vì họ thấy sự trong sạch và cung kính trong đời sống của chị em.

3 Vẻ đẹp của chị em không bởi trang sức bề ngoài như gióc tóc, đeo nữ trang bằng vàng hay áo quần đẹp đẽ, nhưng bằng

4 con người bên trong, thầm kín với một vẻ đẹp không phai mờ, là tinh thần nhu mì và im lặng, điều đó rất quý giá trước mặt Đức Chúa Trời.

5 Đây là cách mà các bà thánh thuở xưa, là những người đặt hy vọng nơi Đức Chúa Trời, đã trang sức cho mình và các bà đã vâng phục chồng mình,

6 như Sa-ra vâng lời Áp-ra-ham, gọi người là chúa mình. Chị em là con cái của bà nếu chị em làm điều chính đáng và không để mối kinh hoàng nào làm sợ hãi.

1 Pedro 3:1-6

22 Hỡi các người vợ, hãy tùng phục chồng mình như tùng phục Chúa,

23 vì chồng là đầu vợ, như Chúa Cứu Thế là Đầu của Hội Thánh, Hội Thánh là thân thể Ngài, chính Ngài là Đấng Cứu Thế của Thân Thể.

24 Như Hội Thánh tùng phục Chúa Cứu Thế, người vợ cũng tùng phục chồng trong mọi việc.

Efésios 5:22-24

Người đàn bà khôn ngoan xây dựng nhà mình,Nhưng phụ nữ ngu dại lấy tay phá hủy nó.

Provérbios 14:1

3 các bà lão cũng thế, phải sống cách kỉnh kiền, không được nói xấu, không nghiện rượu, nhưng biết dạy dỗ điều lành.

4 Như thế họ có thể huấn luyện phụ nữ trẻ tuổi biết yêu chồng, thương con,

5 tiết độ, trong trắng, đảm đương việc nhà, nhân từ, tùng phục chồng mình để Đạo của Đức Chúa Trời không bị xúc phạm.

Tito 2:3-5

Đức Chúa Trời tạo loài người theo hình ảnh Ngài. Ngài sáng tạo loài người như hình ảnh Đức Chúa Trời. Ngài tạo nên người nam và người nữ.

Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán: "Hãy sinh sản gia tăng đầy dẫy mặt đất và thống trị đất. Hãy quản trị loài cá biển, chim trời và tất cả các loài vật bò trên đất."

Gênesis 1:27,28

Ngài nói với người nữ:"Ta sẽ tăng thêm nhiều đau đớn khi thai nghén,Con sẽ đau đớn khi sinh nở;Dục vọng con sẽ hướng về chồngVà chồng sẽ quản trị con!"

Gênesis 3:16

Hỡi con ta, hãy nghe lời giáo huấn của cha conVà chớ bỏ lời dạy dỗ của mẹ con.

Provérbios 1:8

CHÚA, Đức Chúa Trời lại nói: "Con người ở một mình không tốt! Ta sẽ dựng nên cho người một kẻ giúp đỡ thích hợp."

Gênesis 2:18

Tuy nhiên trong Chúa đàn bà không thể sống độc lập với đàn ông và đàn ông cũng không thể độc lập với đàn bà.

Vì như đàn bà được tạo dựng từ đàn ông thì đàn ông cũng do đàn bà sinh ra, và tất cả đều từ Đức Chúa Trời mà ra.

1 Coríntios 11:11,12