Páscoa

Cả đoàn dân trước sau đều hô to:"Hô-sa-na, Con Vua Đa-vít!Phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến!Hô-sa-na tận chốn trời cao!"

Mateus 21:9

Phía trên đầu Ngài chúng để một bản án ghi: "Đây là Giê-su, Vua dân Do Thái!"

Mateus 27:37

Người ấy nói với họ: "Đừng sợ, các bà tìm Đức Giê-su người Na-xa-rét đã bị đóng đinh. Ngài sống lại rồi, không còn ở đây. Hãy xem chỗ người ta đặt Ngài.

Marcos 16:6

Sau khi nếm giấm, Đức Giê-su thốt lên: "Xong rồi." Đoạn, Ngài gục đầu xuống, trút linh hồn.

João 19:30

Lạy CHÚA, tôi nài xin Ngài, xin hãy cứu rỗi chúng tôi.Lạy CHÚA, tôi nài xin Ngài, xin cho chúng tôi được thành công.

Phước cho đấng nhân danh CHÚA mà đến,Từ đền CHÚA chúng tôi chúc tụng.

Salmos 118:25,26

Lúc ấy, môn đệ kia đã đến mộ trước, cũng bước vào, thấy thì tin như thế.

Họ vẫn chưa hiểu lời Kinh Thánh chép rằng Đức Giê-su phải từ kẻ chết sống lại.

João 20:8,9

Ngài không còn ở đây, nhưng đã sống lại rồi! Hãy nhớ lại lời Ngài phán dặn các bà khi còn ở xứ Ga-li-lê:

‘Con Người phải bị nộp vào tay bọn người tội ác, phải chịu đóng đinh trên thập tự giá và đến ngày thứ ba thì sống lại.’"

Lucas 24:6,7

Hỡi Si-ôn, con gái Ta, hãy vui mừng hớn hở!Hỡi Giê-ru-sa-lem, con gái Ta, hãy reo mừng!Kìa, Vua của con đang tiến đến với con,Ngài công chính và đắc thắng,Khiêm nhu, cưỡi lừa,Một con lừa trẻ khỏe mạnh, là con của lừa cái.

Zacarias 9:9

"Này, chúng ta lên Giê-ru-sa-lem rồi Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế, các chuyên gia kinh luật và họ sẽ lên án tử hình Người.

Họ sẽ nộp Người cho dân ngoại để chế nhạo, đánh đập và đóng đinh trên thập tự giá và đến ngày thứ ba Người sẽ sống lại."

Mateus 20:18,19

Ngài thưa: "A-ba, Cha, mọi sự Cha có thể làm được, xin cất chén nầy khỏi con; nhưng không theo ý con, mà theo ý Cha."

Marcos 14:36

Đức Giê-su kêu lớn: "Lạy Cha, Con xin giao thác linh hồn con trong tay Cha!" Nói xong, Ngài trút linh hồn.

Lucas 23:46

Thiên sứ nói cùng các bà rằng: "Các bà đừng sợ, tôi biết các bà tìm kiếm Đức Giê-su, Đấng đã bị đóng đinh.

Ngài không còn ở đây đâu. Ngài đã sống lại rồi như lời Ngài đã bảo trước. Hãy đến xem nơi đặt xác Ngài.

Mateus 28:5,6

Chúng lột áo Ngài ra và mặc cho Ngài một chiếc áo đỏ tía.

Chúng đan một mão bằng gai, đội lên đầu Ngài và đặt vào tay phải Ngài một cây sậy rồi quỳ xuống trước mặt Ngài và chế nhạo: "Hoan hô, Vua dân Do Thái!"

Mateus 27:28,29