Preservação das Escrituras

Tôi nhận thấy mọi sự Đức Chúa Trời làm tồn tại mãi mãi, loài người không thêm bớt được gì cả. Đức Chúa Trời làm như vậy để loài người kính sợ Ngài.

Eclesiastes 3:14

Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôiĐể tôi không phạm tội cùng Ngài.

Salmos 119:11

Và để biết được tình yêu của Chúa Cứu Thế, là tình yêu vượt quá sự hiểu biết, anh chị em sẽ được đầy dẫy mọi sự sung mãn của Đức Chúa Trời.

Efésios 3:19

Đó là việc tốt và đẹp lòng Đức Chúa Trời, Đấng cứu rỗi chúng ta.

Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và đạt đến sự hiểu biết chân lý.

1 Timóteo 2:3,4

Trên hết mọi sự, anh chị em phải hiểu rằng không có lời tiên tri nào của Kinh Thánh được giải thích theo ý riêng của một người được.

Vì không có lời tiên tri nào đến bởi ý người, nhưng người ta được Đức Thánh Linh tác động nói ra từ Đức Chúa Trời.

2 Pedro 1:20,21

Vì thật, Ta bảo các con: Cho đến khi trời đất qua đi thì một chấm, một nét trong Kinh Luật cũng không qua đi cho đến chừng tất cả được thành tựu.

Mateus 5:18

1 Ngày xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần, nhiều cách.

2 Đến những ngày cuối cùng này, Đức Chúa Trời lại phán dạy chúng ta bởi Đức Con mà Ngài đã lập lên kế thừa vạn vật; cũng qua Con ấy, Ngài đã sáng tạo vũ trụ.

3 Con là phản ảnh của vinh quang Ngài, là dấu ấn của bản thể Ngài. Dùng lời quyền năng mình, Ngài duy trì vạn vật. Sau khi hoàn thành cuộc thanh tẩy tội lỗi, Con ngồi bên phải Đấng Tôn Nghiêm trên các tầng trời.

Hebreus 1:1-3

1 Các từng trời loan truyền vinh quang của Đức Chúa Trời,Cõi không gian tuyên bố công việc của tay Ngài.

2 Ngày này qua ngày khác, truyền rao sứ điệp,Đêm nọ đến đêm kia bầy tỏ sự hiểu biết.

3 Không diễn văn, không ngôn ngữ,Không ai nghe tiếng nói của chúng.

4 Tiếng của chúng vang ra khắp đất,Lời nói chúng nó đến tận cùng thế giới,Ngài đã dựng lều cho mặt trời trên không gian.

5 Mặt trời như tân lang ra khỏi loan phòng,Như dũng sĩ hân hoan đi vào trận đấu.

6 Mặt trời mọc từ đầu chân trời này,Chạy vòng đến cuối chân trời kia,Không gì thoát khỏi sức nóng mặt trời.

7 Kinh Luật của CHÚA là toàn hảo,Hồi sinh linh hồn.Lời chứng của CHÚA là chắc chắn,Khiến người trẻ dại trở thành khôn ngoan.

8 Giới luật của CHÚA là ngay thẳng,Làm lòng người vui vẻ.Điều răn của CHÚA là trong sáng,Soi sáng con mắt.

Salmos 19:1-8

Nhưng nói gì? "Nói đạo ở gần ngươi, trong miệng ngươi và trong lòng ngươi;" đây là đạo đức tin mà chúng tôi truyền giảng.

Romanos 10:8

Tất cả những điều được ghi từ xưa đều nhằm giáo huấn chúng ta, ngõ hầu nhờ lòng kiên nhẫn và sự an ủi của Kinh Thánh mà chúng ta có niềm hy vọng.

Romanos 15:4

23 Vì anh chị em đã được tái sanh không phải bởi những hạt giống hư nát nhưng bởi hạt giống không hư nát, là lời hằng sống và hằng còn của Đức Chúa Trời.

24 Vì:"Loài người ví như cỏ,Tất cả vinh quang của họ ví như hoa dại.Cỏ khô, hoa rụng,

25 Nhưng lời Đức Chúa Trời còn lại đời đời." Lời đó, chính là Phúc Âm đã được rao truyền cho anh chị em.

1 Pedro 1:23-25

Lời CHÚA là lời trong sạch.Như bạc luyện trong lò nung bằng đất,Tinh luyện đến bảy lần.

Lạy CHÚA, chính Ngài canh giữ người khốn cùng.Ngài bảo vệ người khỏi thế hệ này cho đến đời đời.

Salmos 12:6,7

Ngôi Lời đã giáng thế làm người, cư ngụ giữa chúng ta, tràn đầy ân sủng và chân lý. Chúng tôi đã tận mắt chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, là vinh quang của Con Một đến từ Cha.

João 1:14

Vì:"Loài người ví như cỏ,Tất cả vinh quang của họ ví như hoa dại.Cỏ khô, hoa rụng,

Nhưng lời Đức Chúa Trời còn lại đời đời." Lời đó, chính là Phúc Âm đã được rao truyền cho anh chị em.

1 Pedro 1:24,25

6 Anh chị em phải ghi lòng tạc dạ các điều răn tôi truyền lại cho anh chị em hôm nay.

7 Phải ân cần dạy dỗ con cái những điều này, dạy chúng khi ngồi ở nhà cũng như khi đang đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy.

8 Phải buộc lời này vào tay như một biểu hiệu và đeo trên trán để nhớ.

9 Phải viết lời này trên khung cửa nhà và trên cổng thành.

Deuteronômio 6:6-9

Cỏ khô, hoa rụngNhưng Lời Đức Chúa Trời chúng ta đứng vững đời đời.

Isaías 40:8

Trời đất sẽ qua đi nhưng những lời Ta phán chẳng bao giờ qua đi."

Mateus 24:35

Vậy, có đức tin là do nghe, và nghe là khi Lời Chúa Cứu Thế được truyền giảng.

Nhưng tôi xin hỏi: Họ chưa nghe sao? Không, họ đã nghe rồi, như Kinh Thánh có nói:"Tiếng chúng vang ra khắp đấtVà lời chúng vang đến tận cùng trần gian."

Romanos 10:17,18