Repouso e Férias

Nếu ngươi gìn giữ, không vi phạm ngày Sa-bát;Không làm điều mình ưa thích trong ngày thánh của Ta;Nếu ngươi coi ngày Sa-bát là niềm vui thích;Ngày thánh của CHÚA là đáng trọng;Nếu ngươi tôn trọng ngày ấy và không làm theo đường lối riêng của mình;Không theo đuổi điều mình ưa thích và không nói nhiều.

Bấy giờ ngươi sẽ được vui thích nơi CHÚA,Và Ta sẽ cho ngươi cưỡi trên đỉnh cao của quả đất,Ngươi sẽ được nuôi bằng gia nghiệp của Gia-cốp, tổ phụ ngươi."Vì chính miệng CHÚAđã phán như vậy.

Isaías 58:13,14

Ngươi sẽ không sợ sự kinh hoàng vào ban đêmHay tên bắn lúc ban ngày;

Salmos 91:5

Anh sẽ sống an ninh vì anh có hy vọng,Anh sẽ được che chở và nằm ngủ bình an.

Anh sẽ nằm nghỉ, và không ai gây cho anh sợ hãi;Nhiều người sẽ tìm anh xin ân huệ.

Jó 11:18,19

Người làm công lao nhọc, dù ăn ít hay nhiều,Có được giấc ngủ ngon.Nhưng người giàu có dư dảLại lo lắng ngủ không yên.

Eclesiastes 5:12

Người đi vào sự bình an.Những kẻ sống ngay thẳngSẽ an nghỉ trên giường mình.

Isaías 57:2

Khi nằm con sẽ không sợ,Lúc con nằm ngủ, con sẽ ngủ ngon.

Provérbios 3:24

Thật vô ích cho tất cả các ngươiLà người dậy sớm, thức khuya,Lao khổ để kiếm miếng ăn.Vì Chúa cũng ban giấc ngủ cho những người Ngài yêu mến như vậy.

Salmos 127:2

Tôi sẽ nằm và ngủ bình an.Vì chính Ngài, lạy CHÚA,Chỉ một mình Ngài khiến cho tôi ở an toàn.

Salmos 4:8

Tôi nằm xuống và ngủ yên;Tôi thức dậy, vì CHÚA chống đỡ cho tôi.

Salmos 3:5

Thế thì vẫn còn sự an nghỉ ngày thứ bảy cho dân Đức Chúa Trời,

vì người nào vào sự an nghỉ đó thì nghỉ các công việc mình cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài.

Hebreus 4:9,10

Vậy thì, hoặc ăn, hoặc uống hay làm việc gì hãy vì vinh quang của Chúa mà làm.

1 Coríntios 10:31