Sabedoria

Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi.Mắt Ta hằng chăm nom, cố vấn ngươi.

Salmos 32:8

Lạy CHÚA, vì cớ các kẻ thù tôi,Xin hướng dẫn tôi bằng sự công chính của Ngài,Xin san bằng đường lối Ngài trước mặt tôi.

Salmos 5:8

Ngài cho tôi biết con đường sự sống.Trước mặt Ngài có hạnh phúc tràn đầy,Bên phải Ngài có niềm vui muôn thuở.

Salmos 16:11

Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu kính Đức Chúa Trời, tức là những người được kêu gọi theo mục đích của Ngài.

Romanos 8:28

Phước cho người nào tìm được sự khôn ngoan,Và nhận được sự sáng suốt.

Provérbios 3:13

CHÚA sẽ luôn luôn hướng dẫn ngươi;Đáp ứng yêu cầu ngươi trong nơi đất khô hạn;Ngài sẽ làm xương cốt ngươi mạnh mẽ;Ngươi sẽ như thửa vườn được tưới nước,Như ngọn suối không bao giờ khô.

Isaías 58:11

Đừng hỏi: "Sao thời trước tốt hơn thời nay?"Vì hỏi như vậy là thiếu khôn ngoan.

Eclesiastes 7:10

Ngươi không biết sao?Ngươi chưa nghe sao?CHÚA là Đức Chúa Trời đời đời.Ngài là Đấng sáng tạo các đầu cùng quả đất.Ngài không kiệt sức cũng không mỏi mệt,Và sự hiểu biết của Ngài không thể dò được.

Isaías 40:28

Chớ khoe khoang về ngày mai,Vì con không biết ngày mai có điều gì sẽ xảy ra.

Provérbios 27:1

Xin Chúa mở mắt tôi để tôi nhìn thấyNhững điều diệu kỳ trong kinh luật của Ngài.

Salmos 119:18

Hãy nghe lời khuyên, nhận sự giáo huấn,Để cuối cùng con trở nên khôn ngoan.

Provérbios 19:20

vì chính Ta sẽ cho các con lời nói và sự khôn ngoan mà không một kẻ thù nào có thể chống nổi hoặc bài bác được.

Lucas 21:15

Vậy, xin dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi,Để chúng tôi được lòng khôn ngoan.

Salmos 90:12

Chúng sẽ khóc lóc trở về,Nhưng Ta sẽ an ủi chúng và dẫn dắt chúng.Ta sẽ dìu chúng bên các dòng sông,Trên con đường bằng phẳng, chúng sẽ không vấp ngã.Vì Ta là cha của Y-sơ-ra-ên,Và Ép-ra-im là con đầu lòng của Ta.

Jeremias 31:9

Phải, nếu con kêu nài sự sáng suốt;Nếu con cất tiếng xin sự hiểu biết;

Bấy giờ con sẽ hiểu sự kính sợ CHÚAVà tìm thấy sự hiểu biết Đức Chúa Trời.

Provérbios 2:3,5

Người gian ác không hiểu sự công bình;Còn người tìm kiếm CHÚA hiểu biết tất cả.

Provérbios 28:5

Vì ai tìm được ta, tìm được sự sốngVà nhận ơn lành từ CHÚA.

Provérbios 8:35

Đừng tự lừa dối mình. Nếu có ai trong vòng anh chị em nghĩ rằng mình khôn ngoan theo đời này, hãy trở nên dại dột để được khôn ngoan thật.

1 Coríntios 3:18

Sự khôn ngoan tìm thấy nơi người già,Thông sáng nơi người sống lâu.

Đức Chúa Trời khôn ngoan và quyền năng,Hiểu biết và thông sáng.

Jó 12:12,13

Nếu trong anh chị em có ai thiếu khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời thì sẽ được Ngài ban cho; Ngài là Đấng ban cho mọi người cách rộng lượng, không quở trách.

Tiago 1:5

Khi kiêu ngạo đến, nhục nhã cũng đến,Nhưng sự khôn ngoan đến với người khiêm nhường.

Provérbios 11:2

1 Gióp đáp lời:

2 Phải, tôi biết như vậy.Tuy nhiên, loài người làm thể nào được Đức Chúa Trời xét là công bình?

3 Giả sử người có muốn tranh luận với Ngài,Ngài hỏi ngàn câu, người không thể đáp một lời.

4 Đức Chúa Trời khôn ngoan và quyền năng,Nào ai chống cự Ngài mà còn nguyên vẹn?

Jó 9:1-4

Nhưng sự khôn ngoan thiên thượng trước hết là trong sạch, rồi hòa hiếu, tiết độ, thuận phục, đầy dẫy lòng thương xót và quả tốt lành, không thiên vị cũng chẳng đạo đức giả.

Tiago 3:17

12 Nhưng tìm đâu ra khôn ngoan?Đâu là nguồn của thông sáng?

13 Người phàm không biết đường dẫn đến khôn ngoan,Không thể tìm được khôn ngoan trên trần gian.

14 Vực sâu nói: "Nó không có trong tôi,"Biển cả nói: "Nó không ở cùng tôi."

15 Không thể trao vàng khối đổi lấy nó,Cũng không cân bạc mua được nó.

16 Không thể đánh giá nó bằng vàng Ô-phia,Mã não quý hoặc ngọc lam xanh biếc.

17 Vàng hoặc pha lê cũng không so được với nó,Dụng cụ bằng vàng ròng cũng không đổi được nó.

18 San hô và thủy tinh chẳng đáng nói đến,Khôn ngoan quý giá hơn hồng ngọc.

19 Hoàng ngọc xứ Ê-thi-ô-bi không sánh được với nó,Cũng không thể đánh giá nó bằng vàng ròng.

20 Vậy, khôn ngoan đến từ đâu?Đâu là nguồn của thông sáng?

21 Khôn ngoan giấu kín khỏi mắt kẻ sống,Ngay cả chim trời cũng không thấy.

22 Cõi diệt vong và sự chết nói:"Tai chúng tôi có nghe đồn về nó."

Jó 28:12-22

Thế thì, đừng lo sợ cho ngày mai, vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Nỗi lao phiền trong ngày cũng đủ quá rồi!"

Mateus 6:34

Đức Chúa Trời ban cho bốn thanh niên này khả năng học hỏi, và hiểu biết mọi ngành văn học và khoa học. Ngoài ra, Đức Chúa Trời còn ban cho Đa-ni-ên biết giải nghĩa mọi khải tượng và chiêm bao.

Daniel 1:17

CHÚA ban cho tôi lưỡi của người được dạy dỗ,Để tôi biết nâng đỡ người mệt mỏi bằng lời nói.Mỗi buổi sáng Ngài đánh thức,Ngài đánh thức tai tôi để tôi nghe như người được dạy dỗ.

Isaías 50:4

Anh chị em đã quên lời khích lệ mình như lời khuyên con:"Con ơi, đừng xem thường sự sửa trị của Chúa,Khi Ngài khiển trách, đừng ngã lòng.

Vì Chúa sửa trị những người Ngài yêu,Và ai được Ngài nhận làm con thì Ngài cho roi cho vọt."

Hebreus 12:5,6

Khốn cho những kẻ đi xuống Ai Cập để cầu cứu;Nhờ những ngựa,Cậy các xe vì chúng nó đông;Tin cậy vào kỵ binh vì chúng nó mạnhNhưng không nhìn xem Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ênVà không tìm kiếm CHÚA.

Ngài cũng là Đấng khôn ngoan, là Đấng giáng tai họa,Đấng không thay đổi lời.Ngài sẽ đứng dậy nghịch với nhà kẻ ácVà chống lại những kẻ giúp bọn làm ác.

Isaías 31:1,2

Vậy, anh chị em hãy hết sức thận trọng về nếp sống của mình, đừng sống như người khờ dại nhưng như người khôn ngoan.

Hãy tận dụng thì giờ, vì thời buổi hiện tại là thời xấu xa.

Efésios 5:15,16

Sự kính sợ CHÚA giáo huấn một người trở thành khôn ngoan,Và khiêm nhường đi trước sự vinh dự.

Provérbios 15:33

Ai nhận được lòng khôn ngoan, yêu mến linh hồn mình;Người nào giữ được sự sáng suốt, tìm được phúc lành.

Provérbios 19:8

Nguyện người khôn ngoan sẽ nghe và tăng thêm sự học vấn;Người sáng suốt sẽ nhận được sự hướng dẫn;

Provérbios 1:5

"Vì trời cao hơn đất bao nhiêuThì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi;Ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi bấy nhiêu.

Isaías 55:9

Kiêu ngạo chỉ sinh điều cãi cọ;Còn khôn ngoan thuộc về người chịu nghe lời cố vấn.

Provérbios 13:10

Bất luận làm gì, hãy tận tâm mà làm, như làm cho Chúa, không phải làm cho người ta,

vì biết rằng anh chị em sẽ nhận lãnh từ nơi Chúa cơ nghiệp làm phần thưởng; vì Chúa Cứu Thế chính là Đấng anh chị em phục vụ.

Colossenses 3:23,24

Thần của CHÚA sẽ ngự trên Ngài,Là thần khôn ngoan và hiểu biết,Thần mưu lược và quyền năng,Thần tri thức và kính sợ CHÚA.

Ngài vui mừng trong sự kính sợ CHÚA.Ngài sẽ không xét xử theo mắt thấy,Cũng không quyết định bằng tai nghe.

Isaías 11:2,3

Trong ngày phán xét nữ hoàng nam phương cũng sẽ đứng dậy, lên án dân này, vì bà đã đến từ đầu cùng trái đất để nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn, và này ở đây có Đấng vĩ đại hơn Sa-lô-môn.

Mateus 12:42

CHÚA dùng sự khôn ngoan đặt nền cho quả đất,Bởi sự sáng suốt thiết lập các tầng trời.

Provérbios 3:19

Ngài là Đức Chúa Trời khôn ngoan duy nhất, được tôn vinh qua Chúa Cứu Thế Giê-su đến đời đời. A-men.

Romanos 16:27

Cũng như tiền bạc,Sự khôn ngoan như bóng che thân,Nhưng sự hiểu biết của người khôn ngoan có ích lợi lâu dài hơn,Vì nhờ sự khôn ngoan mà bảo tồn được mạng sống mình.

Eclesiastes 7:12

Hỡi người, Ngài sẽ tỏ cho ngươi điều gì là thiện,Điều mà CHÚA đòi hỏi ngươi,Không chi khác hơn là thi hành sự chính trực, yêu bằng tình yêu trung kiên,Và bước đi với Đức Chúa Trời ngươi trong sự hạ mình thuận phục ý chỉ Ngài.

Miquéias 6:8

Điều này cũng đến từ CHÚA Vạn Quân.Kế hoạch của Ngài thật kỳ diệu, sự khôn ngoan của Ngài là vĩ đại.

Isaías 28:29

Vì CHÚA ban cho sự khôn ngoan;Sự hiểu biết và sáng suốt đến từ miệng Ngài.

Provérbios 2:6

Hướng dẫn người nhu mì trong sự công minh.Ngài cũng dạy người nhu mì con đường của Ngài.

Salmos 25:9

Lòng khôn ngoan chấp nhận mệnh lệnh;Nhưng môi miệng ngu dại sẽ đưa đến hủy hoại.

Provérbios 10:8

Khi im lặng dù người ngu cũng được kể là khôn;Người kiềm chế môi miệng được coi là sáng suốt.

Provérbios 17:28

Kế hoạch thành tựu nhờ cố vấn;Tham chiến phải được hướng dẫn khôn ngoan.

Provérbios 20:18

Buổi sáng xin cho tôi nghe thấy tình yêu thương ChúaVì tôi tin cậy nơi Ngài;Xin dạy tôi con đường tôi nên theoVì linh hồn tôi ngưỡng vọng Chúa.

Salmos 143:8

Đường lối của kẻ ngu dại tự cho là đúng theo mắt nó,Nhưng người khôn ngoan lắng nghe lời cố vấn.

Provérbios 12:15

Lạy CHÚA, công việc của Ngài nhiều biết bao!Ngài đã dùng khôn ngoan làm nên tất cả,Trái đất đầy dẫy tạo vật của Ngài.

Salmos 104:24

Ta sẽ dắt những kẻ mù bằng con đường mà chúng chưa biết;Dẫn họ đi trên các nẻo mà chúng chưa hay.Ta sẽ biến bóng tối trước mặt họ thành ánh sáng,Những nơi gồ ghề thành bằng phẳng.Ta sẽ làm những việc nàyVà không bỏ qua.

Isaías 42:16

Lạy CHÚA, xin cho tôi biết đường lối Ngài,Xin dạy tôi các nẻo đường Ngài.

Xin hướng dẫn tôi trong chân lý Ngài và dạy dỗ tôi.Vì Ngài là Đức Chúa Trời của tôi, Đấng cứu rỗi tôi.Hằng ngày tôi trông cậy nơi Ngài.

Salmos 25:4,5

Hãy hết lòng tin cậy CHÚA,Chớ nương cậy nơi sự sáng suốt của con.

Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối mình,Ngài sẽ làm cho đường lối của con bằng thẳng.

Provérbios 3:5,6

"Vì ý tưởng Ta không phải là ý tưởng các ngươi,Đường lối các ngươi chẳng phải là đường lối Ta,"CHÚA tuyên bố như vậy.

Isaías 55:8

Chớ khôn ngoan theo mắt mình,Nhưng hãy kính sợ CHÚA và tránh điều ác.

Provérbios 3:7

Hãy đối xử khôn khéo với người ngoài, và tận dụng thì giờ.

Lời nói của anh chị em phải có ân hậu và nêm thêm muối ngõ hầu anh chị em biết cách đối đáp với mọi người.

Colossenses 4:5,6

Miệng người công chính thốt ra sự khôn ngoan,Lưỡi người nói ra sự công bình.

Salmos 37:30

Ôi, sự giàu có, khôn ngoan và hiểu biết của Đức Chúa Trời thật sâu thẳm!Sự phán xét của Ngài không ai thấu triệt,Đường lối Ngài không ai dò tìm nổi.

Romanos 11:33

Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi,Là ánh sáng cho đường lối tôi.

Salmos 119:105

CHÚA làm cho vững bền các bước đường của người,Và Ngài vui lòng về đường lối người.

Salmos 37:23

23 Nhưng chúng ta truyền giảng Phúc Âm về Chúa Cứu Thế bị đóng đinh trên thập tự giá, là điều người Do Thái cho là nhục hình và người ngoại quốc cho là ngu dại.

24 Nhưng đối với những người được Chúa kêu gọi, cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp, Chúa Cứu Thế là quyền năng và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.

25 Vì điều bị cho là dại dột của Đức Chúa Trời vẫn trổi hơn sự thông sáng của loài người và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời mạnh hơn sức mạnh loài người.

1 Coríntios 1:23-25

Người nào gìn giữ môi miệng, giữ linh hồn mình;Còn hủy hoại sẽ đến với kẻ hay hở môi.

Provérbios 13:3

Chính Ngài tạo dựng địa cầu bởi quyền năng Ngài,Sáng lập thế giới bởi sự khôn ngoan Ngài,Và giương các tầng trời bởi trí thức Ngài.

Jeremias 10:12

Đánh giặc, con nhờ mưu khôn ngoan,Chiến thắng, con nhờ nhiều cố vấn.

Provérbios 24:6

Ôi! Lạy CHÚA, con biết loài người không làm chủ số phận mình,Người đi, nhưng không định được các bước mình.

Jeremias 10:23

Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của tổ phụ con, con cảm tạ và ca ngợi Ngài,Vì Ngài ban cho con sự khôn ngoan và quyền năng,Vì bây giờ Ngài đã bầy tỏ cho con điều chúng con cầu xin,Ngài cho chúng con biết mối lo âu của vua."

Daniel 2:23

Kẻ ngu dại không thích sự sáng suốt;Nó chỉ muốn bày tỏ ý kiến riêng.

Provérbios 18:2

Vua nói với các thẩm phán: "Hãy cẩn thận trong công việc của mình vì các ngươi không phải nhân danh người phàm để xét xử nhưng nhân danh CHÚA và Ngài sẽ ở cùng các ngươi khi các ngươi định án.

2 Crônicas 19:6

Đa-ni-ên nói:"Chúc tụng danh Đức Chúa Trời đời đời mãi mãi,Vì sự khôn ngoan và quyền năng đều thuộc về Ngài!

Daniel 2:20

Kế hoạch đến từ lòng người,Nhưng sự đáp lời của lưỡi đến từ CHÚA.

Provérbios 16:1

Vì Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan, tri thức, và niềm vui cho người nào đẹp lòng Ngài. Nhưng Ngài giao cho tội nhân công việc nhọc nhằn thu góp của cải để rồi ban lại cho người nào đẹp lòng Ngài. Đây cũng là một điều hư ảo, không thể hiểu nổi, như không ai điều khiển nổi chiều gió vậy.

Eclesiastes 2:26

Chúa của chúng ta vĩ đại và đầy quyền năng;Sự hiểu biết của Ngài thật vô hạn.

Salmos 147:5

Tâm trí người sáng suốt tiếp nhận sự tri thức;Tai người khôn ngoan tìm kiếm sự hiểu biết.

Provérbios 18:15

Ngài dùng sự giáo huấn để hướng dẫn tôi,Và sau đó tiếp nhận tôi trong vinh quang.

Salmos 73:24

Nhưng anh chị em không biết ngày mai đời sống mình ra sao! anh chị em giống như hơi nước, hiện ra chốc lát rồi biến mất.

Tiago 4:14

ngõ hầu họ được khích lệ trong lòng và hợp nhất trong tình yêu thương, được tất cả sự phong phú của tri thức chắc chắn mà hiểu thấu huyền nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là Chúa Cứu Thế.

Trong Ngài ẩn chứa mọi kho tàng của sự khôn ngoan và tri thức.

Colossenses 2:2,3

Người chậm nóng giận có nhiều sáng suốt;Nhưng người hay nóng tính bày tỏ sự điên rồ.

Provérbios 14:29

Nhận được khôn ngoan là điều tốt hơn vàng,Và được sáng suốt là điều đáng chuộng hơn bạc.

Provérbios 16:16

Hãy vui mừng trong CHÚA,Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình mong muốn.

Salmos 37:4

Xin tôn vinh Đức Chúa Trời là Đấng dùng quyền năng tác động trong chúng ta, có thể thực hiện muôn phần hơn mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng.

Nguyện xin Ngài được tôn vinh trong Hội Thánh và trong Chúa Cứu Thế Giê-su suốt mọi thế hệ, cho đến đời đời vô cùng. A-men.

Efésios 3:20,21

Đây là lần thứ ba tôi đến thăm anh chị em. Mọi vấn đề cứ theo lời chứng của hai hoặc ba người mà xác lập.

2 Coríntios 13:1

Khi con đi, nó sẽ dẫn con;Khi con nằm nó sẽ bảo vệ con;Lúc con thức nó sẽ trò chuyện với con.

Provérbios 6:22

Trong anh chị em có ai là người khôn ngoan, hiểu biết không? Hãy thể hiện hành động của mình trong cách cư xử tốt đẹp bởi tính nhu mì do sự khôn ngoan.

Tiago 3:13

Bất cứ điều gì con có thể làm được, hãy làm hết sức mình, vì chẳng có việc làm, hoặc suy luận, hoặc tri thức, hay sự khôn ngoan nơi cõi chết, là nơi con đi đến.

Eclesiastes 9:10

Dù vậy, chúng tôi vẫn truyền giảng sự khôn ngoan giữa vòng những người trưởng thành, không phải khôn ngoan theo thế tục hay khôn ngoan của các nhà lãnh đạo đời này, là những kẻ sẽ hư vong.

Nhưng chúng tôi truyền giảng sự khôn ngoan huyền bí của Đức Chúa Trời, là điều đã được giấu kín và điều Ngài định từ trước các thời đại cho chúng ta được vinh quang.

1 Coríntios 2:6,7

Phước cho người nàoKhông đi theo mưu kế kẻ ác,Không đứng trong đường tội nhân,Không ngồi chung với kẻ nhạo báng.

Nhưng vui thích trong thánh luật của CHÚA,Ngày đêm suy ngẫm thánh luật ấy.

Salmos 1:1,2

Sự giải thích lời Chúa đem lại ánh sáng;Nó đem sự hiểu biết cho người chân thật.

Salmos 119:130

Đừng xét theo bề ngoài nhưng hãy lấy lẽ công minh mà xét!"

João 7:24

Lòng người hoạch định đường lối mình,Nhưng CHÚA hướng dẫn các bước người.

Provérbios 16:9

Xin dạy tôi làm theo ý ChúaVì Ngài là Đức Chúa Trời tôi;Xin thần linh tốt lành của ChúaHướng dẫn tôi vào vùng đất bằng phẳng.

Lạy CHÚA, vì cớ danh Ngài, xin ban sức sống cho tôi;Vì sự công chính của Chúa xin giải cứu tôi khỏi cơn hoạn nạn.

Salmos 143:10,11

Hãy để lời Chúa Cứu Thế sống phong phú trong lòng anh chị em với tất cả sự khôn ngoan. Hãy dạy dỗ, khuyên răn lẫn nhau, hết lòng hát thánh thi, thánh ca, linh khúc với lời cảm tạ để ca ngợi Đức Chúa Trời.

Colossenses 3:16

Lạy CHÚA, xin dạy tôi đường lối Ngài.Xin dẫn tôi trên con đường bằng phẳngVì những kẻ rình rập tôi.

Salmos 27:11

"Vậy, ai nghe lời Ta dạy và làm theo, sẽ giống như một người khôn ngoan xây nhà mình trên nền đá.

Mateus 7:24

Kính sợ CHÚA là khởi đầu sự hiểu biết;Kẻ ngu dại khinh bỉ sự khôn ngoan và lời giáo huấn.

Provérbios 1:7