Tentação

Hạt giống rơi nhằm bụi gai chỉ về người nghe đạo nhưng lòng lo lắng về đời này, ham mê giàu sang, làm đạo chết nghẹt, không kết quả được.

Mateus 13:22

vì chúng ta không có một vị thượng tế chẳng có thể cảm thông sự yếu đuối chúng ta, nhưng vị thượng tế này đã chịu cám dỗ đủ mọi mặt cũng như chúng ta song không hề phạm tội.

Hebreus 4:15

Thưa anh chị em, nếu có ai tình cờ phạm lỗi gì, thì anh chị em là những người thuộc linh, hãy lấy tinh thần nhu mì mà sửa chữa người ấy. Chính anh chị em hãy đề phòng, kẻo cũng bị cám dỗ.

Gálatas 6:1

Hay một người bước đi trên than lửa đỏMà chân không bị phỏng sao?

Provérbios 6:28

Thế thì Chúa biết giải cứu những người tin kính khỏi những thử thách và giữ những người không công chính để hình phạt cho đến ngày phán xét.

2 Pedro 2:9

để chịu quỷ vương cám dỗ trong bốn mươi ngày. Trong những ngày đó, Ngài không ăn gì cả, nên đến cuối thời gian này, Ngài đói.

Lucas 4:2

Người đang bị cám dỗ đừng nên nói: "Sự cám dỗ này đến từ Chúa" vì Đức Chúa Trời không cám dỗ ai cũng không bị điều ác nào cám dỗ.

Tiago 1:13

Chẳng có cơn cám dỗ nào đã chinh phục anh chị em mà vượt quá sức loài người. Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Ngài sẽ không để anh chị em bị cám dỗ quá sức mình, nhưng trong khi bị cám dỗ sẽ mở lối thoát để anh chị em có thể chịu đựng được.

1 Coríntios 10:13

Lạy Chúa, Ngài biết tất cả lòng mong ước của tôi,Tiếng rên xiết của tôi cũng không giấu được Ngài.

Salmos 38:9

Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các con khỏi sa vào chước cám dỗ; tâm linh thì mong muốn nhưng thể xác lại yếu đuối."

Mateus 26:41

vì biết rằng đức tin anh chị em có bị thử nghiệm mới sinh ra kiên nhẫn,

Tiago 1:3

Xin đừng để chúng con sa vào chước cám dỗNhưng cứu chúng con khỏi Kẻ Ác.’

Mateus 6:13

20 Ngài lại tiếp: "Chính điều phát xuất từ tâm địa mới làm cho người bị ô uế,

21 vì từ bên trong, vì từ lòng con người mà ra những ác tưởng, gian dâm, trộm cắp, sát nhân,

22 ngoại tình, tham lam, độc ác, lừa dối, phóng đãng, ganh ghét, phỉ báng, kiêu căng, ngông cuồng.

23 Tất cả những việc xấu xa này đều phát xuất từ bên trong và làm ô uế con người."

Marcos 7:20-23

Phước cho người chịu đựng thử thách, vì sau cơn thử luyện sẽ được lãnh mão sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho Người yêu kính Ngài.

Tiago 1:12